Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
V Praze : Akademie múzických umění, 2009
374 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7331-129-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [362]-367, bibliografické odkazy a rejstřík
000240165
1 / Strukturalistické dobrodružství: -- Ferdinand de Saussure -- a jeho Cours de linguistique generále -- 1.1 Řeč, jazyk, promluva -- 1.2 Jazyk jako systém znaků -- 1.3 Asociativní a syntagmatické vztahy -- 1.4 Řeč a písmo -- 1.5 Projekt sémiologie -- 1.6 „Druhý" Ferdinand de Saussure -- 2 / Pražský lingvistický kroužek: iniciativy -- Jana Mukařovského a Romana Jakobsona -- 2.1 Ve znamení funkcí -- 2.2 Ještě jednou o funkcích, tentokrát z americké perspektivy -- 2.3 Metafora, metonymie a poetická funkce -- 2.4 Estetická funkce a umělecké dílo jako znak -- 2.5 Estetická norma a struktura -- 2.6 Podstata výtvarných umění -- 2.7 Poznámky k filmu neboli o znacích, prostoru, času a postavě -- 2.8 Dialog dvou koncepcí znaku aneb spor o arbitrárnost -- 2.9 Suplement -- 3 / Tartuská škola: od modelujících systémů -- k uměleckým textům -- 3.1 Prvotní modelující systém a druhotné modelující systémy -- 3.2 Nová rozprava o znacích -- 3.3 Záběr jako základní jednotka filmu -- 3.4 Prvky a roviny filmového jazyka -- 3.5 Montáž, metafora a metonymie -- 3.6 Struktura filmové narativnosti -- 3.7 Čas a prostor -- 3.8 Filmový herec -- 3.9 Poetika kompozice aneb problém zorného úhlu -- 3.10 Krátký suplement o animovaném filmu -- 3.11 Marginálie k filmovým žánrům -- 3.12 Místo závěru -- 4 / Francouzský strukturalismus -- 4.1 Předehra -- 4.2 Jazyk a mýtus -- 4.3 Jazyk, mýtus a (výtvarné) umění -- 4.4 První
(strukturalistická) alternativa -- 4.5 Druhá (filmologická) alternativa -- 4.6 Třetí (sémiotická) alternativa -- 4.7 Krátká dohra -- 4.8 Stejná předehra, jiná opera -- 4.9 Od mýtů k rétorice obrazu -- 4.10 Rekapitulace aneb o metajazyku -- 4.11 Strukturalismus bez struktur -- Post scriptum I -- 5 / Od strukturalismu k poststrukturalismu -- 5.1 Strukturalismus a jeho post -- 5.2 Sémiologie versus gramatologie -- 5.3 Marginálie k intertextualitě -- 5.4 Logika iterability -- 5.5 Iterabilita, text a kontext -- 5.6 Provokativní slovo „dekonstrukce" -- 5.7 Krátký suplement ke kinema-grafii -- 5.8 Kontroverze Meyer Schapiro Martin Heidegger v Derridově reflexi -- 5.9 Barthesovo rozloučení s přísným strukturalismem -- 5.10 Problémový vztah obrazu a slova -- 5.11 Napodobení versus podobnost aneb rozprava o simulakru -- 5.12 Pragmatika, žánry, hry malby a mimésis -- 5.13 Kolosální vzneseno Jacques Derrida a Jean-Francois Lyotard -- 5.14 Gilles Deleuze, Felix Guattari a umění -- Post scriptum II -- Znaky a obrazy -- Druhý život strukturalistické sémiotiky (Miroslav Petříček) Literatura -- Soupis obrazového doprovodu Jmenný rejstřík Ediční poznámka
(OCoLC)433004401
cnb001931357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC