Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
Brno : Paido, 2011
126 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-225-3 (brož.)
400 výt.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000239054
ÚVOD ...7 // 1 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH POJMŮ OBORU SURDOPEDIE. . 9 // 1.1 Terminologické vymezení oboru surdopedie // a výskyt sluchového postižení v populaci ...9 // 1.2 Anatomie a fyziologie sluchového analyzátoru ...14 // 1.3 Klasifikace a etiologie sluchových poruch a vad ...17 // 2 VÝZNAM VČASNÉHO ODHALENÍ SLUCHOVÉ VADY // PRO VÝVOJ JEDINCE ...25 // 2.1 Možnosti diagnostiky sluchového postižení ...26 // 2.2 Absence akustického vnímám a dopad sluchového postižení //  na osobnost jedince ...32 // 2.3 Střediska rané péče a speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené. 36 // 3 SLUCHOVÁ PROTETIKA ...45 // 3.1 Slúchadla ...46 // 3.2 Kochleámí a kmenové implantáty ...51 // 3.3 Další kompenzační pomůcky užívané osobami se sluchovým postižením . . 54 // 4 VZDĚLÁVÁNÍ JEDINCŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM ...59 // 4.1 Historický exkurz do péče o osoby se sluchovým postižením ...60 // 4.2 Primární a sekundární vzdělávání ...62 // 4.3 Terciární vzdělávání a problematika profesního uplatnění // osob se sluchovým postižením ...68 // 5 KOMUNIKACE JEDINCŮ S POSTIŽENÍM SLUCHU ...73 // 5.1 Charakteristika komunikačních forem ...74 // 5.2 Řeč u jedinců s postižením sluchu ...76 // 5.3 Logopedická intervence a rozvoj komunikačních dovedností // u dětí se sluchovým postižením ...78 // 6 POSTAVENÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA VE SVĚTĚ NESLYŠÍCÍCH ... 83 // 6.1 Kulturní a jazyková menšina Neslyšících ...83 // 6.2 Problematika poskytování tlumočnických služeb ...88 // 6.3 CODA: Slyšící děti neslyšících rodičů ...93 // 5 // 7 PROBLEMATIKA DUÁLNÍHO SMYSLOVÉHO POSTIŽENÍ ...99 // 7.1 Klasifikace a etiologie hluchoslepoty ...99 // 7.2 Vzdělávání a péče o osoby s hluchoslepotou ...102 // 7.3 Charakteristika komunikačních forem osob s hluchoslepotou ...105 // Literatura ...115 // Seznam příloh ...119
cnb002372778

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC