Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Oeconomica, 2003
227 s., [16] s. obr. příl. : barev. il., portréty ; 26 cm

objednat
ISBN 80-245-0497-9 (váz.)
Chronologický přehled
620 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 219-222 a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
000239830
3 // OBSAH // Slovo úvodem... 7 // PRVNÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938 9 // RAKOUSKO-UHERSKÁ MINULOST 11 // Politické prostředí... 11 // Střet finanční a penčžní politiky vídeňské vlády s českými národními zájmy . 12 Silná pozice rakousko-uherské koruny... 14 // ROZPAD RAKOUSKO-UHERSKA 15 // Zahraniční odboj... 16 // Domácí odboj... 16 // Vznik Československé republiky ... 17 // KRIZOVÁ SITUACE NOVÉHO STÁTU 18 // Země bez poravin a surovin ... 18 // Katastrofální finanční a měnové dědictví po habsburské monarchii . 19 // PŘÍSTUPY ? ŘEŠENÍ KRIZOVÉ MĚNOVÉ SITUACE 20 // Nouzová opatření po vyhlášení Československého státu ... 20 // První představy o československé méně... 21 // NEČEKANÉ PROBLÉMY 22 // Národnostní rozpory ... 22 // Rozdíly v ekonomické struktuře... 23 // Politická diferenciace... 23 // Rozdíly v názorech teoretiků ... 23 // RAŠÍNOVO ŘEŠENÍ 25 // Rozchod s Rakousko-Uherskou bankou... 25 // Bankovní úřad ministerstva financí a bankovní výbor při ministerstvu financí 27 // Měnová reforma... 28 // Názorové střety. Provedení reformy.Vláda jako dlužník po Rakousko-Uherské bance - státovkový dluh. Dávka z majetku a z přírůstku na majetku // Nostrifikace cizích bank... 34 // Pozemková reforma ... 36 // První státovky a vlna jejich falzifikací... 38 // Přípravy ? zavedení zlaté mčny ... 40 // Utváření zlaté rezervy. Dukáty // KONCEPCE DEFLAČNÍ POLITIKY 42
// Metoda restrikce peněžního oběhu a restrikce důchodů... 42 // Výhrady ? účinnosti restriktivní politiky ... 44 // Přechod k deflační politice přes kurz koruny... 46 // Krize výroby a bank z deflačního zhodnocení Koruny... 47 // Vládní sanace... 47 // Přechod ? politice měnové stabilizace ... 49 // 4___ // NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ 51 // Vznik národní banky československé... 51 // Postavení a organizace národní banky ... 54 // Poslání a úkoly národní banky československé ... 55 // První bankovky... 56 // Nástroje měnové politiky ... 57 // Emisní úvčry. Československý reeskontní a lombardní ústav. Přechod ke zlaté korunč. Zlaté a devizové krytí. Kurz koruny a řízení devizového hospodářství // OBCHODNÍ PENĚŽNICTVÍ 66 // Akciové banky ... 67 // Zemské banky... 70 // Spořitelny... 70 // Družstevní záložny... 71 // Okresní hospodářské záložny... 71 // Kampeličky... 72 // STÁTNÍ FINANCE 72 // Výkyvy v rovnováze státního rozpočtu a státní zadlužení ... 72 // Reforma státního rozpočtu a daňového systému... 75 // MĚNOVÁ POLITIKA PŘEDMĚTEM SPORŮ A KRITIKY 76 // V DEFLAČNÍM PROUDU SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE 77 // Střetávání názorů na příčiny krize ... 77 // Zhodnocování zlatých měn... 79 // Deflační proces v Československu ... 80 // Englišovo devalvační řešení... 80 // Dopad krize na státní finance a na banky... 81 // MĚNOVÁ POLITIKA VE STÍNU OBAV
Z NĚMECKÉ AGRESE 82 // MĚNOVÁ SITUACE PŘED ZÁNIKEM ČESKOSLOVENSKA 87 // CENY A MZDY 88 // NĚMECKÁ OKUPACE A DRUHÁ SVĚTOVÁ // VÁLKA 1938 - 1945 89 // MNICHOVSKÉ ROZHODNUTÍ V ZÁŘÍ 1938 91 // Politické důsledky... 91 // Konec československé koruny v anektovaném pohraničí, první tah na zlatou // rezervu, britská výpomoc ... 91 // PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 93 // Říšská marka zákonným platidlem... 93 // Využití peněžního a finančního systému ? hospodářskému vykořisťování... 95 // Drancování zlaté rezervy ... 97 // Řízené hospodářství, ceny a inflace ... 98 // SITUACE VE SLOVENSKÉ REPUBLICE 101 // MĚNOVÁ AKTIVITA EXILOVÉ VLÁDY V LONDÝNĚ 103 // Zřízení měnového a bankovního odboru ... 103 // 5 // Príprava poválečné měnové reformy - londýnské peníze... 104 // U zrodu mezinárodního měnového fondu a sjednání úvěrových výpomocí . . 105 // NA KŘIŽOVATCE MEZI LIBERALISMEM A SOCIALISMEM 1945 - 1947 107 // NOVÁ POLITICKÁ A HOSPODÁŘSKÁ ORIENTACE 109 // Košický vládní program... 109 // NÁPRAVA ROZVRÁCENÝCH PENĚŽNÍCH POMĚRŮ 111 // Dočasná správa národní banky československé ... 111 // Sjednocení peněžního oběhu ... 111 // Měnová reforma. Nová československá koruna - Kčs... 112 // NEJISTOTA A ROZPAKY KOLEM „VÁZANÝCH VKLADŮ“. // LIKVIDAČNÍ FOND MĚNOVÝ 115 // DÁVKA Z MAJETKU A Z PŘÍRŮSTKU NA MAJETKU 116 // KRITICKÉ STANOVISKO PROFESORA KARLA ENGLIŠE ? POLITICE
VÁZANÝCH VKLADŮ 117 // PENÍZE V REÁLNEM SOCIALISMU 1948 - 1989 119 // PENĚŽNICTVÍ PO POLITICKÉM PŘEVRATU V ÚNORU 1948 121 // Centralizace bank... 121 // Nové postavení centrální banky ... 122 // STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ (SBČS) 123 // Státní banka československá - jediná a největší, socialistická. 123 // Řízení měnové politiky na rozcestí... 124 // NOVÝ POHLED NA PENÍZE A NA MĚNOVOU POLITIKU 126 // Plánování peněžního oběhu ... 126 // Praxe státní banky československé. Kontrola korunou... 129 // OPĚT PENĚŽNÍ REFORMA. OPUŠTĚNÍ MEZINÁRODNÍHO MĚNOVÉHO FONDU 132 // PRVNÍ PĚTILETKY A PRVNÍ POKUSY O REFORMU SOUSTAVY PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 134 // Přechod na sovětský model centrálního řízení selhával ... 134 // ROZPAKY NAD MOŽNOSTMI VYUŽITÍ SOCIALISTICKÉHO ÚVĚRU 137 // Nejisté postavení státní banky československé... 137 // Názory na peníze v novém proudu ekonomického myšlení... 140 // Průlom do devizového monopolu... 141 // Uvolňování úvěrového vztahu ? podnikům ... 142 // Cenová reforma ... 142 // Složité úpravy měnového kurzu ... 143 // Převoditelný rubl. Mezinárodní banka hospodářské spolupráce. // Mezinárodní investiční banka... 147 // Stále bez koncepce úvěrové emise... 148 // 6___ // SNAHY O VYTVOŘENÍ SYSTÉMU AUTONOMNÍ MĚNOVÉ POLITIKY 149 // Pronikavé změny v názorovém prostředí ... 149 // Reformní trend v ústředí státní banky československé
... 152 // DVĚ DESETILETÍ MARNÉHO ÚSILÍ O AKTIVIZACI PENĚŽNÍ POLITIKY 157 // Systémové a institucionální změny... 157 // Rozpaky nad měnovým plánováním a nad měnovými kritérii ... 162 // Ekonomika se dostávala do krizového stavu ... 164 // Vývoj vyústil do socialistické formy inflace... 166 // Marné hledání východiska. Měnová politika zůstala na okraji. 169 // MINCE, BANKOVKY A STÁTOVKY V LETECH REÁLNÉHO SOCIALISMU . 173 // Mince ... 173 // Bankovky ... 174 // Státovky ... 175 // CENY A MZDY V LETECH REÁLNÉHO SOCIALISMU 176 // ČESKOSLOVENSKÁ KORUNA V TRANSFORMACI HOSPODÁŘSKÉHO SYSTÉMU 1990 - 1992 177 // SYSTÉMOVÉ A INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNY 179 // NÁPRAVA MĚNOVÉHO KURZU 181 // ZAVÁDĚNÍ VNITŘNÍ SMĚNITELNOSTI KORUNY 182 // VSTUP DO MEZINÁRODNÍHO MĚNOVÉHO FONDU A SVĚTOVÉ BANKY 183 // UTVÁŘENÍ OBCHODNÍHO BANKOVNICTVÍ 184 // MĚNOVÁ POLITIKA 185 // KONEC ČESKOSLOVENSKÉ MĚNY 187 // PŘÍLOHY 189 // ŘÍDILI PENĚŽNÍ POLITIKU 191 // NÁZORY AUTORIT 193 // Alois Rašín // O provedení peněžní reformy a o koncepci měnové politiky.. 193 // Karel Engliš // O měnových souvislostech světové hospodářské krize... 201 // Josef Macek // O využití peněžní politiky ? překonání hospodářské krize.. 205 // CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED 209 // REJSTŘÍK OSOBNOSTÍ 215 // LITERATURA A PRAMENY 219 // A HISTORY OF CZECHOSLOVAK MONETARY // POLICY 1918 - 1992 SUMMARY 223
(OCoLC)53267087
cnb001249785

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC