Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : MPSV, 2012
43 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7421-052-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 43 a bibliografické odkazy
000239831
OBSAH: // Předmluva // Mgr. Bc. Monika Válková...4 // poradkyně ministra práce a sociálních věci // 1. Úvod - Co je to koordinovaná rehabilitace? // Doc. MUDr. Milada Emmerová. CSc...5 // místopředsedkyně Výbow pro sociálni politiku PS PČP, I. interní klinika FN a LF UK Plzeň // 2. Koordinovaná rehabilitace v uceleném pojetí // MUDr. Bc. Rostislav Cevela, Ph.D.. MUDr. Bc. Ubuie Čeledová. Ph.D...13 // Odbor posudkové služby MPSV // 3. Připravovaný zákon o koordinované rehabilitaci občanů s disabilitou (zdravotním postižením) // Proí. MUDr. Olga Švestková. Ph.D.. prof. MUDr. Jan Pfeiffer. DrSc...16 // Klinika rehabilitačního lékařství. I.LF UK aVFN, Praha -Albertov // 4. Ucelenost a koordinace v rehabilitaci osob se zdravotním postižením - konkrétní cíle a problémy // Doc. MUDr. Jiří Votava. CSc...18 // Klinika rehabilitačního lékařství I.Lf UK Praha // 5. a) Principy a metodika ergodiagnostiky pro potřeby zaměstnanosti // v předpracovní a pracovní rehabilitaci ...20 // b) Model rehabilitace pro osoby s významnou disabilitou - výstup projektu inkluze po poranění mozku // Prim. MUDr. Pavel Mariálck. Mgr. Marcela Janečková...22 // Rehabilitační oddělení, KZ o.s. Masarykma nemocníce v Ústí nad Labem o. z. Cerebrum, // Sdruženi osob po poranění mozku a jejich rodin, Praha // 6. Potřeba neurorehabilitace u pacientů s těžkým poraněním mozku // MUDr. Luděk Navrátil. Ph.D...24 // Neurochirurpcké odděleni
FN a LF UK Plzeň // 7. Zkušenosti s tréninkem kognitivních funkcí u osob po úrazech a onemocnění mozku // Mgr. Dana Populová ...26 // Občanské sdruženi Mozek, Plzeň // 2 // 8. Sociálně-ekonomický přínos koordinované rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemocí z povolání // Bc. Libuic Bélohlávková ...28 // předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdrávi p/i práci // 9. Mechatronické rehabilitační pomůcky pro domácí použití // Ing. Jaroslav Sobota, Ph.D.. doc. Ing. Josef Formánek. Ph.D., Ing.Jan KudwaSer ...31 // Západočeská univerzita v Plzni, fakulta strojní, Katera kybernetiky. Katedra konstruováni strojů // 10. Koordinovaná rehabilitace z pozice sociálního pracovníka na krajské úrovni // Mgr. Filip Zapletal ...33 // Vedouc/ odboru sociálních věd Krajského úřadu Plzeňského kraje // 11. Vliv lázeňské léčby na kvalitu života, spotřebu léků a další biologické parametry u člověka // Doc. MUDr. Petr Petr. Ph.D...37 // Nemocnice České Budějovice o.s.. Zdravotně sodálnl fakulta Jihočeské university // 12. Dlouhodobá zdravotně sociální péče jako součást KHRC // Mgr. Bc. Monika Válková. Ing. Jaroslav Dembinný...38 // poradci ministra práce a sociálních věd // Literatura a zdroje ...43 // 3
cnb002396980

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC