Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2012
222 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-608-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 221-222
000240366
Obsah // 1 Úvod do vyšetřování volního pohybu... 11 // 1.1 Zámér předkládané práce... 13 // 1.2 Přehled mechanických parametru pohybu ... 15 // 1.3 Vliv CNS včetně psychiky na průběh volního pohybu... 24 // 1.4 Poznámky pro praxi ... 38 // 2 Postup klinického vyšetření... 39 // 2.1 Vstupní diagnóza...39 // 2.2 Vstupní pohovor...39 // 2.3 Hodnocení vývoje pohybu i jeho poruch ...41 // 2.4 Hodnocení osobnosti probanda ...44 // 2.5 Hodnocení pacientových předpokladů // pro úspěšnou léčbu...47 // 2.6 Klinické vyšetřovací metody... 53 // 2.7 Druh vyšetřovaných pohybů ... 57 // 2.8 Integrovaný způsob vyšetřování...61 // 2.9 Orientační vyšetření celkovým pohledem...62 // 2.10 Poznámky pro praxi ...65 // 3 Vyšetření senzorických funkcí ...67 // 3.1 Senzorické podněty...67 // 3.2 Citlivost na změny počasí...70 // 3.3 Zvláštní vnímání ...71 // 3.4 Vyšetření zraku...72 // 3.5 Vyšetření sluchu...76 // 3.6 Vyšetření čichu a chuti...78 // 3.7 Vyšetření dotykového čití...80 // 3.8 Poznámky pro praxi ...96 // 4 Vyšetřování reflexů a reflexních reakcí ...99 // 4.1 Vyšetřování reflexních reakcí ...99 // 4.2 Monosynaptické šlachové reflexy... 101 // 4.3 Hodnocení šlachových reflexů... 104 // 7 // Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie // 4.4 Nejdůležitější šlachové reflexy... 106 // 4.5 Polysynaptické reflexy... ?8 // 4.6 Elementární reflexy posturální (ERP)
... ? // 4.7 Reflexní polohové reakce... 112 // 4.8 Špecifické Vojtovy polohové reakce... 112 // 4.9 Komplexní složité automatické pohybové reakce...113 // 4.10 Význam reflexů a reflexních reakcí v diagnostice // a v terapii... H5 // 4.11 Poznámky pro praxi ... 116 // 5 Udržování polohy těla - posturální funkce ... 117 // 5.1 Účel posturální funkce ... 117 // 5.2 Nestabilita (nejistota) držení těla... 118 // 5.3 Polohy těla... 121 // 5.4 Stabilizace - jištění polohy těla... 121 // 5.5 Rozbor stabilizace (jištění) polohy těla vestoje... 123 // 5.6 Hodnocení polohy vestoje... 125 // 5.7 Poloha vsedě ... 131 // 5.8 Poloha vleže... 132 // 5.9 Poznámky pro praxi ... 133 // 6 Vyšetřování dechových pohybů... 135 // 6.1 Dechové pohyby... 135 // 6.2 Bránice... 139 // 6.3 Břišní svaly... 141 // 6.4 Vyšetřování dechových pohybů... 142 // 6.5 Pánevní dno... 143 // 6.6 Vztahy mezi břišními svaly, pánví a páteří... 143 // 6.7 Valsalvův manévr jako pneumatický podpůrný nosník...144 // 6.8 Terapeutické využití dechových pohybů... 146 // 6.9 Poznámky pro praxi ... 148 // 7 Vyšetřování pohybového rozsahu... 151 // 7.1 Vyšetření palpační technikou ... 151 // 7.2 Definice pasivního pohybu... 152 // 7.3 Rychlost pasivního pohybu ... 153 // 7.4 Omezení pasivního pohybu... 153 // 7.5 Kloubní vůle ... 1 // 8 // Obsah // 7.6 Pohybové rozsahy v základních kloubech... 156 // 7.7 Pohybové omezení - blokáda...
157 // 7.8 Vliv vazivových tkání na rozsah pohybu ... 159 // 7.9 Poznámky pro praxi... 161 // 8 Vyšetřování aktivního účelového pohybu... 163 // 8.1 Kvantitativní hodnocení aktivního pohybu... 165 // 8.2 Kvalitativní poruchy volního pohybu ... 167 // 8.3 Pomalé pohybové deviace polohy natažených končetin ... 169 // 8.4 Trvalé úchylky svalového tonu omezující pohyb... 168 // 8.5 Individuální charakter pohybového projevu... 172 // 8.6 Poznámky pro praxi... 174 // 9 Vzájemné vztahy mezi svaly ... 175 // 9.1 Pracovní svalové skupiny... 176 // 9.2 Svalové smyčky ... 175 // 9.3 Svalové řetězce... 178 // 9.4 Pohybové archetypy ... 178 // 9.5 Pohybové programy ... 179 // 9.6 Svalová souhra - pohybová koordinace... 180 // 9.7 Stabilizace polohy těla svalovými smyčkami a řetězci.186 // 9.8 Hlavní svalové řetězce mezi trupem a končetinami... 187 // 9.9 Význam svalových řetězců pro volní účelový pohyb... 196 // 9.10 Přenesené motorické příznaky... 197 // 9.12 Poznámky pro praxi... 199 // 10 Vyšetřování základních obratných pohybů ...201 // 10.1 Úchop a manipulace...201 // 10.2 Základní pohybové vzory (stereotypy)...203 // 10.3 Chůze (lokomoce) ...204 // 10.4 Jemné obratné a manipulační pohyby...208 // 10.5 Duševní práce ...209 // 10.6 Pohybová léčba psychóz...210 // 10.7 Pohybové chování a jeho tělesné důsledky...210 // 10.8 Poznámky pro praxi ...212 // 11 Závěr - Stručný přehled vývoje
fyzioterapie u nás // s výhledem do budoucna...215 // 9
cnb002411244

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC