Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Miroslav Tichý, 2007
95 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-254-0340-2 (brož.)
500 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 90
000239855
l. Úvod -- 2. Funkčně anatomická část -- 2.1. Obratle -- 2.1.1. Obecná stavba obratle -- 2.1.2. Krční obratle -- 2.1.2.1. Nosič (atlas) -- 2.1.2.1.1. Anatomická stavba -- 2.1.2.1.2. Pohmatové (palpační) vyšetření nosiče (atlasu) -- 2.1.2.2. Trnové výběžky (processus spinosi) krčních obratlů -- 2.1.2.3. Příčné výběžky krčních obratlů -- 2.2. Meziobratlové klouby krčních obratlů (art. intervertébrales) -- 2.2.1. Pohyblivost krční páteře -- 2.3. Vazy krční páteře -- 2.4. Svaly krční páteře -- 2.4.1. Flexory krční páteře -- 2.4.1.1. Kývač (m. sternocleidomastoideus) -- 2.4.1.2. Hluboké flexory krční páteře -- 2.4.1.3. Skalenové svaly (mm. scaleni) -- 2.4.1.4. Extenzory krční páteře -- 2.4.1.5. Hluboké extenzory krční páteře -- 2.4.1.6. Rotátory a inklinátory krční páteře -- 2.5. Temporomandibulární kloub -- 2.5.1. Anatomická stavba a funkce -- 2.5.1.1. Čelistní (temporomandibulární) kloub -- 2.5.1.3. Svaly čelistního kloubu -- 2.5.1.3.1. Svaly žvýkací -- 2.5.1.3.1. Svaly nadjazylkové (mm. suprahyoidei) (OBR. 38) -- 2.5.1.4. Funkce čelistního kloubu -- 2.6. Atlanto okcipitální (A-O) skloubení -- 2.6.1. Kostěný podklad A-O skloubení -- 2.6.2. Funkce A-O skloubení -- 2.6.3. Svaly A-O skloubení -- 3. Část diagnosticko terapeutická -- 3. 1. Hlavní zásady a pravidla Funkční manuální medicíny Tichý -- 3.1.1. Směr vyšetření kloubů -- 3.1.2. Pojetí kloubní vůle -- 3.1.3.
Porucha funkce kloubu -- 3.1.4. Pravidla pro chování funkční blokády a -- strukturální poruchy kloubu -- 3.1.4.1. Funkční blokáda kloubu -- 3.1.4.2. Strukturální porucha kloubu -- 3.1.5. Zásady terapie funkční blokády a strukturální -- poruchy kloubu -- 3.1.5.1. Základní poučky -- 3.1.5.2. Terapie funkční blokády kloubu -- 3.1.5.3. Terapie strukturálních poruch kloubu -- 3.1.6. Diferenciální diagnostika -- 3.1.6.1. Diferenciální diagnostika u funkční blokády kloubu -- 3.1.6.2. Diferenciální diagnostika u strukturální poruchy -- kloubu -- 3.2. Atlanto okcipitální (A-O) skloubení -- 3.2.1. Vyšetření A-O skloubení -- 3.2.1.1. Způsob vyšetření A-O skloubení -- 3.2.1.2. Možné výsledky vyšetření A-O skloubení do úklonu -- 3.2.1.3. Rozložení svalového napětí kolem A-O skloubení při funkční blokádě -- 3.2.2. Terapie A-O skloubení -- 3.2.2.1. Terapie funkční blokády A-O skloubení -- 3.2.2.2. Terapie strukturální poruchy A-O skloubení -- omezující celkový rozsah pohybu -- 3.2.3. Diferenciální diagnostika A-O -- 3.2.3.1. Skalenové svaly -- 3.3. Čelistní kloub (articulatio temporomandibularis) -- 3.3.1. Vyšetření čelistního kloubu -- 3.3.1.1. Orientační vyšetření pohledem -- 3.3.1.2. Vyšetření čelistního kloubu pohmatem -- 3.3.1.2. RTG vyšetření čelistních kloubů -- 3.3.2. Terapie čelistního kloubu -- 3.3.2.1. Léčba čelistního kloubu -- 3.3.2.2. Léčba svalů čelistního kloubu
-- 3.3.3. Diferenciální diagnostika čelistního kloubu -- 3.4. Krční páteř Cl-C5 -- 3.4.1. Vyšetření Cl C5 -- 3.4.2. Terapie Cl-C5 -- 3.4.2.1. Terapie funkční blokády -- 3.4.2.2. Terapie strukturální poruchy omezující celkový rozsah pohybu -- 3.4.3. Diferenciální diagnostika Cl C5 -- 3.4.3.1. Hlavové klouby -- 3.4.3.2. C 3-5 -- 3.4.3.3. Diagnostika a terapie bránice -- 3.5. Cerviko thorakální (C-Th) přechod -- 3.5.1. Vyšetření C-Th přechodu -- 3.5.1.2. Vyhledání trnu C7 -- 3.5.1.2. Vyšetření funkčního stavu C-Th přechodu -- 3.5.2. Terapie C-Th přechodu -- 3.5.2.1. Terapie funkční blokády -- 3.5.2.2. Terapie strukturální poruchy omezující celkový, rozsah pohybu -- 3.5.3. Diferenciální diagnostika C-Th přechodu -- 4. Literatura
(OCoLC)236551593
cnb001751131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC