Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
195 s. : il., formuláře ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3868-0 (brož.)
Dotisk 2012
Obsahuje bibliografii na s. 187
000239971
1 Historie a vývoj hotelnictví -- 1.2 Historický vývoj ubytovacích služeb -- 1.2.1 Klášterní azyl, hospitium -- 1.2.2 Ubytování ve městě -- 1.3 Etymologie vybraných pojmů cestovního ruchu -- 1.4 Stravování -- 1.4.1 Geneze a kulturně-sociální aspekty jídla a hostiny -- 1.5 Etymologie pojmů gastronomie a culinaria -- Z Hotel funkce, druhy, klasifikace -- 2.1 Rozdělení ubytovacích zařízení -- 2.2 Kategorizace ubytovacích zařízení -- 2.3 Klasifikace ubytovacích zařízení -- 2.3.1 Certifikace a klasifikační znaky -- 2.4 Odborná terminologie -- 2.4.1 Terminologie Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) -- 2.4.2 Terminologie Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování -- 3. Organizace a řízení hotelu -- 3.1 Vlastnické vztahy -- 3.1.1 Smlouva o řízení (management contract) -- 3.1.2 Franchising -- 3.1.3 Výhody a nevýhody řetězců -- 4. Ubytovací úsek Front Office, Housekeeping -- 4.1 Front Office recepce, halové služby -- 4.1.1 Recepce -- 4.1.2 Základní zásady a návyky recepčního profesionála za recepčním pultem -- 4.1.3 Přijetí hosta check-in -- 4.1.4 Úloha recepce během pobytu hosta -- 4.1.5 Zásady kreditní politiky -- 4.1.6 Efektivní využití ubytovací kapacity a nástroje kontroly -- 4.1.7 Concierge informační služba -- 4.1.8 Telefonní služby -- 4.1.9 Odjezd hosta check-out -- 4.1.10 Rezervace -- 4.2 Housekeeping -- 4.2.1 Doplňující služby housekeepingu -- 5. Stravovací
úsek -- 5.1 Vznik a význam francouzské gastronomie -- 5.2 Sestavení výrobního a prodejního programu -- 5.2.1 Analýza konkurence -- 5.2.2 Plánování a sestavení nabídky jídel -- 5.2.3 Speciality na jídelním lístku -- 5.3 Jídelní lístek hlavní komunikátor nabídky -- 5.3.1 Efektivní j ídelní lístek -- 5.3.2 Chyby jídelního lístku -- 5.4 Způsoby kalkulace prodejní ceny -- 5.4.1 Přirážková kalkulace -- 5.4.2 Rozvržení nákladů -- 5.4.3 Aplikace ziskového rozpětí -- 5.4.4 Integrovaná metoda -- 5.4.5 Menu Engineering -- 5.5 Podpora prodeje, interní marketing, metody zvyšování prodeje -- 5.5.1 Doplňkové jídelní lístky -- 5.5.2 Produkt packaging, výstavka, vizuální prezentace apod -- 5.5.3 Možnosti dodatečné hodnoty -- 5.5.4 Materiály zvýrazňuj ící nákup -- 5.5.5 Sugestivní prodej -- 5.5.6 Speciální propagační praktiky a pomůcky -- 5.6 Druhy obsluhy -- 5.6.1 Talířový systém -- 5.6.2 Zakládací systém -- 5.6.3 Francouzský servis -- 5.6.4 Anglický servis (Gueridon-service) -- 5.6.5 Ruský způsob obsluhy -- 5.7 Deset zásad spokojeného zákazníka -- 6. Obchodní a marketingové oddělení -- 6.1 Marketing -- 6.1.1 Marketingový plán -- 6.1.2 Segmentace -- 6.1.3 SWOT analýza -- 6.1.4 Public Relations -- 6.1.5 Cenová tvorba -- 6.1.6 Marketingový mix -- 6.2 Organizace práce obchodního a marketingového oddělení -- 7 -- Technický úsek, údržba -- 8. Personální úsek -- 8.1 Personální plánování --
8.2 Analýza pracovního místa -- 8.3 Výběr zaměstnanců -- 8.4 Hodnocení a odměňování pracovníků -- 8.5 Trénink zaměstnanců -- 8.6 Příklady tréninku -- 9. Ekonomický úsek -- 9.1 Význam spolupráce s ostatními úseky -- 9.2 Příklad užití B-E analýzy v praxi restaurace -- 9.3 Příklad rozpočtu hotelu -- 10. Metodiky Revenue a Yield Management -- 10.1 Základní sledované parametry a ukazatele ubytovacího úseku -- 10.2 Nástroje RYM -- 10.2.1 Up-selling -- 10.2.2 Zaměstnanec aktivní prodejce -- 10.2.3 Optimalizace -- 11. Řízení kvality v cestovním ruchu -- 11.1 Definice kvality -- 11.1.1 Zákazník -- 11.1.2 Očekávání -- 11.2 Systémy řízení kvality -- 11.2.1 Koncepce norem ISO -- 11.2.2 Koncepce systému TQM -- 11.2.3 Koncepce podnikových standardů -- 12. Environmentální přístup v řídicích procesech hotelu-„Green management" -- 12.1 Zelený program v hotelu -- 12.2 Cestovní ruch v prostředí přátelském ekologii -- 12.3 Vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí -- 12.3.1 Turistické znečištění -- 12.3.2 Emise -- 12.3.3 Eroze -- 12.3.4 Působení na ekosystémy -- 12.3.5 Záměrné poškozování přírodních hodnot -- 12.3.6 Negativní dopady cestovního ruchu do sociálně-kulturní sféry destinace -- 12.3.7 Vliv výstavby hotelů a komplexů služeb cestovního ruchu na urbanistiku -- 13. Informační technologie v hotelnictví -- 13.1 Property Management System -- 13.1.1 Recepce -- 13.1.2 Restaurační
systém -- 13.1.3 Skladový systém -- 13.1.4 Účetnictví -- 13.1.5 Sales Marketing -- 13.2 Internetové distribuční systémy -- 13.3 Global Distribution System GDS -- 13.3.1 Vznik a vývoj rezervačních systémů -- 13.3.2 Globální distribuční systémy -- 13.4 Internet, intranet a informační síť -- 13.4.1 Internet základní pojmy (www, url, intranet, ) -- 13.4.2 Webová prezentace -- 13.5 Autorské právo, právo na ochranu osobnosti -- 14. Outsourcing -- 14.1 Aplikace outsourcingu v hotelovém provozu -- 14.2 Další činnosti, kde se outsourcing uplatňuje -- 14.3 Obecná rizika aplikovaného outsourcingu -- 15. Bezpečnost hosta v hotelu -- 15.1 Ochrana hostova soukromí -- 15.2 Ochrana hostova majetku -- 15.3 Ochrana hostova zdraví a života -- 15.4 Krizový manuál
(OCoLC)730408425
cnb002177911

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC