Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Oeconomica, 2005
209 s. : il. ; 26 cm

ISBN 80-245-0976-8 (váz.)
300 výt.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
000239829
Obsah // Obsah // Úvod...7 // Kapitola 1 // FISKÁLNÍ POLITIKA VIS-LM MODELU...11 // 1.1 Rovnováha v krátkém období...11 // 1.2 Prostý výdajový multiplikátor...13 // 1.3 Multiplikátor s důchodovou daní...14 // 1.4 Multiplikátor s částečnou závislostí transferů na důchodu...15 // 1.5 Vliv změn ve fiskální politice...15 // 1.6 Trh produktu a trh finanční...20 // 1.7 Trh produktu a IS křivka...22 // 1.8 Finanční trh a LM křivka...23 // 1.9 IS-LM model a fiskální politika...24 // 1.10 Případové studie...27 // 1.10.1 Kombinace restriktivní fiskální a expanzivní měnové politiky (USA, 1991-1998)... 27 // 1.10.2 Kombinace expanzivní fiskální a restriktivní měnové politiky (Německo, 1988-1991)... 28 // Kapitola 2 // FISKÁLNÍ POLITIKA V AS-AD MODELU...33 // 2.1 Trh práce...33 // 2.1.1 Určení mezd a cen...33 // 2.1.2 Přirozená míra nezaměstnanosti...37 // 2.2 Model AS-AD...42 // 2.2.1 Křivka agregátní nabídky...42 // 2.2.2 Křivka agregátní poptávky...44 // 2.2.3 Dynamika přizpůsobovacího procesu...46 // 2.2.4 Snížení rozpočtového deficitu...48 // Kapitola 3 // VLIV OČEKÁVÁNÍ NA FISKÁLNÍ POLITIKU...52 // 3.1 Teorie -keynesiánské a ne-keynesiánské efekty...52 // 3.2 Očekávání a spotřeba...57 // 3.3 Očekávání a investice...60 // 3.4 Očekávání, IS křivka a LM křivka...63 // 3.5 Snížení vládních výdajů ...65 // 3.6 Simulace efektů fiskální konsolidace...69 // 3 // Obsah // 3.6.1 Zvýšení
daní...70 // 3.6.2 Snížení vládních výdajů...71 // 3.6.3 Snížení dočasná a trvalá...71 // 3.6.4 Akomodativní měnová politika...72 // 3.6.5 Dílčí závěry z modelových simulací...72 // Příloha: Očekávané chování centrální banky a vliv // na produkt v běžném období...73 // Kapitola 4 // FISKÁLNÍ POLITIKA V OTEVŘENÉ EKONOMICE...76 // 4.1 Základní makroekonomické vztahy v otevřené ekonomice...76 // 4.2 Kombinace fiskální politiky a měnového kurzu...82 // 4.3 Mundell-Flemingův model...85 // 4.3.1 Podmínka rovnováhy...85 // 4.3.2 Úroková parita...86 // 4.3.3 IS-LM model pro otevřenou ekonomiku...88 // 4.3.4 Účinky změny vládních výdajů...88 // Kapitola 5 // ÚSPORY, DLUH, DEFICIT A AKUMULACE KAPITÁLU...92 // 5.1 Udržitelnost veřejných financí v dlouhém období...92 // 5.2 Stárnutí obyvatelstva a penzijní reformy...96 // 5.3 Základní makroekonomické vztahy...97 // 5.4 Úspory, akumulace kapitálu a ekonomický růst - teorie...99 // 5.4.1 Makroekonomická produkční funkce...99 // 5.4.2 Úloha akumulace kapitálu...101 // 5.4.3 Důsledky různých měr úspor...103 // 5.5 Veřejný dluh, zásoba kapitálu a růst produktu-empirie...107 // Kapitola 6 // FISKÁLNÍ DEFICITY, FINANČNÍ KRIZE A VYSOKÁ MÍRA INFLACE .113 // 6.1 Úvodní poznámky...113 // 6.2 Rozpočtové deficity a peněžní kreace...113 // 6.3 Deficity, ražebné a inflace...119 // 6.4 Empirická analýza v dosavadních tranzitivních ekonomikách...121
// 6.4.1 Deskripce vývoje...121 // 6.4.2 Ekonometrická analýza...123 // 6.5 Stabilizační programy...124 // 6.5.1 Populistické programy...126 // 6.5.2 Ortodoxní programy... 127 // Obsah // 6.5.3 Heterodoxní stabilizace...129 // 6.5.4 Poučení ze stabilizačních programů...130 // Kapitola 7 // DŮSLEDKY ROZPOČTOVÉHO OMEZENÍ VLÁDY...132 // 7.1 Měření rozpočtových deficitů...132 // 7.1.1 Vliv inflace...132 // 7.1.2 Kapitálová aktiva...134 // 7.1.3 Neevidovaná pasiva...134 // 7.2 Rozpočtové omezení vlády...135 // 7.2.1 Základní definice...135 // 7.2.2 Daně v současném a budoucím období...136 // 7.3 Vládní dluh, ekonomický růst a fiskální udržitelnost...140 // 7.4 Úrokové náklady, primární bilance a úroveň dluhu v zemích Visegradu . 147 // 7.4.1 Ekonometrická analýza...148 // 7.4.2 Specifické vlivy v analyzovaných zemích...151 // Kapitola 8 // TEORIE RIKARDIÁNSKÉ EKVIVALENCE...154 // 8.1 Základní logika Rikardiánské ekvivalence...154 // 8.2 Rozpočtové omezení soukromého sektoru...156 // 8.3 Rozpočtové omezení veřejného sektoru a chování spotřebitele...158 // 8.4 Konsolidované rozpočtové omezení veřejného a soukromého sektoru. . 159 // 8.5 Předpoklady Rikardiánské ekvivalence...162 // 8.5.1 Mezigenerační altruismus...162 // 8.5.2 Různé úrokové míry...163 // 8.5.3 Omezení na výpůjčky...165 // 8.5.4 Další předpoklady...167 // Kapitola 9 // * FISKÁLNÍ POLITIKA A STRANA NABÍDKY...170 // 9.1
Ekonomie strany nabídky...170 // 9.2 Působení politik na stranu nabídky...172 // 9.2.1 Poskytování veřejných statků...173 // 9.2.2 Daně a dotace...173 // 9.3 Politiky působící na pracovní trh...176 // 9.3.1 Politika imigrace a pracovní trh...176 // 9.3.2 Vlivy daní a transferů na nabídku pracovních sil...177 // Obsah // Kapitola 10 // STRUKTURÁLNÍ A CYKLICKÝ DEFICIT...183 // 10.1 Hospodářský cyklus a mezera výstupu...183 // 10.1.1 Úvodní poznámky...183 // 10.1.2 Odhady potenciálního výstupu a mezera výstupu...185 // 10.2 Hospodářský cyklus a rozpočtové deficity...188 // 10.3 Dočasné faktory působící na rozpočet...192 // 10.4 Odhad strukturální rozpočtové bilance...194 // 10.4.1 Základní přístup...194 // 10.4.2 Elasticity příjmů a výdajů...195 // 10.5 Cyklicky očištěná bilance a potenciální produkt...198 // 10.6 Strukturální a cyklická složka rozpočtové bilance // v České republice...201 // Literatura...203 // Věcný rejstřík...207
(OCoLC)85166173
cnb001636942

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC