Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bibliografie
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2010
587 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7008-247-8 (váz.)
České divadlo. Eseje, kritiky, analýzy ; sv. 6
němčina
Část. přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000239045
1 Historie hrudní chirurgie (Pavel Pafko) -- 1.1 Hrudní drenáž a empyém -- 1.2 Anestézie a plicní ventilace -- 1.3 Plicní resekce -- 1.4 Stapler -- 1.5 Transplantace plic -- 1.6 Videotorakoskopie -- 1.7 Robotem asistovaná hrudní chirurgie -- Literatura -- 2 Bronchogenní karcinom (Alan Stolz) -- 2.1 Epidemiologie -- 2.2 Klasifikace -- 2.2.1 Histologická klasifikace -- 2.2.2 Staging -- 2.3 Terapie -- Literatura -- 3 Morbidita a mortalita (Alan Stolz, Jan Šimonek) -- 3.1 Pooperační mortalita -- 3.2 Pooperační morbidita -- Literatura -- 4 Časové trendy chirurgické terapie bronchogenního karcinomu (Alan Stolz, Robert Lischke) -- Literatura -- 5 Předoperační zhodnocení pacienta a stanovení rizika pooperačních komplikací (Alan Stolz, Pavel Pafko) 5.1 Rizikové faktory -- 5.1.1 Kouření -- 5.1.2 Výživa -- 5.1.3 Věk -- 5.1.4 Neoadjuvantní terapie -- 5.1.5 Vliv počtu operací na morbiditu -- 5.1.6 Kardiovaskulární zdatnost -- 5.2 Vyšetření ventilačních funkcí pacienta před plicní -- resekcí -- 5.2.1 Spirometrie -- 5.2.2 Difuzní kapacita pro oxid uhelnatý -- 5.2.3 Vyšetření krevních plynů -- 5.2.4 Funkční vyšetření pacienta -- 5.2.5 Předpokládaná hodnota plicních funkcí -- po resekci -- Literatura -- 6 Operační technika a její vliv na pooperační komplikace (Alan Stolz, Pavel Pafko) -- 6.1 Torakotomický a videotorakoskopický přístup -- 6.2 Sutura bronchu -- 6.3 Lymfadenektomie -- 6.4 Krytí pahýlu bronchu k posílení
sutury bronchu -- 6.5 Hrudní drenáž -- Literatura -- 7 Pooperační péče (Robert Lischke, Vladimír Bicek) -- 7.1 Monitoring pacienta -- 7.2 Péče o hrudní drény -- 7.2.1 Hrudní drény a drenážní systémy -- 7.2.2 Péče o hrudní drény -- 7.3 Kontrola pooperační bolesti -- 7.3.1 Vliv přístupu na pooperační bolestivost -- 7.3.2 Možnosti léčby pooperační bolestivosti -- 7.4 Prevence tromboembolické nemoci -- Literatura -- 8 Pneumonie (Alan Stolz, Pavel Pafko) , -- 8.1 Klinický obraz pneumonie -- 8.2 Diagnostika pneumonie -- 8.3 Terapie pneumonie -- Literatura -- 9 Akutní trauma plic (Vladimír Bicek Alan Stolz) -- 9.1 Incidence a mortalita akutního traumatu plic -- 9.2 Patologické změny u akutního traumatu plic -- 9.2.1 Histopatologické změny -- 9.2.2 Patofyziologické změny -- 9.3 Rizikové faktory chirurgické a perioperační -- 9.3.1 Bilance tekutin -- 9.3.2 Porušená lymfatická drenáž -- 9.3.3 Chirurgická technika -- 9.3.4 Jednostranná plicní ventilace -- 9.3.5 Hyperoxie -- 9.3.6 Volumové trauma -- 9.3.7 Ischemicko-reperfuzní poškození -- 9.3.8 Přesun mediastina po pneumonektomii -- 9.4 Klinický obraz akutního traumatu plic -- 9.5 Prevence a terapie ALI/ARDS -- Literatura -- 10 Chylotorax (Alan Stolz, Robert Lischke) -- 10.1 Anatomie mízovodu -- 10.2 Biochemie chylu -- 10.3 Mechanismus vzniku chylotoraxu -- 10.4 Klinický obraz chylotoraxu -- 10.5 Diagnostika chylotoraxu -- 10.6 Terapie chylotoraxu -- 10.6.1 Konzervativní terapie
-- 10.6.2 Operační terapie -- Literatura -- 11 Prolongovaný únik vzduchu (Alan Stolz, Jan Schützner) -- 11.1 Rizikové faktory prolongovaného úniku vzduchu -- 11.2 Peroperační možnosti snížení rizika úniku vzduchu -- 11.3 Pooperační péče o pacienty s únikem vzduchu -- 11.4 Terapie prolongovaného úniku vzduchu -- Literatura -- 12 Atelektáza (Alan Stolz, Jan Schützner) -- 12.1 Patogeneze atelektázy -- 12.1.1 Anestézie -- 12.1.2 Bolest -- 12.1.3 Bronchiální sekrece -- 12.1.4 Mechanické faktory na úrovni bronchu -- 12.1.5 Dysfunkce bránice -- 12.1.6 Resekce hrudní stěny -- 12.1.7 Dysfunkce hlasivek -- 12.1.8 Klinický stav pacienta -- 12.2 Následky atelektázy -- 12.2.1 Plicní zkrat -- 12.2.2 Snížení imunity -- 12.2.3 Poškození alveolů -- 12.3 Diagnostika atelektázy -- 12.3.1 Diferenciální diagnostika atelektázy -- 12.4 Terapie a prevence atelektázy -- 12.4.1 Terapie atelektázy -- 12.4.2 Preventivní opatření s ohledem -- na pooperační atelektázu -- Literatura -- 13 Komplikace bronchiální sutiny a lobární torze -- (Robert Lischke, Alan Stolz) -- 13.1 Pooperační torze plicního laloku -- 13.2 Bronchiální dehiscence -- 13.3 Bronchiální stenóza -- 13.3.1 Incidence bronchiálních stenóz -- 13.3.2 Terapie pooperačních bronchiálních stenóz -- Literatura -- 14 Empyém (Jan Schützner, Alan Stolz) -- 14.1 Rozdělení empyémů -- 14.2 Patogeneze empyému -- 14.3 Stadia empyému -- 14.4 Klinický obraz empyému -- 14.5 Diagnostika
empyému -- 14.6 Terapie empyému -- 14.6.1 Hrudní punkce a drenáž -- 14.6.2 Intrapleurální fibrinolytika -- 14.6.3 Chirurgická terapie -- Literatura -- 15 Postpneumonektomický empyém a bronchopleurální pištěl (Alan Stolz, Pavel Pafko) -- 15.1 Etiologie postpneumonektomického empyému -- 15.2 Diagnostika postpneumonektomického empyému -- 15.3 Strategie terapie postpneumonektomického empyému -- Literatura -- 16 Postpneumonektomický syndrom a herniace srdce -- (Jan Šimonek, Alan Stolz) -- 16.1 Postpneumonektomický syndrom -- 16.2 Herniace srdce po pneumonektomii s resekcí perikardu -- Literatura -- 17 Kardiovaskulární komplikace po plicní resekci -- (Vladimír Bicek, Alan Stolz) -- 17.1 Fibrilace síní -- 17.1.1 Incidence fibrilace síní -- 17.1.2 Prevence a profylaxe fibrilace síní -- 17.1.3 Terapie fibrilace síní -- 17.1.4 Prevence tromboembolie -- 17.2 Plicní embolie -- 17.2.1 Patofyziologie plicní embolie -- 17.2.2 Klinický obraz a diagnostika plicní embolie -- 17.2.3 Terapie plicní embolie -- Literatura -- 18 Peroperační a pooperační krvácení -- (Jan Šimonek, Alan Stolz) -- 18.1 Peroperační a pooperační krvácení -- 18.2 Krvácení při mediastinoskopii -- Literatura
(OCoLC)713789256
cnb002120873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC