Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
304 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3871-0 (brož.)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 280-292, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000239672
Obsah // Obsah // Úvod...9 // 1 Úvod do managementu ...11 // 1.1 Manažerské techniky ... 13 // 2 Manažer ...15 // 2.1 Úrovně managementu/manažerů ... 16 // 2.2 Činnosti a funkce manažera ... 17 // 2.3 Role manažera... 18 // 2.4 Kompetence, dovednosti a vlastnosti manažera ... 19 // 2.5 Manažerská kvalifikace...27 // 2.6 Odpovědnost manažera...28 // 2.7 Chyby manažerů...29 // 3 Management v ošetřovatelství...31 // 3.1 Manažeři v ošetřovatelství...33 // 3.2 Činnosti a kompetence manažerů ošetřovatelství ...36 // 3.2.1 Vrcholový management ošetřovatelství...38 // 3.2.2 Střední management v ošetřovatelství...40 // 3.2.3 Liniový management v ošetřovatelství ...41 // 4 Plánování ... 43 // 4.1 Plánování ye  dravot ictví/ošetřovatelství ...45 // 4.1.1 Strategické plánování ...45 // 4.1.2 Taktické plánování...49 // 4.1.3 Operativní plánování ...49 // 4.2 Vybrané manažerské techniky uplatnitelné v plánování...51 // 4.2.1 Techniky prognózování ...51 // 4.2.2 Techniky strategické analýzy...54 // 5 Organizování...58 // 5.1 Základní organizační struktury...60 // 5.2 Organizování ve zdravotnických zařízeních...64 // 5.2.1 Organizační formy ošetřovatelské péče...68 // 6 Vedení lidí...71 // 6.1 Styly vedení ...73 // 6.1.1 Manažerská mřížka...75 // 6.2 Moc...78 // 6.3 Autorita...79 // 7 Tým ...81 // 7.1 Obecná charakteristika týmu...81 // 7.1.1 Skupina versus tým...81 // 7.1.2 Proces přeměny
skupiny v tým...83 // 5 // Management v ošetřovatelství // 7.1.3 Vznik a vývoj týmu ...84 // 7.1.4 Vlastnosti týmu...86 // 7.1.5 Teambuilding...87 // 7.1.6 Rozdělení rolí v týmu...88 // 7.1.7 Selhávání týmu...90 // 7.1.8 Týmy v organizaci...91 // 7.2 Charakter týmové práce ...92 // 7.2.1 Pozitiva a negativa týmové práce...92 // 7.2.2 Efektivita týmové práce...93 // 7.2.3 Konflikt ...97 // 7.2.4 Mobbing... 101 // 7.3 Tým ve zdravotnictví ... 105 // 7.3.1 Charakteristika týmu ve zdravotní péči... 105 // 7.3.2 Týmové ošetřovatelství... 107 // 7.3.3 Ošetřovatelský tým... 108 // 7.3.4 Odpovědnost členů zdravotnického týmu... 110 // 8 Rozhodování...111 // 8.1 Typy manažerských rozhodnutí...112 // 8.2 Proces rozhodování... 113 // 8.3 Rozhodování za rozdílných podmínek...115 // 8.4 Kvalita rozhodování... 117 // 8.5 Implementace rozhodovacích procesů do ošetřovatelské praxe... 117 // 8.5.1 Struktura dovedností při rozhodování v ošetřovatelské praxi.118 // 8.5.2 Analýza rozhodovacího procesu v ošetřovatelské praxi... 121 // 9 Komunikace a komunikační techniky ...129 // 9.1 Komunikační styly a taktiky jednání... 132 // 9.2 Zlepšování komunikace v organizacích ... 134 // 9.3 Výběr média přenosu a komunikačních kanálů... 138 // 9.4 Asertivní jednání... 142 // 9.4.1 Typy asertivity... 144 // 9.4.2 Asertivní techniky... 145 // 9.4.3 Asertivní desatero... 146 // 10 Motivace...149 // 10.1 Zdroje
motivace... 150 // 10.2 Motiv... 150 // 10.3 Motivační teorie... 153 // 10.3.1 Maslowova hierarchie potřeb... 154 // 10.3.2 Herzbergova dvoufaktorová motivace...156 // 10.3.3 Teorie X a Y...157 // 10.3.4 Teorie expektance... 157 // 10.3.5 Teorie získaných (osvojených) potřeb ... 158 // 10.3.6 Alderferova teorie tří motivačních faktorů... 159 // 10.3.7 Teorie spravedlnosti...160 // 10.3.8 Skinnerova teorie zesílených vjemů...160 // 10.4 Pracovní motivace a výkon...161 // 6 // Management v ošetřovatelství // 15.2 Kvalita zdravotnických služeb...231 // 15.2.1 Akreditace...235 // 15.2.2 Standardy ošetřovatelské péče ...236 // 15.2.3 Indikátory kvality...237 // 16 Krizový management ...240 // 16.1 Krize, krizová situace...240 // 16.1.1 Krizové plánování...243 // 16.1.2 Strategie zvládání krizových situací...245 // 16.1.3 Krizový zákon a orgány krizového řízení...245 // 16.1.4 Krizový stav...246 // 16.1.5 Techniky při pohromě ...247 // 16.1.6 Legislativa...249 // 16.2 Krizové řízení na úrovni podniků...249 // 16.2.1 Typy krizí...251 // 16.2.2 Analýza krizového vývoje v organizaci...252 // 16.2.3 Příčiny krizí podniku...253 // 16.2.4 Fáze krizového procesu...253 // 16.3 Krizové řízení ministerstva zdravotnictví...254 // 16.3.1 Traumateam ...255 // 16.3.2 Psychologická intervence ...256 // 16.3.3 Humanitární pomoc ...256 // 16.3.4 Antidota...257 // 16.4 Management rizik ve zdravotnictví ...257 // 16.4.1 Manažer
rizik... 257 // 16.4.2 Řízení rizik v ošetřovatelství ...258 // 16.4.3 Hlášení a prevence nežádoucích událostí ...260 // 17 Time management...261 // 17.1 Co ovlivňuje náš čas...262 // 17.2 Jak řídit konzumenty času...264 // 17.3 Techniky řízení času...265 // 18 Informační systémy ve zdravotnictví...270 // 18.1 Ostav zdravotnických informací a statistiky...273 // 18.2 Zdravotnický informační systém ...273 // 18.2.1 Národní zdravotnický informační systém...274 // 18.2.2 Nemocniční informační systém ...275 // 18.3 PACS - systém pro zpracování obrazových informací...279 // 18.4 Elektronická zdravotní knížka...279 // Literatura...280 // Přílohy ...293 // Rejstřík...298 // Souhrn / Summary...304 // 8
cnb002393884

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC