Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Brno : Paido, 2011
245 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-226-0 (brož.)
400 výt.
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000239058
OBSAH // ÚVOD...7 // 1 PREKONCEPCE A KONSTRUKTIVISMUS...9 // 1.1 Prekoncepce...9 // 1.1.1 Termíny užívané v zahraniční literatuře...9 // 1.1.2 Termíny užívané v české literatuře...11 // 1.1.3 Vymezení pojmu prekoncepce...11 // 1.2 Prekoncepce v konstruktivisticky pojaté výuce...12 // 1.2.1 Konstruktivistické pojetí učení a prekoncepce...12 // 1.2.2 Důsledky prekoncepcí pro výuku...13 // 2 PREKONCEPCE A KONCEPCE...17 // 2.1 Žákovské prekoncepce a koncepce...17 // 2.2 Správné a chybné žákovské prekoncepce...17 // 2.3 Typické znaky prekoncepcí...18 // 2.4 Prekoncepce a historické fyzikální teorie...25 // 3 DIAGNOSTIKA PREKONCEPCÍ...29 // 3.1 Metody a nástroje diagnostiky prekoncepcí...29 // 3.1.1 Písemné didaktické testy...29 // 3.1.2 Rozhovory...31 // 3.1.3 Pojmové mapy...35 // 3.1.4 Asociační úlohy...37 // 3.1.5 Dotazník...38 // 3.1.6 Analýza žákovských výkonů a výtvorů...41 // 3.2 Dovednost učitele diagnostikovat prekoncepce a jeji utváření...43 // 3.2.1 Dovednost diagnostikovat prekoncepce...43 // 3.2.2 Proces utváření dovednosti diagnostikovat prekoncepce...44 // 3.2.3 Dovednost diagnostikovat žákovskou prekoncepcí v přípravě učitelů.. . 47 // 4 VÝUKOVÉ STRATEGIE VYUŽÍVAJÍCÍ SPRÁVNÉ PREKONCEPCE ... 49 // 4.1 Explanační modely...49 // 4.1.1 Zapamatování a porozumění...49 // 4.1.2 Explanační modely...49 // 4.1.3 Klasifikace fyzikálních explanačních modelů...50 // 4.1.4 Explanační modely
ve výuce fyziky...51 // 4.2 Rozvoj výukových strategií využívajících správné prekoncepce...54 // 5 VZDĚLÁVACÍ POSTUPY ZAMĚŘENÉ NA PŘEKONÁVÁNÍ CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ...57 // 5.1 Obecné výukové techniky...58 // 5.2 Konkrétní výukové techniky...59 // 5.2.1 Analogie, přemostění...59 // 5.2.2 Kognitivní konflikt...62 // 5.2.3 Autoreflexivní aktivní učení žáka...63 // 5.3 Metodické poznámky...64 // 6 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ V MECHANICE...67 // 6.1 Kinematika pohybu...67 // 6.2 Dynamika pohybu...76 // 6.2.1 Relativnost klidu a pohybu, složené pohyby...76 // 6.2.2 Pohyb a síla...78 // 6.2.3 Vzájemné působení těles...93 // 6.2.4 Pohyb po kružnici...97 // 6.2.5 Tření, třecí síly...100 // 7 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ // TÝKAJÍCÍCH SE GRAVITACE A ASTRONOMIE...105 // 7.1 Gravitační působení...105 // 7.2 Země ve vesmíru...112 // 8 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ V TERMICE...123 // 9 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ // V ELEKTŘINĚ A MAGNETISMU...137 // 9.1 Elektrický proud a napětí ve stejnosměrných obvodech...137 // 9.2 Elektrické a magnetické pole...149 // 9.2.1 Vodiče a izolanty...149 // 9.2.2 Coulombův zákon, Ampérův zákon...151 // 9.2.3 Elektrická sila, práce, potenciál ...152 // 9.2.4 Skládání sil a polí...155 // 9.2.5 Působení magnetického pole na elektrický náboj...156 // 9.2.6 Elektromagnetická indukce...158 // 9.2.7 Magnety...161 // 10 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ V OPTICE...167
// 10.1 Podstata světla, jeho zdroje a šíření...167 // 10.2 Proč vidíme okolní předměty...171 // 10.3 Odraz a lom světla...172 // 10.4 Barvy...188 // 11 PŘÍKLADY CHYBNÝCH PREKONCEPCÍ O ENERGII...197 // 12 PREKONCEPCE A NADÁNÍ...215 // ZÁVĚR...233 // SUMMARY ...235 // SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ ...237 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...245
cnb002372779

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC