Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2008-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.cshlm.cz/odborne-akce/iii-ostravske-dny-hyperbaricke-mediciny-126 

2012-
1x za dva roky
Popsáno podle: roč. 3 (2012)
Součástí názvu je pořadové číslo sborníku, součástí podnázvu je datum a místo konání akce
Jednotlivé svazky mají ISBN
Editoři: Michal Hájek (2012, 2014, 2016, 2018), František Novomeský (2014), Vladimír Beran (2014), Radek Pudil (2018), Miloslav Klugar (2018), Dittmar Chmelař (2018)
Český a anglický text
978-80-7464-102-2 (2012 ; brož.) 978-80-7464-507-5 (2014 ; brož.) 978-80-7464-817-5 (2016 ; brož.) 978-80-7464-994-3 (2018 ; brož.)
000238905
IV. OSTRAVSKÉ DNY... 2014 :   M. Klugar, J. Klugarová, J. Marečková: The Importance of Evidence-Based Heallh Care and Systematic Review tor Practice // M. Klugar, J. Klugarová, J. Marečková, The Basics of Evidence-Based Hyperbaric Medicine: Creating of Clinical Questions // J. Klugarová, J. Marečková, D. Tučková, S. Bočková, Z. Kelnarová, I. Nytra. M. Klugar: Practical part: Making of Clinical Questions in the Field of Hyperbaric Medicine // M. Klugar, Z. Kelnarová, J. Klugarová, J. Marečková, D. Tučková, S. Bočková, I. Nytra: Lecture and Practical Part: Systematic Search Strategy 3// J. Marečková,. J. Klugarová, M. Klugar: The Czech Republic (Middle European) Centre lor Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The Joanna Briggs Institute: Activities and Opportunities tor Cooperation // Lind F.: Necrotizing soft tissue infections// Lind F.: Clinical HBO research in the field of Surgery in Sweden // M. Klugar, I. Nytra, S. Bočková, J. Klugarová, Z. Kelnarová, D. Tučková, J. Marečková: The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy on mortality in adults with craniotrauma: A systematic review protocol // P. Schoberová, Š. Novotný:. Ekonomické porovnání využití hyperbarické komory oproti konvenční a moderní farmakoterapii u pacientů s bércovými vředy // Hájek M., Slaný J., Maršálková J., Tichavská J., Němcová P., Lutzová M., Neuwirtová I., Spilková Z., Ručková M., Nogolová A., Bártová T., Duda J., Šmolka V., Klásková E., Hladík M., Trávníček B., Beran V., Štěrba J., Kepák T., Fedora M., Šeda M., Zůrek J., Novomeský F.: Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období //
R. Pudil, L. Horáková, M. Rozloznik, C. Balestra: Hemodynamic changes are detectable by echocardiography and are associated with dive profile and breathing gas // R. PudiL, P. Macura: ICHS nebo dekompresní choroba? (kasuistika) // M. Rozloznik, F. Tillmans, K. Stebelova, V. Papadopoulou, Y.Tkachenko, W. Hemelryck. M. Zeman, R. Pudil, K. Balestra: TRIMIX Deep Dive Research 2013 // M. Rozloznik, F. Tillmans, V. Papadopoulou, Y.Tkachenko, W. Hemelryck, C. Balestra: PHYPODE project // Sázel M., Boháček P.: Saturační potápění a projekt Hydronaut // M. Palušková, A. Vondrák Hyperbarická oxygenoterapia a Parkinsonova choroba - výzva pre ďalší výskum // R. Grünitz: Hyperbarické medicínské přístroje a prostředky - aktuální situace na evropském trhu // Z. Poklopová, M. Vohlídková, A. Malá: Je hyperbarická oxygenoterapie metodou léčby tinnitu a nedoslýchavosti? // J. Stránský, R. Madeja, L. Pleva: Studie HOLLT ve FN Ostrava // Pelegrini M., Knessl P.: HYPERBARIC MEDICINE: THE SWISS PARADIGM // Došel P.: Ztráta vědomí v důsledku +Gz přetížení (G-LOC) // Gaj J., Brát R., Dočekal B., Bárta J., Jursa R., Gloger J., Sieja J., Bortlíček M., Daněk T., Šalounová D.: Chirurgická léčba disekcí hrudní aorty // Ružička J., Bolek L., Dejmek J., Pelránková Z., Beneš J.: Způsob k zajištění nesrážlivosti krve v mimotělnim okruhu přístroje pro náhradu funkce ledvin zajištěný chlazením krve a zařízeni k zajištění tohoto způsobu. US a CZ patent // Růžička J., Bolek L., Deimek J., Pelránková Z., Beneš J. Novinky v neodkladné resuscitaci dle doporučení ERC 2010 // Madeja R., Pleva L.: Ječmínek VI. Nové metody v traumatológii
V. OSTRAVSKÉ DNY... 2016 :   I. blok Potápěčská medicína // Rozložník M., Potápanie a výskum za polárnym kruhom 8 // Pudil R., Chladový otok plic a vodní sporty 12 // Pudil R., Mikrobubliny v cirkulaci při potápění s přístrojem 16 // Hrnčíř E., Kneidlová M., Nové způsoby odškodňování nemateriálni újmy na zdraví vzniklé při potápění 20 // II. blok Klinická hyperbarická medicína // Krajčovičová Z, Matišáková I., Herman O., Bielik J., Zigo R., Opatovská Z., Mišinová M., Jurdíková K., Meluš V., Černický M., Manažment novovybudovaného centra hyperbarickej oxygenoterapie z pohľadu časovej a kapacitnej optimalizácie 25 // Zub D., Svoboda J., Vitoušková A., Svobodová K., Hájek M., Aktuální situace hyperbarické medicíny v České republice - retrospektivní analýza 2010-2015 31 // Zigo R, Krajčovičová Z., Meluš V., Pozitívny vplyv hyperbarickej oxygenoterapie v liečbe náhlej senzorineurálnej straty sluchu 38 // Hyánek T., Management septického pacienta v jednomístné hyperbarické komoře Haux Oxystar 800 46 // Fabian R., Hyánek T., Poch T., Hyperbarická oxygenoterapie jako doplňková metoda při léčbě nekrotizující fasciitídy - kazuistika 48 // Hájek M., Chmelař D., Rozložník M., Uplatnení hyperbarické oxygenoterapie při léčbě obtížně se hojících ulcerací 51 // Hájek M., Chmelař D., Rozložník M., Aktuální problematika intoxikace oxidem uhelnatým - retrospektivní analýza 58 // Madeja R., Pleva L, Ječmínek V., Demel J., Stránský J., Gaj J., Hájek M., Použití hyperbaroxie v léčbě drtivých poranění končetin 64 // Posterová sekce // Knížová S., Kiseľová L., Chmelař D., Hájek M., Rozložník M., Vývoj in vitro modelu pre studium antimikrobiálnych vlastností hyperbarickej oxygenoterapie 67 //
(pokračováni OSTRAVSKÉ DNY... 2016) III. blok Experimentální hyperbarická medicína, hyperbarická medicína založená na důkazech, varia // Dejmek J., Babuška V., Bolek L., Marková M., Kuncová J., Vliv zvýšeného parciálního tlaku kyslíku na růst a metabolismus fibroblastů - výsledky pilotní studie 70 // Tučková D., Klugar M.,„Q" as a question; propaedeutic of different clinical questions formulation in a field of Evidence-Based Hyperbaric Medicine 78 // Klugar M., Tučková D., Klugarová J., Marečková J., Metodologie a kvalita primárního a sekundárního výzkumu v hyperbarické medicíně; designy studií a publikační guidelines 86 // Pokorný J., Vlček V., Preventivní kampaň České asociace hasičských důstojníků snižující následky intoxikace oxidem uhelnatým 93 // Gaj J., Brát R., Bárta J., Dočekal B., Madeja R., Ječmínek V., Škorpil J., Bodná poranění srdce. Tři kazuistiky s bodným poraněním srdce v siucidiálním pokusu s dobrým koncem? 98 // Kaniok R., Kanioková Veselá P., Novomeský F., Současné zakotvení zdravotnické záchranné služby v legislativě České republiky 105

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC