Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Epocha, 2011
267 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7425-113-9 (váz.)
Erudica ; sv. 19
Obsahuje bibliografii na s. 241-265
000239609
Obsah // 1. Üvod...11 // 2. Přehled anatomie hrtanu...15 // 2.1. Pevné struktury hrtanu...16 // 2.2. Svaly hrtanu...20 // 2.3. Morfologie hlasivek...24 // 2.4. Neřečové funkce hrtanu...28 // 2.5. Závěr...29 // 3. Různé aspekty kmitání hlasivek...30 // 3.1. Myoelasticko-aerodynamická teorie // produkce hlasu...32 // 3.2. Samočinné kmitání hlasivek...33 // 3.2.1. Setrvačnost vokálního traktu...34 // 3.2.2. Nerovnoměrný pohyb hlasivkových tkání...35 // 3.3. Podmínky pro udržení // hlasivkového kmitání...38 // 3.4. Akustická teorie produkce řeči...41 // 3.5. Shrnutí...43 // 4. Fyziologické, aerodynamické // a akustické aspekty znělosti...44 // 4.1. Svalové ovládání znělosti...44 // 4.2. Znělost při aerodynamicky nepříznivých // podmínkách...51 // 4.2.1. Mechanismy udržení znělosti u okluziv...51 // 4.2.2. Vliv místa artikulace // na udržení znělosti exploziv...56 // 4.2.3. Mechanismy udržení znělosti u frikativ...58 // 4.3. Manifestace znělosti // v akustickém signálu...60 // 4.4. Shrnutí...62 // 5. Fonetická implementace // fonologické kategorie „znělosti“...64 // 5.1. Role fonačního mechanismu // při vytváření segmentálních kontrastů...64 // 5.2. Fonetické koreláty fenologického // kontrastu „znělosti“...72 // 5.2.1. Doba nástupu hlasivkového tónu (VOT)...74 // 5.2.2. Měření VOT, aspirace a dalších jevů...82 // 5.2.3. Koreláty napjatosti na pulmonické úrovni...89 // 5.2.4. Koreláty
napjatosti na artikulační úrovni...91 // 5.2.5. Koreláty napjatosti na temporální úrovni...103 // 5.2.6. Koreláty napjatosti na spektrálni úrovni...110 // 5.3. Znělost v závislosti na pozici ve slově...113 // 5.4. Shrnutí a diskuse...117 // 6. Asimilace a neutralizace znělosti v češtině...122 // 6.1. Asimilace znělosti podle ortoepických // pravidel...122 // 6.2. Na pomezí mezi sonorami a obstruenty: // české/v/...124 // 6.2.1. Asimilace před /v/ (studie z roku 2006)...125 // 6.2.2. Vliv povahy obstruentu na sklon // ? asimilaci znělosti...128 // 6.3. Koncová neutralizace znělosti...135 // 6.4. Shrnutí...138 // 7. Dyšná fonace jako možný korelát // znělosti českých obstruentů...140 // 7.1. Metoda...140 // 7.2. Výsledky...142 // 7.3. Diskuse a závěr...145 // 8. Lingvopalatální kontakt u českých obstruentů...146 // 8.1. Metoda...148 // 8.1.1. Pořízení materiálu...148 // 8.1.2. Analýza materiálu...150 // 8.2. Fonovaná řeč...153 // / 8.2.1. Alveolárni frikativy...153 // 8.2.2. Post-alveolárni frikativy...165 // 8.2.3. Diskuse...169 // 8.3. Šeptaná řeč...171 // 8.3.1. Alveolárni frikativy...171 // 8.3.2. Post-alveolární frikativy...176 // 8.3.3. Diskuse...179 // 8.4. Obecná diskuse a závěr...180 // 9. Stabilita reálné znělosti českých fenologický znělých // obstruentů...188 // 9.1. Dosavadní výzkum desonorizace // fonologicky znělých frikativ...189 // 9.2. Znělost jako dynamický jev...198 // 9.3. Metoda
a hypotézy...202 // 9.4. Výsledky I - přítomnost základní - // frekvence...207 // 9.4.1. Základní srovnání znělosti u exploziv a frikativ. .207 // 9.4.2. Analýza pomocí znělostního profilu...213 // 9.5. Výsledky II - harmonicita jako // ukazatel míry fonetické znělosti...223 // 9.5.1. Průměrná harmonicita...223 // 9.5.2. Analýza pomocí harmonického profilu...226 // 9.6. Diskuse a závěr...232 // 10. Použitá literatura...241 // Příloha 1 - Seznam vět nahrávaných pro účely šesté kapitoly // s vyznačenými cílovými kontexty...266 // Příloha 2 - Seznam vět nahrávaných pro účely osmé kapitoly // s vyznačenými cílovými kontexty...267
(OCoLC)776507838
cnb002256329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC