Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
2., rozš. vyd., Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
270 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7380-394-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 247-260 a rejstříky
Anglické resumé
000240199
Obsah // Seznam boxů...6 // Předmluva k 2. vydání...7 // 1. Historický kontext a metodologie disciplíny ...11 // 1.1 Politická sociologie a sociální vědy: struktura, předpoklady, cíle a možnosti...11 // 1.1.1 Co je politická sociologie?...11 // 1.1.2 Interdisciplinarita v sociálních vědách...15 // 1.1.3 Co jsou sociální vědy (historický exkurz)...17 // 1.1.4 Paradigmatická povaha sociálních věd...23 // 1.1.5 Nezamýšlené důsledky jednání...28 // 1.1.6 Reflexivita vědění a sebenaplňující se proroctví...30 // 1.1.7 Problém kontrafaktuality...34 // 1.2 Pojem vědecké teorie a falzifikační pojetí vědy...37 // 1.2. K Omylnost lidského vědění...39 // 1.2.2 Falibilismus...40 // 1.2.3 Význam kritiky a diskuze...42 // 1.2.4 Falzifikační pojetí a proces veřejného učení...43 // 1.2.5 Nedokonalost vědění a politika...45 // 1.2.6 Vznik otevřené společnosti...48 // 1.2.7 Teorie otevřené společnosti...49 // 1.2.8 Procedurální demokracie...50 // 2. Občanská společnost a demokracie...52 // 2.1 Autorita a moc...52 // 2.1.1 Právo a morálka...55 // 2.1.2 Pozitivní a negativní svoboda...57 // 2.1.3 Nedokonalost a reciprocita práva...59 // 2.1.4 Legalita a legitimita aneb jistoty a možnosti...62 // 2.2 Teorie a praxe demokratického vládnutí...67 // 2.2.1 Od přímé k zastupitelské demokracii...69 // 2.2.2 Demokracie jako ideál a jako realita...71 // 2.2.3 Pravidlo zpětné vazby a zprostředkující struktury ... 74
// 2.2.4 Liberální demokracie aneb obhajoba // konfliktní společnosti...76 // 2.2.5 Dilema mezi autoritou práva a většinovou vůlí...82 // 2.2.6 Racionalistická a empirická demokracie...86 // 2.3 Občanská společnost a stát...93 // 2.3.1 Historicko-filozofický exkurz...93 // 2.3.2 Oživení zájmu o občanskou společnost...96 // 2.3.3 Empirická perspektiva...98 // 2.3.4 Spory o vymezení pojmu - generalisté, // maximalisté, minimalisté...102 // 2.3.5 Normativní perspektiva...110 // 2.3.6 Komplementární perspektiva (teoreticko-empirická). . . 113 // 2.3.7 Záruky funkcionálních dimenzí ve vztahu občanské // společnosti a státu...127 // 3. Výzvy modernity...135 // 3.1 Moderní společnost a teorie modernizace...137 // 3.1.1 Alfabetizace...138 // 3.1.2 Pomyslná společenství...139 // 3.1.3 Náboženská pluralizace a sekularizace ...140 // 3.1.4 Náboženské války v Evropě a jejich důsledky...141 // 3.1.5 Industrializace...142 // 3.1.6 Vyvažující mechanismy...144 // 3.1.7 Komercializace...147 // 3.1.8 Urbanizace...150 // 3.1.9 Populační růst v Evropě...153 // 3.1.10 Demokratizace...153 // 3.1.11 Politické a kulturní pojetí národa...158 // 3.1.12 Kritické hodnocení moderní společnosti...160 // 3.1.13 Žijeme v postmoderní společnosti?...163 // 3.2 Masová média, demokracie a veřejnost...166 // 3.2.1 Masová komunikace a zprostředkované // kvaziinterakce...167 // 3.2.2 Sdělení mimo kontext (dekontextualizované sdělení)
. . . 168 // 3.2.3 Televizní hyperrealita...170 // 3.2.4 Komercializace médií a rozpad veřejnosti...172 // 3.2.5 Depolitizace politiky a šlágr nacionalismu...174 // 3.2.6 Refeudalizace veřejnosti...176 // 3.2.7 Co znamená veřejnost v době masových médií? 178 // 3.2.8 Kritika Habermasova pojetí veřejnosti...182 // 3.2.9 Odpovědnost masmédií // a odpovědnost v masmédiích...183 // 3.3 Internet a virtuální společenství...185 // 3.3.1 Negativní důsledky rozvoje internetu...187 // 3.3.2 Reálná virtualita slabých společenství...189 // 3.3.3 Identita jako komunikace...191 // 3.4 Výzvy globalizace a proměny politiky...194 // 3.4.1 Bezpečnostní rizika...195 // 3.4.2 Environmentální rizika...197 // 3.4.3 Socioekonomická rizika...198 // 3.4.4 Střední třídy a demokracie...199 // 3.4.5 Reakce na rizika globalizující se modernity...201 // 3.4.6 Rizika globalizace a sociální hnutí...205 // 3.4.7 Stát sítí a proměny vládnutí...207 // 3.4.8 Evropská unie jako stát sítí...209 // 3.4.9 Veřejná sféra v EU...210 // 3.4.10 Evropeizace veřejné sféry a její aktéři...214 // 4. ČEŠI A OBČANSKÁ SPOLEČNOST...216 // 4.1 Rakouské období (1848-1918)... 217 // 4.2 První Československá republika (1918-1938)... 219 // 4.3 Období komunismu (1948-1989)... 223 // 4.4 Obnova demokracie a budování občanské // společnosti (po roce 1989)... 229 // 4.4.1 Občanské kompetence a kanály vlivu...238 // Resume...246 // Literatura...247 //
O autorovi...261 // Jmenný rejstřík...262 // Věcný rejstřík...266
(OCoLC)820694683
cnb002410575

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC