Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
783 s. : faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2097-0 (váz.)
Historie
Obsahuje bibliografii na s. 745-755, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Akademie věd ČR
000238900
OBSAH // Poděkování Seznam zkratek // 1. Úvod // 2. Pramenné zdroje // 2.1 Pražský lingvistický kroužek - fond uložený v Archivu Akademie věd České republiky // 2.2 Pozůstalost Jiřího Noska // 2.3 Periodizace činnosti Kroužku // 3. Kroužek ve světle archivních dokumentů // 3.1 Schůze Kroužku 3.1.1. Typy schůzí // 3.1.1.1 Schůze výborové a organizační // 3.1.1.1.1 Před 1. prosincem 1930 // 3.1.1.1.2 Po 1. prosinci 1930 // 3.1.1.2 Schůze přednáškové // 3.1.1.2.1 Seznam přednášek konaných na půdě PLK // 4. Byli, nebo nebyli členy Kroužku? // Úvod // Pravidla pro přijímání členů Pravidla před vznikem stanov Pravidla podle stanov Členství na základě dokladů z Fondu Členství na základě přednesené přednášky Členství potvrzené výslovně v zápisu ze schůzí // Členství potvrzené v korespondenci Seznamy členů // 4.1 // 4.2 // 4.2.1 // 4.2.2 4.3 // 4.3.1 // 4.3.2 // / 4.3.3 // 4.3.4 // 5 // 7 // 9 // 14 // 14 // 21 // 22 // 27 // 29 // 29 // 29 // 30 32 53 68 // 357 // 357 // 358 358 361 363 363 // 363 // 364 364 // 782 // Obsah // 4.3.4.1 Seznam zakládajících členů z roku 1930 // a seznam členů z ledna 1934 365 // 4.3.4.2 Seznam z roku 1935 368 // 4.3.4.3 Seznam z roku 1936 368 // 4.3.4.4 Seznam z roku 1940 371 // 4.3.4.5 Seznam z roku 1943 373 // 4.3.4.6 Poválečné seznamy 375 // 4.3.4.6.1 Seznam z roku 1946 375 // 4.3.4.6.2 Poslední seznamy členů 377 // 4.3.4.6.3 Seznam z roku 1966 381 // 4.3.5 Seznamy
hostů 383 // 4.3.6 Členové PLK - přehled a shrnutí 387 // 5. Korespondence ve Fondu a v pozůstalosti Jiřího Noska 402 // Příloha I 423 // Příloha II 448 // Příloha III 477 // Příloha IV - Dopisy V. Mathesia B. Trnkovi 495 // 6. Kolektivní vystoupení Kroužku 547 // 6.1. Účast na kongresech a konferencích 547 // 6.1.1 Teze z roku 1929 548 // 6.1.1.1 Teze z roku 1929 ve Fondu PLK 548 // 6.1.1.2 Teze ve světle ostatních pramenů 549 // 6.1.1.3 Vznik a pozdější osudy Tezí 550 // 6.1.1.4 Chybějící kapitola 555 // 6.1.1.5 Kdo Teze napsal? 558 // 6.1.1.6 Autorství Tezí a bibliografie 565 // 6.1.1.7 Co je vlastně Teze? Terminologická poznámka 566 // 6.1.1.8 Závěrečné slovo ? Tezím 568 // 7. Dovětek 576 // Příloha V - Přepisy vybraných dokumentů z Fondu 578 // Příloha VI - Teze Pražského lingvistického kroužku // v úplném původním znění 681 // Bibliografie 745 // Jmenný rejstřík 756 // 783
(OCoLC)806199040
cnb002361267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC