Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(16.5) Půjčeno:182x 
BK
Encyklopedie
1. vyd.
Praha : Galén, 2012
194 s. : 1 portrét ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-900-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 177-179
Anglické resumé
000240202
Obsah // Předmluva... 7 // Postoje mladých lidí k seniorům... // Senioři na pranýři... // Postoje starých lidí ? mladším osobám // Etika ekonomické úspěšnosti...16 // Můžeme se domluvit?...ig // Snahy o kvalitativní změny // v nadnárodních dokumentech...21 // Koncept zdravého stárnutí...24 // Když seniory opouštějí síly...26 // Nemocní senioři...29 // Plíživá ztráta paměti...32 // Vnitřní světy...34 // Umírání a smrt...36 // Jak správně motivovat pečující?...38 // Přemýšlení o stáří a starých lidech...40 // Informační minimum v heslech...43 // Metodická poznámka...45 // Abúzus...47 // Adaptace...47 // 185 // as?? // ADL...48 // Ageismus...48 // Agrese...48 // Akademie třetího veku...49 // Aktivace...49 // Aktivační techniky...5° // Aktivita...50 // Almužna...5° // Alokace zdrojů...51 // Alzheimerova choroba...51 // Antiageing medicína... 52 // Apatie...53 // Ars moriendi...53 // Ars vivendi...54 // Arteterapie...-...54 // Asertivita...55 // Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče...55 // Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR...55 // Autonomie...58 // Azylové domy...56 // Bazálni stimulace...58 // Bedblocking...58 // Bezdomovectví...58 // Bezpečnost...58 // Biopsychosociální přístup...59 // Canisterapie...80 // Case management...80 // Casus socialis...81 // Centrum denních (sociálních) služeb...62 // Coping...82 // Česká alzheimerovská společnost...62 // Česká asociace pečovatelských služeb...63 //
Česká asociace sester...63 // Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP...64 // Delirium...64 // Demence...85 // 186 // Denní centrum...65 // Denní stacionář...66 // Deontologie...66 // Depistáž...66 // Deprese...66 // Determinanty zdraví...67 // Diogenův syndrom...67 // Disabilita...68 // Dispenzarizace... 68 // Dlouhověkost... 69 // Dobrá praxe... 70 // Domácí hospicová péče...70 // Domácí péče...70 // Domovinka...71 // Domovské právo...71 // Domovy penziony...72 // Domovy pro nízkopříjmové občany...72 // Domovy pro seniory...73 // Domovy se zvláštním režimem...74 // Domy pro seniory...74 // Domy s pečovatelskou službou...74 // Dům životních potřeb...75 // Důstojnost...76 // Ebrieta...76 // Edukace...76 // Elán...77 // Elderspeak...77 // Elixír mládí...78 // Emoce...78 // Empatie...79 // Ergoterapie...79 // Etické komise...80 // Etika...81 // Etika lékařská...81 // Etika profesní...82 // Etika zdravotnická...82 // 187 // Eutanázie...82 // Evidence-based medicine...83 // Exkluze...83 // Fakultativní výkon...83 // Farmaka... // Farmakologie--- // Felinoterapie... // Flexibilita... // Generika... // Geriatrické sestry // Geriatrie... // Gerón... // Gerontologie... // Gerontopsychiatrie...87 // Gerontopsychologie...87 // Hippokrates... // Hippokratova přísaha // Home care...00 // Hospic...88 // Hospitalismus...89 // Humanizace...9° // Hypochondrie...9° // Chorobinec...91//
Chudoba absolutní...91 // Chudoba relativní...91 // Chudobinec...92 // latrogenie...92 // ICN...92 // Iktus...93 // Imobilita...93 // Implementace...93 // Individuální plán...93 // Informovaný souhlas...94 // Inkluze...95 // Inkontinence...95 // Inspekce kvality...96 // 188 // -S-S1 Š? Š? á? <$? S’L // Inspekce sociálních služeb // Instituce... // Institucionalizace... // Integrace... // Intervence... // Intimita... // Intimita na dálku... // Kachexie... // Klasifikace věku___ // Klíčový pracovník .. // Klient... // Klientský model--- // Klinika nemocí stáří // Kodex ICN... // Kognitivní funkce // Kognitivní poruchy // Kompetence // Komunikace... // Komunikace alternativní.. Komunikace augmentativní // Komunikace neverbální // Komunikace paradoxní Komunikace verbální . // Komunita... // Komunitní péče... // Komunitní plán, komunitní plánování // Kontinuita péče... // Konvence o biomedicíné... // Kouč... // KouČink... // Krize druhého břehu... // Křehkost... // Kulich... // Kultura stravování... // Kvalita sociálních služeb... // Kvalita zdravotnických služeb... // Kvemlantství...111 // Léčba prací...111 // Léčebny pro dlouhodobé nemocné...? // Lege artis...111//
Lékařská etika...i12 // Lékařské tajemství...112 // Logopedie...112 // Lůžka následné péče...113 // Makaton...1X3 // Maladaptace...u3 // Malnutrice...u3 // Management...1X4 // Manažer...1X4 // Masarykovy domovy v Praze-Krči...ii4 // Medicína chronických stavů... 1X5 // Medicinalizace...“5 // Medikace...115 // Medikalizace...116 // Mentor...116 // Metodický pokyn...ll7 // Mezigenerační solidarita...117 // Mezinárodní den ošetřovatelství, ošetřovatelek // a zdravotních sester...118 // Mlčenlivost...118 // Mobilita...118 // Motivace...118 // Mozkový jogging...H9 // Mýty o stáří...“? // Nálepkování...120 // Národní centrum ošetřovatelství // a nelékařských zdravotnických oborů...120 // Násilí páchané na seniorech...120 // Násilí páchané na seniorech ze strany // profesionálních pečujících...121 // Násilí páchané seniory...121 // Násilí seniorů vůči seniorům...122 // 190 // Nutrice... // Nutriční terapeut/terapeutka... // Ombudsman...123 // Opatrovnictví... // Opatrovník...124 // Opuštěnost...i24 // Oslovování a označení...125 // Osobní asistent...125 // Osobní cíle ...125 // Ošetřovatelství...126 // Pacient...127 // Paliativní medicína...127 // Paliativní péče...128 // Parkinsonova choroba...128 // Partnerství...128 // Pastouška...129 // Paternalismus...129 // Péče akutní...i3o // Péče ambulantní...130 // Péče dlouhodobá...i3i // Péče následná... i3i // Péče trvalá...i3i//
Pečovatelská služba...i32 // Penzijní kolaps, penzijní smrt...132 // Penzionování...132 // Penziony pro seniory...133 // Periodizace lidského věku...134 // Pet-terapie...134 // Piktogram...135 // Pitný režim...135 // Placebo...135 // Plan Alzheimer...136 // Počty důchodců...136 // Polymorbidita...137 // Polypragmazie...137 // Poskytovatelé sociálních služeb...138 // Povinná mlčenlivost... // PPP... // Práva pacientů... // Prognóza... // Příspěvek na péči... // Registr poskytovatelů sociálních služeb... // Rehabilitace... // Relaxační techniky... // Religiozita... // Reminiscence... // Resocializace... // Respekt ... // Respitní péče... // Restrikce... // Rezidenční služby...’•... // Rezident... // Rigidita... // Riziko... // Řeč těla... // Sebeobsluha... // Sebereflexe... // Sebeúcta... // Senex ... // Senilita... // Senilní demence... // Senior... // Senium... // Service housing... // Smrt... // Soběstačnost... // Sociabilita... // Socializace... // Sociální... // Sociální exkluze... // Sociální hospitalizace... // Sociální inkluze... // Sociální péče... // Sociální pojištění... // Sociální případ... // Sociální role...154//
Sociální síť...155 // Sociální služby...155 // Sociální soudržnost...155 // Sociální vyloučení...156 // Sociální začleňování...156 // Solidarita...156 // Speciální pedagogika...156 // Spiritualita...156 // Stacionář...156 // Stakeholder...156 // Standard...157 // Standardizace...158 // Stárnout zdravě v Evropě (ČR)...158 // Starobinec...15g // Stařecká onemocnění...15g // Stát blahobytu...15g // Status... 160 // Statut...160 // Stigmatizace...160 // Strategie 4D...160 // Stres...161 // Strom života...161 // Středisko osobní hygieny...161 // Středisko sociálních služeb...162 // Střední délka života...162 // Suicidium...162 // Supervize...162 // Světové shromáždění o stárnutí a stáří ve Vídni 1982...163 // Syndrom vyhoření...163 // Taneční a pohybová terapie...164 // Thanatologie...164 // Time-management...165 // 19? // ??? // s s s // Transformace systému sociálních služeb...165 // Třetí sektor...166 // Tuláctví...166 // Umírání...167 // Univerzity třetího věku...167 // Úspěšné, též zdravé stárnutí...168 // Úzkost...168 // Validace...168 // Věková diskriminace...169 // VIP...169 // Vnitřní čas... 170 // Volnočasové aktivity...17° // Výměnkářský systém...171 // Výpomoc neformální...171 // Výše důchodů... 171 // Wellness...172 // Zásady Spojených národů pro starší občany...172 // Závislost...173 // Zdravé stárnutí...173 // Zdravotně-sociální péče...173 // Zdravotní gramotnost...173 // Značka kvality...i74 // Zooterapie...i74 // Způsob života - běžný životní styl...174 // Způsobilost ? právním úkonům...174 // Žebrák...175 // Životní událost...176 // Použitá literatura...177 // Doporučená literatura...178 // Souhrn...180 // Summary...181 // O autorce...182 // 194
cnb002405678

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC