Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:53x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
140 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3854-3 (brož.)
Pedagogika
Dotisk 2012
Obsahuje bibliografii na s. 133-137 a rejstřík
Anglické resumé
000239245
1. PŘEDMLUVA 7 // 2. MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ (Petra Bendová) 9 // Klasifikace mentální retardace 10 // 2.1 Charakteristika dětí s mentálním postižením dle stupňů mentální // retardace 12 // Charakteristika dětí s lehkou mentální retardací 12 // Charakteristika dětí se středně těžkou mentální retardací 13 // Charakteristika dětí s těžkou mentální retardací 14 // Charakteristika dětí s hlubokou mentální retardací 15 // 2.2 Specifika dětí s mentálním postižením 17 // Zásady pro komunikaci s dětmi s mentálním postižením 17 // Specifické (psychologické) zvláštnosti dětí s mentálním postižením 18 // 2.3 Pervazivní vývojové poruchy 22 // Stručná charakteristika vybraných poruch autistického spektra 25 // 3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Pavel Zikl) 31 // 3.1 Přehled současného stavu v CR 31 // Možnosti vzdělávání záků s mentálním postižením 34 // 3.2 Integrace 42 // Dysfunkční integrace 45 // Funkční integrace 47 // Ideální integrace 47 // Formy integrace 48 // 3.3 Podmínky integrace 51 // Podmínky integrace ve škole 51 // Překážky integrace ve škole 56 // 3.4 Individuální vzdělávací plán 60 // Další povinnosti školy spojené s tvorbou IVP 63 // Zásady tvorby IVP 66 // Struktura IVP 66 //
4. DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ V OBLASTI EDUKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Petra Bendová) 69 // Diagnostika a poradenství pro děti s mentálním postižením // v resortu MŠMT ČR 69 // Speciálně pedagogická centra pro žáky s mentálním postižením 76 // Speciálně pedagogická centra pro žáky s poruchami autistickěho spektra 81 // Diagnostika a poradenství pro děti s mentálním postižením v resortu MZ ČR 82 // Diagnostika a poradenství v nestátních organizacích 83 // Poradenské služby poskytované státem a státní samosprávou 86 // 3. SPECIFIKA KOMUNIKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Petra Bendová) 87 // 3.1 Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením 92 // Hlediska pro volbu AAKsystému 93 // Charakteristika systémů AAK využitelných v komunikaci s dětmi s mentálním postižením 94 // Využití speciálních poěítaěových programů a pomůcek pro AAK 99 // 6. VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH METOD V OBLASTI EDUKACE DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM // (Petra Bendová) 101 // Využití dalších podpůrných pedagogických a rehabilitaěních metod 115 // 7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Pavel Zikl) 123 // Příspěvek na péěi 126 // Sociální služby pro lidi s mentálním postižením 127 // Raná péče 127 // Osobní asistence 127 // Centra denních služeb / denní stacionáře 129 // Domovy pro osoby se zdravotním postižením 129 // Odlehčovací služby 129 // Osobní plán 130 // 8. SUMMARY - CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY AT SCHOOL 131 // SEZNAM LITERATURY 133 // REJSTŘÍK 139
(OCoLC)761169087
cnb002219602

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC