Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
154 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-385-8 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000239832
1. ÚVOD 7 // 2. Geografický informační systém 9 // 2.1 Struktura a funkce GIS, příklady využití 10 // 2.2 Geografická data 12 // 2.2.1 Data vs. informace 12 // 2.2.2 Prostorová data, geodata 13 // 2.2.3 Atributová data 14 // 2.2.4 Metadata 15 // 2.2.5 Datové modely 18 // 2.2.6 Přístupy к datům v GIS 19 // 2.3 Reprezentace geografických dat 19 // 2.3.1 Vektorová reprezentace 20 // 2.3.2 Rastrová reprezentace 24 // 2.3.3 Nepravidelné reprezentace 28 // 2.3.4 Porovnání a výběr vhodné reprezentace 28 // 2.3.5 Převody mezi reprezentacemi 29 // 2.3.5.1 Interpolace 30 // 2.4 Základní funkce a analýzy v GIS 32 // 2.4.1 Měření 32 // 2.4.2 Dotazování 32 // 2.4.3 Topologické překrytí 34 // 2.4.4 Mapová algebra 35 // 2.4.5 Vzdálenostní analýzy 36 // 2.5 Tvorba výstupů 37 // 2.6 Rozšiřující analýzy a činnosti 39 // 2.6.1 Analýzy nad vektorovou sítí 39 // 2.6.2 Analýzy povrchů 39 // 2.7 Zdroje vektorových a rastrových dat // pro vzdělávací účely 40 // 2.7.1 Geodata GIS o území celé České republiky určené // pro výukové potřeby ve školách 41 // 2.7.2 Geodata pro geografický výzkum malé oblasti 41 // 2.7.3 Data pro veřejnou správu 42 // 2.7.4 Zdroje o světě 43 // 2.7.5 Využití mapových služeb 44 // 3. ZÁKLADNÍ KARTOGRAFICKÉ POZNATKY PRO PRÁCI S GIS 49 // 3.1 Země jako fyzikální těleso 49 // 3.2 Tvar Země 50 // 3.3 Referenční plochy Země 51 // 3.3.1 Geoid 51 // 3.3.2 Elipsoid 52 // 3.3.3 Koule 57 // 3.3.4 Rovina 58 // 3.4 Souřadnicové systémy 59 // 3.4.1 Geografický souřadnicový systém 61 // 3.4.2 Geocentrický souřadnicový systém // (prostorový, ECEF = Earth-Centered, Earth-Fixed) 64 // 3.4.3 Rovinné souřadnicové systémy 65 // 3.4.3.1 Polární souřadnicový systém 65 // 3.4.4 Pravoúhlý (kartézský) souřadnicový systém 67 //
3.5 Mapa jako kartografické dílo 68 // 3.5.1 Základní pojmy 68 // 3.5.2 Kartografická zobrazení a jejich třídění 71 // 3.5.3 Kartografická zkreslení 74 // 3.6 Rovinné souřadnicové systémy užívané na území ČR // (ČSR, ČSSR) 75 // 3.6.1 Systém S-JTSK 76 // 3.6.2 Systém S-42 80 // 3.6.3 Systém UTM 83 // 3.7 Práce se souřadnicovými systémy v GIS 84 // 4. GIS v terénu 87 // 4.1 Globální polohový systém (GPS) 87 // 4.1.1 Možnosti zvýšení přesnosti přijímačů GPS 91 // 4.1.2 Jak komunikuje počítačový program s GPS 94 // 4.2 Projekty v terénu 95 // 4.2.1 Zpracování trasy vycházky 95 // 4.2.2 Vytváření geografické databáze 96 // 4.2.2.1 Příprava map pro terénní průzkum na PC // vArcGIS 96 // 4.22.2 Vytváření nové geografické databáze v terénu . . 97 // 4.2.2.3 Vytvoření mapových výstupů 97 // 4.2.3 Hry s GPS 97 // 4.2.3.1 GPSgrafitty 98 // 4.2.3.2 Poklad 98 // 4.2.3.3 Kreslení mapy 98 // 4.2.3.4 Bojovka 99 // 4.2.3.5 Geocaching 99 // 5. Základy práce s Quantum GIS 101 // 5.1 Samostatná instalace Quantum GIS 101 // 5.2 Instalace Quantum GIS pomocí // OSGeo4W Installeru 102 // 5.3 Seznámení s uživatelským prostředím 103 // 5.4 Nastavení programu a projektu (Video 1) 105 // 5.5 Zobrazení a prohlížení dat 106 // 5.5.1 Přidání a zobrazování vrstev (Video 2) 106 // 5.5.2 Základní identifikace objektů (Video 3) 108 // 5.5.3 Změna symbolů (Videa 4a 5) 110 // 5.5.4 Přidání popisků к objektům (Video 6) 112 // 5.6 Nová vrstva a editace (Video 7) 113 // 5.7 Tvorba mapových výstupů (Video 8) 115 // 5.8 Analytické funkce 116 // 5.8.1 Dotazování 116 // 5.8.1.1 Atributový dotaz (Video 9) 116 // 5.8.1.2 Prostorový dotaz (Video 10) 117 // 5.8.1.3 Tvorba obalové zóny - bufferu (Video 11) ..118 // 5.8.1.4 Topologické překrytí (Video 12) 119 // 5.8.2 Implementace GIS GRASS 119 // 5.8.3 Načtení datové vrstvy (Video 13) 121 //
5.8.4 Další funkcionalita (Videa 14-18) 122 // 5.9 Připojení tabulky se statistickými daty 123 // 6. Využívání geoinformačních technologií - // IMPLEMENTACE GIS DO VÝUKY 125 // 6.1 Počítají RVP s výukou GIS? 125 // 6.2 Systém GIS projektů 126 // 6.3 Struktura projektu 130 // 6.3.1 Souhrn (hlavička) projektu 131 // 6.3.2 Podklady pro učitele 131 // 6.3.3 Návod v konkrétním software 132 // 6.3.4 Podklady pro studenty 132 // 6.3.4.1 Zadání a hypotézy 132 // 6.3.4.2 Pracovní listy 133 // 6.3.4.3 Závěrečná zpráva 133 // 6.3.4.4 Výsledky 134 // 6.3.5 Software 134 // 6.3.5.1 Výběr software 134 // 6.3.5.2 Quantum GIS 136 // Literatura 139 // Příloha 1: Open Source licence 143 // Příloha 2: Knihy a internetové stránky o geografických informačních systémech 145 // Resume 147 // O autorech 149 // Rejstřík 151
cnb002375483

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC