Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.6) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
198 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-3007-3 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 166-186, bibliografické odkazy a rejstříky
000239481
OBSAH // Úvod...9 // OBECNÁ ČÁST // 1. Dlouhá historie problému ...•••••• 13 // 1.1 kořeny hledání ...13 // 1.2 Počátky védeckého zkoumání problému...14 // 1.3 Traumatická reakce a posttraumatická stresová porucha...17 // 2. Posttraumatický rozvoj...20 // 2.1 Terminologické i věcné obtíže ...20 // 2.2 Přehled novějších teoretických přístupů...23 // 2.2.1 Modelposttraumatického rozvoje Tedeschiho a Calhouna...25 // 2.2.2 ModelJanoff-Bulmanové...25 // 2.2.3 Dvousložkový model Maerckera a Zôllnerové ...27 // 2.2.4 Hobfollův model skutečného posttraumatického rozvoje...27 // 2.2.5 ModelJosepha a iinleye - rozvoj iniciovaný negativními událostmi . . 28 // 2.3 Podrobnější charakteristika užívaných proměnných...29 // 2.3.1 Osobnost pred traumatem ...29 // 2.3.2 Exponování traumatu...31 // 2.3.3 Hodnocení události, její kognitivní zpracovávání...33 // 2.3.4 Časová dimenze...34 // 2.3.5 Sociální opora... 36 // 2.3.6 Posttraumatický rozvoj a osobnostní zvláštnosti...37 // 2.4 Širší souvislosti rozvoje...43 // 2.5 Definování základních pojmů: trauma, posttraumatický rozvoj ...45 // 3. Diagnostika posttraumatického rozvoje ...51 // 3.1 Přenositelnost nálezů do našich podmínek...51 // 3.2 Metodologické problémy...52 // 3.2.1 Reliabilita a validita mérení...58 // 3.2.2 Požadavky na respondenty...59 // 3.2.3 Ověřování teorií posttraumatického rozvoje...60 // 3.2.4 Zjišťováni privátní
zkušenosti s rozvojem...60 // 3.3 Kvantitativní přístup ...61 // 3.4 Kvalitativní přístupy...64 // 3.4.1 Interview...64 // 3.4.2 Diskuse v ohniskové skupině...65 // 3.4.3 Vyprávění...?...65 // 3.4.4 Psaní o zážitcích...66 // 3.4.5 Grafické znázornění...66 // 70 // 3.5 Smíšený přístup... // 4. Determinanty posttraumatického rozvoje... // 4.1 Zobecňující přehled dosavadních výzkumů ... // 4.2 Metaanalýzy dosavadních výzkumů... // 4.3 Rodina jako jednotka zkoumání... // 4.4 Sociokulturní kontext jako svébytná determinanta rozvoje // 5. Možnosti intervence... // 5.1 Obecný přístup ... // 5.2 Specifický přístup... // 3.3 Implikace... // 71 // 71 // 73 // 76 // 78 // 81 // 81 // 82 // 87 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 6. // 7. // 8. // Posttraumatický rozvoj u détí a dospívajících... // 6.1 Odolnost dětí a jejich rozvoj ... • ... // 6.2 Teoretický model posttraumatického rozvoje u dětí a dospívajících . . . // 6.2.1 Dítě před traumatem: jeho osobnostní charakteristiky a fungování // 6.2.2 Exponování traumatu... // 6.23 Sociální kontext života dítěte... // 6.2.4 Zvláštnosti osoby, která o dítě pečuje... // 6.2.5 Vzájemné vztahy s dítětem a sociální opora // poskytovaná dítěti... // 6.2.6 Hodnocení událostí, její kognitivní zpracovávání... // 6.2.7 Kognitivní zdroje: realistický pohled na možnost kontrolovat // a řídit běh událostí... // 6.2.8 Fungování jedincova „já“ ...
6.2.9 Posttraumatický rozvoj ... // 6.3 Diagnostické metody... // 6.3.1 Kvantitativní metody ... // 6.3.2 Kvalitativní metody ... // 6.33 Smíšené metody... ... // 6.4 Výzkumy posttraumatického rozvoje u dětí a dospívajících ... // 6.4.1 Tematická analýza dosavadních výzkumů... // 6.4.2 Systematická analýza dosavadních výzkumů... // Posttraumatický rozvoj u rodičů dětí a dospívajících... // 7.1 Život s postiženým dítětem ... // 7.2 Výzkumy u rodičů postižených dětí... ...• * • • • // 7.2.1 Kvantitativní výzkum ? rodičů, kteří pečuji o deti s mentálním // postižením ... // 7.2.2 Kvalitativní výzkum ? rodičů, kteří pečuji o děti s postižením . . // 7.3 Výzkumy u rodičů onkologicky nemocných dětí ... // Posttraumatický rozvoj u starých lidí ... // 8.1 Změny ve stáří a možnosti posttraumatického rozvoje... // 8.2 Výzkumy posttraumatického rozvoje u seniorů ... // 91 // .91 .92 .92 .94 . 94 . 95 // .96 . 97 // .97 .98 .98 .99 . 99 101 104 // 104 // 105 // 106 // 110 // . 110 . 112 // . 112 . 114 . 119 // 124 // . 124 . 127 // 9. Posttrauiriatický rozvoj u vybraných skupin nemocných osob...130 // 9.1 Vážná onemocnění a posttraumatický rozvoj ...130 // 9.2 Hlediska důležitá pro rozvoj pacientovy osobnosti...132 // 9.2.1 Příznaky nemoci...133 - // 9.2.2 Předpokládaná etiologie nemoci...134 // 9.2.3 Míra ohrožení života...135 // 9.2.4 Míra narušení života...135 // 9.2.5 Trajektorie
průběhu nemocí příp. uzdravování...136 // 9.2.6 Chronicita onemocnení...137 // 9.2.7 Trvalost změny...138 // 9.2.8 Širší kontext nemoci ... ...138 // 9.3 Posttraumatický rozvoj u pacientů po amputaci...139 // 9.4 Posttraumatický rozvoj u pacientů se sklerózou multiplex ...142 // 9.5 Otevřené otázky pro výzkumy posttraumatického rozvoje v klinických // oborech...143 // 10. Posttraumatický rozvoj u emigrantů a násilně vystěhovaných...145 // 11. Posttraumatický rozvoj u obětí přírodní katastrofy ...150 // 12. Posttraumatický rozvoj u účastníků vojenských konfliktů...155 // 13. Posttraumatický rozvoj u příslušníků pomáhajících profesí...160 // Závěry...164 // Literatura ...166 // Jmenný rejstřík...187 // Věcný rejstřík ...192 // i
(OCoLC)817047977
cnb002387745

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC