Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, [1997]-
sv. ; 22 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.mpsv.cz/cs/9344 

2011-2012
1993/2011
Ročenka
Popsáno podle: roč. 1993-2011 (2012)
Součástí názvu je označení rozmezí let
Jednotlivé svazky mají ISBN
Zpracoval Odbor analýz a statistik MPSV ČR
978-80-7421-030-3 (1993-2010 ; brož.) 978-80-7421-046-4 (1993-2011 ; brož.)
000239129
Nominální čisté peněžní příjmy domácností -- v letech 1993-2010 -- Nominální a reálné čisté peněžní příjmy jednotlivých typů domácností v letech 1993 2010 -- Struktura nominálních čistých peněžních příjmů domácností v letech 1993 2010 -- Nominální čisté peněžní příjmy vybraných typů domácností v letech 2004 2008 podle šetření "Příjmy a životní podmínky domácností" (EU SILC) -- Nominální čisté peněžní příjmy domácností -- v letech 2002 2008 podle krajů (EU SILC) -- Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech -- 1993-1994 (podle statistiky národních účtů) -- Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech -- 1995 2002 (podle statistiky národních účtů) -- Příjmy a výdaje v sektoru domácností v letech -- 2003 2010 (podle statistiky národních účtů) -- Průměrná nominální a reálná mzda (na přepočtené -- počty) v letech 2000 2010 -- Průměrná nominální a reálná mzda (na fyzické -- osoby) v letech 2000 2010 -- Průměrná nominální mzda (na přepočtené počty) v letech 2000 2010 v NH ČR podle odvětví -- sekce CZ-NACE -- Vývoj průměrné nominální mzdy -- (na přepočtené počty) v letech 2008 2010 -- podle krajů -- Vývoj průměrné nominální mzdy (na přepočtené počty) v letech 2008 2010 podle velikosti zpravodajské jednotky -- Nominální a reálný starobní důchod -- v letech 1993-2010 -- Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě (na přepočtené počty) v NH ČR -- vletech 2000-2010 -- Nominální čisté peněžní výdaje jednotlivých typů domácností v letech 1993 2010 (měsíční průměr v Kč -- a meziroční indexy v % na 1 člena domácnosti) -- Struktura nominálních čistých peněžních výdajů jednotlivých typů domácností v letech 1993 2010 //
Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností v letech 1993 2010 (měsíční průměr v %) -- Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) v průběhu let 1993-2010 za domácnosti celkem -- Růst spotřebitelských cen (životních nákladů) domácností v letech 1993-2010 podle účelu užití -- Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v letech 1993-2010 -- Průměrná roční míra změny harmonizovaného indexu spotřebitelských cen /HICP/ v letech 1997 2010 -- v ČR a v Evropské unii (%) -- Vývoj celkových vkladů domácností v ČR v letech 1993-2010 -- Vývoj korunových vkladů domácností v letech 1993-2010 -- Vývoj úvěrů (půjček) domácností v ČR v letech 1993-2010 -- Vývoj částek životního minima v letech 1991 2006 -- Částky životního a existenčního minima v letech 2007 2010 (v Kč za měsíc) -- Vývoj minimální mzdy v letech 1991 2010 -- Populace žijící pod hranicí chudoby v Evropské unii v letech 2005 2009 (%)
(OCoLC)85014444
cnb001005571

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC