Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
2. aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada, 2012
313 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4209-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na s. 297-306, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000239981
Obsah // 0 autorce ... 9 // Úvod... 11 // Poznámky...12 // První část // Volný čas, cestovní ruch, pohostinství a marketingové principy...13 // 1 Volný čas, cestovní ruch a pohostinství ... 15 // 1.1 Volný čas - předpoklad rozvoje cestovního ruchu... 16 // 1.2 Vymezení pojmu a význam cestovního ruchu... 18 // 1.3 Cestovní kanceláře a cestovní agentury ...24 // 1.4 Péče o hosty - hospitality ... 26 // 1.5 Doprava... 30 // 1.6 Turistická informační centra...33 // 1.7 Průvodcovské služby... 34 // 1.8 Další služby úzce související s cestovním ruchem...35 // 1.9 Destinace cestovního ruchu...37 // 1.10 Střediska cestovního ruchu ...39 // Shrnutí kapitoly ... 40 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí... 40 // Poznámky...41 // 2 Marketing a marketingová koncepce... 43 // 2.1 Tržní hospodářství a marketing... 44 // 2.2 Marketingová koncepce aneb Marketingový směnný proces...45 // 2.3 Stručný přehled vývoje podnikatelských koncepcí...59 // Shrnutí kapitoly ... 64 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí...65 // Poznámky...65 // 3 Marketing v oblasti služeb, v neziskových organizacích a teritoriální // marketing ...69 // 3.1 Služby a jejich hodnocení...70 // 3.2 Marketing neziskových organizací... 77 // 3.3 Teritoriální marketing ...79 // Shrnutí kapitoly ... 80 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí... 80 // Poznámky...81 // 4 Marketingové
řízení...83 // 4.1 Strategické řízení z marketingového pohledu ... 84 // 4.2 Marketingové řízení...93 // 4.3 Realizace marketingového plánu... 108 // 4.4 Marketingová kontrola a zpětná vazba... 110 // Shrnutí kapitoly ... ?? // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí... 114 // Poznámky... // 5 Marketingové prostředí... 117 // 5.1 Analýza prostředí... ?8 // 5.2 Makroprostředí ... 120 // 5.3 Mikroprostředí ... 129 // 5.4 Vnitřní prostředí firmy ... I33 // Shrnutí kapitoly ... I33 // Otázky určené ? upevnění a prověření znalostí ... 134 // Poznámky... I34 // 6 Marketingový informační systém ... I37 // 6.1 Cíle a funkce MIS, tvorba informací ... I39 // 6.2 Marketingové databáze... 148 // 6.3 Informační technologie v řízení podniku... 149 // 6.4 Prostorové informační systémy v cestovním ruchu... 150 // Shrnutí kapitoly ... I50 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí... 151 // Poznámky... I5I // 7 Výběr cílových trhů... I53 // 7.1 Trh ... I54 // 7.2 Cílový (cílený) marketing ... I56 // Shrnutí kapitoly ... 164 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí... 165 // Poznámky... 165 // 8 Nákupní proces ... I67 // 8.1 Porozumění rozhodovacímu procesu spotřebitelů ... 168 // 8.2 Faktory ovlivňující spotřební chování ... I7O // 8.3 Typy nákupního chování spotřebitele ... I75 // 8.4 Nákupní proces spotřebitele... I75 // 8.5 Porozumění
nákupnímu chování společností (B2B trhům) ... 178 // Shrnutí kapitoly ... 180 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí... 181 // Poznámky... I81 // Druhá část // Marketingové nástroje... I83 // 9 Marketingový mix ... I85 // 9.1 Definice a podstata pojmu marketingový mix ... 186 // Shrnutí... Igg // Otázky a úkoly určené k upevnení a prověření znalostí... 188 // Poznámky... 189 // 10 Produkt ... 191 // 10.1 Definice produktu ... 192 // 10.2 Klasifikace produktu ... 193 // 10.3 Produkt a jeho jednotlivé vrstvy ... 194 // Případová studie: Jednotná prezentace země v zahraničí - logo // České republiky...203 // 10.4 Proces vývoje nového produktu ... 206 // 10.5 Životní cyklus produktu... 210 // Shrnutí kapitoly ...213 // Otázky a úkoly určené k upevnení a prověření znalostí... 214 // Poznámky... 214 // 11 Distribuce a místo... 217 // 11.1 Hodnotový řetězec ... 218 // 11.2 Podstata a cíle distribuce... 218 // 11.3 Prodejní místo ... 226 // Shrnutí kapitoly ... 227 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí... 228 // Poznámky... 228 // 12 Cena...229 // 12.1 Podstata a funkce ceny ... 230 // 12.2 Proces plánování cen ...231 // 12.3 Přizpůsobování cen... 236 // 12.4 Ceny služeb ...239 // 12.5 Ceny v cestovním ruchu ... 240 // Shrnutí kapitoly ... 243 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí... 243 // Poznámky... 244 // 13 Marketingová komunikace
...245 // 13.1 Podstata a cíle marketingové komunikace... 246 // 13.2 Reklama ...253 // 13.3 Podpora prodeje...254 // 13.4 Vztahy s veřejností - public relations (PR) ...259 // Případová studie: Změna image je obtížná ... 260 // 13.5 Osobní prodej...265 // 13.6 Přímý a databázový marketing ... 266 // 13.7 Komunikace v prodejním místě nebo v místě nákupu ... 268 // 13.8 Nové formy komunikace - nekonvenční přístupy...269 // Shrnutí kapitoly ...274 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí...274 // Poznámky...275 // 14 Rozšířený marketingový mix ...279 // 14.1 Marketingový mix v oblasti služeb ... 280 // 14.2 Lidé ... 280 // 14.3 Balíčky služeb ...283 // 14.4 Tvorba programů ... 284 // 14.5 Partnerství a spolupráce ... 286 // Případová studie: Lidé a spolupráce v cestovním ruchu ... 288 // 14.6 Procesy ... 290 // Shrnutí kapitoly ...291 // Otázky a úkoly určené ? upevnění a prověření znalostí...291 // Poznámky...292 // Shrnutí...293 // Summary ...294 // Seznam obrázků a tabulek...295 // Seznam literatury...297 // Rejstřík ... 307
cnb002388696

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC