Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Oeconomica, 2005
485 s. ; 26 cm

ISBN 80-245-0992-X (váz.)
250 výt.
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000239828
Obsah // Obsah // Úvod...7 // Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH // MĚNOVÝCH TEORIÍ...9 // Kapitola 1 Vývoj peněžních systémů od předmincovních platidel // do počátku 19. století - Karel Půlpán...9 // 1.1 Od pravěkých předmincovních pladitel k Velké Moravě...9 // 1.2 První české denárové mince...11 // 1.3 Teritorializace denárové měny a renovatio monetae...13 // 1.4 Obrat ke kvalitní minci ve 13. století...14 // 1.5 Peněžní reforma Václava II. roku 1300 a grošové období...15 // 1.6 Tolarové období...20 // 1.7 Od hospodářské krize počátku 17. století ke státnímu bankrotu // vr. 1623 ... 22 // 1.8 Tolarová měna po třicetileté válce...27 // 1.9 Konvenční měnová soustava...29 // l.lOZavedení kreditních platidel...29 // Kapitola 2 Od kameralistiky do vzniku moderní peněžní teorie // liona Bažantova...31 // 2.1 Období oďpoloviny 18. století do poloviny 19. století...31 // 2.2 Počátky českého ekonomického myšlení druhé poloviny 19. století...44 // Oddíl II STOLETÍ TVŮRČÍCH AUTORIT - OD BRÁFA K ENGLIŠOVI // František Vencovský (kromě paragrafu 2.4)...53 // Kapitola 1 Politické a ekonomické prostředí...53 // 1.1 V rámci rakouského císařství (1804-1918)... 53 // 1.2 V liberálním Československu (1918-1948)... 66 // Kapitola 2 Utváření českých monetárních teorií...83 // 2.1 Hlavní názorové proudy v 19. a 20. století...84 // 2.2 Klasický konzervativní směr...
98 // 2.3 Englišův směr...142 // 2.4 Teorie peněz a názory na monetární politiku Josefa Macka a dalších představitelů „českého keynesovství“ - Milan Sojka a Karel Půlpán . . . 177 // Obsah // Kapitola 3 Střetávání se světovými proudy peněžní teorie...209 // 3.1 Vztah k Adamu Smithovi...209 // 3.2 Formování kvantitativní teorie peněžní...212 // 3.3 Výhrady k teorii státních peněz...214 // 3.4 Zdůraznění fiskální politiky...216 // 3.5 Odmítnutí socialistických peněz...217 // 3.6 Kritické stanovisko k rakouské škole subjektivního užitku...219 // 3.7 Vztahy ke Keynesovi...«•...225 // 3.8 Poznávání cizich autorů pomocí překladů...227 // 3.9 Díla českých ekonomů v cizích jazycích...229 // Oddíl III VÝVOJ MĚNOVÝCH TEORIÍ V OBDOBÍ SOCIALISMU (1948-1989) // Karel Půlpán a Stanislava Půlpánová (kromě kapitoly 6)...230 // Kapitola 1 Vývoj měny po únoru 1948... 230 // 1.1 Stalinizace ekonomiky...230 // 1.2 Příprava měnové reformy r. 1953 ... 231 // 1.3 Průběh měnové reformy a její zásady...233 // 1.4 Ztráty a výnosy obyvatelstva...235 // 1.5 Komparace měnových reforem 20. století...236 // 1.6 Konec členství ČSR v IMF...238 // Kapitola 2 Vývoj názorů na podstatu a funkce peněz za socialismu...240 // 2.1 Klasikové marxismu o penězích po zániku kapitalismu...240 // 2.2 Stalinský model centrálně plánované ekonomiky...244 // 2.3. Krystalicky čisté měnové uspořádání v ČSR
po r. 1953... 246 // 2.4. První pokus o zdokonalení - normativní socialismus od konce 50. let . . . 247 // 2.5 Významná pracoviště a osobnosti monetární teorie...249 // Kapitola 3 Centrální banka a bankovnictví 1948- 1989 ... 254 // 3.1 Úvod - teorie postavení centrální banky v tradičním a decentralizovaném modelu socialistické ekonomiky sovětského typu...254 // 3.2 Vznik SBČS jako monobanky sovětského typu...260 // 3.3 Úvěrová reforma 1952 ... 263 // 3.4 Snahy o reformování funkcí centrální banky 1958 - 1970 ... 265 // 3.5 Úloha SBČS v pojetí reformy z let 1965 - 1966 ... 266 // 3.6 Úvěrová reforma poloviny 60. let...268 // 3.7 Osudy centrálního bankovnictví koncem 60. let...272 // 3.8 Záměry v oblasti komerčního bankovnictví koncem 60. let...274 // 3.9 Od okupace v srpnu 1968 k normalizaci...277 // 4 // Obsah // 3.10 Centrální banka v období normalizace a pokusy o účinnější peněžní politiku (1970-1989)... 279 // 3.11 Příprava obnovy činnosti Investiční banky v době „perestrojky“...284 // Kapitola 4 Devizový kurs a směnitelnost v období socialismu...285 // 4.1 Definice vnitřní a vnější směnitelnosti měny...285 // 4.2 Devizový kurs a směnitelnost v diskusích 60. let...287 // 4.3 Pojetí směnitelnosti v Šikově reformě...293 // 4.4 Období normalizace - omezení diskusí na regionální „směnitelnost“ // v rámci RVHP...297 // 4.5 Měnový kurs a směnitelnost v „perestrojce“ po r. 1985
... 303 // 4.6 Pokračující diskuse o směnitelnosti převoditelného rublu...309 // Kapitola 5 Měnová kritéria jako klíčová teoretická kategorie 80. let ... 310 // 5.1 Nová kvalita měnového plánování po r. 1970 ... 310 // 5.2 František Vencovský - tvůrce koncepce měnových kritérií...311 // 5.3 Interpretace měnových kritérií Ivanem Kočárníkem...315 // 5.4 Základy měnové politiky na konci 80. let...321 // Kapitola 6 Monetární myšlení Václava Klause jako reprezentanta snahy // o zásadní změnu systému -Adam Geršl, Karel Půlpán...323 // 6.1 Životní osudy do r. 1990 ... 323 // 6.2 Klaus na EÚ ČSAV do nuceného odchodu...324 // 6.3 V přítmí chodeb ústředí SBČS...326 // 6.4 Návrat do základního výzkumu po r. 1985 ... 329 // Závěr oddílu - Karel Půlpán...339 // Oddíl IV DISKUSE O MONETÁRNÍ TEORII A POLITICE PO R. 1990 // Jitka Koderová...355 // Kapitola 1 Monetární teorie ve světě a jejich vliv na české prostředí ... 355 // 1.1 Vývoj světové monetární teorie v 90. letech 20. století // a na přelomu tisíciletí...355 // 1.2 Vliv vývoje monetární teorie ve světě na vývoj české monetární // 358 teorie a politiky...358 // 1.3 Monografie a učebnice, které nejvíce přispěly k výuce základů // monetární teorie...360 // 1.4 Vlastní české monografie a učebnice monetární teorie...361 // Kapitola 2 Diskuse o měnovém kursu...363 // 2.1 Gradualismus nebo šoková terapie?...363 // Obsah
// 2.2 Diskuse o liberalizaci cen a zahraničního obchodu a o zavádění směnitelnosti československé koruny...366 // 2.3 Diskuse o volbě režimu a nastavení měnového kurzu...369 // 2.4 Diskuse o výsledcích přijatých opatření...374 // 2.5 Měnová odluka...378 // 2.6 Česká koruna na cestě k plné konvertibilitě...381 // 2.7 Diskuse o vhodnosti stávající centrální parity a o možnostech úpravy oscilaěního pásma měnového kursu české koruny...385 // 2.8 Proces prohlubování vnitřní a vnější nerovnováhy a otázka jeho řešení . . 391 // 2.9 Měnové turbulence v roce 1997 a změna režimu měnového kursu ... 395 2.10Stručný nástin dalšího vývoje po krizi Kč v r. 1997 ... 398 // Kapitola 3 Diskuse o koncipování a realizaci měnové politiky...400 // 3.1 Měnová politika SBČS po roce 1989 ... 400 // 3.2 Aplikace monetaristického transmisního mechanismu // v měnové politice ČNB...403 // 3.3 Diskuse o endogenitě peněz...408 // 3.4 Cílování peněžní zásoby v podmínkách fixního měnového kursu 412 // 3.5 Diskuse o zavedení cílování inflace...419 // 3.6 Realizace strategie cílování inflace a vývoj monetární teorie...427 // Kapitola 4 DISKUSE O POSTAVENÍ CENTRÁLNÍ BANKY...441 // 4.1 Postavení centrální banky, jeho pojetí, koncipování a realizace v letech 1990-1991... 441 // 4.2 SBČS se stává moderní centrální bankou...444 // 4.3 Vznik České národní banky...445 // 4.4 Měnová odluka...446
4.5 Diskuse o postavení ČNB...449 // Závěr...474 // Summary THE HISTORY OF MONETARY THEORIES // IN THE CZECH TERRITORY...475 // Rejstřík klíčových osobností...480
(OCoLC)85717744
cnb001636945

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC