Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:29x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
192 s., xvi s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 24 cm

ISBN 978-80-247-3460-6 (brož.)
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000240416
Obsah // Předmluva...9 // Seznam použitých zkratek a jejich význam...11 // 1 Imunologie erytrocytů (A. Pejchalová)...17 // 1.1 Obecná imunohematologie...17 // 1.1.1 Imunitní systém...17 // 1.1.2 Antigény...17 // 1.1.3 Protilátky...18 // 1.1.4 Komplementový systém...20 // 1.1.5 Reakce antigénu s protilátkou...22 // 1.1.6 Imunohematologické testy...24 // 1.2 Krevní skupiny...27 // 1.2.1 ABO systém...28 // 1.2.2 Rh systém...33 // 1.2.3 Ostatní krevní skupiny...40 // 1.3 Předtransfuzní vyšetření...45 // 1.3.1 Vyšetření krevní skupiny (stanovení krevní skupiny ABO // a antigénu D)...47 // 1.3.2 Screeningové vyšetření nepravidelných protilátek // proti erytrocytům...48 // 1.3.3 Test kompatibility...49 // 1.3.4 Mimořádné situace při předtransfuzním vyšetření...53 // 1.4 Imunohematologické vyšetření v těhotenství...54 // 1.5 Hemolytické onemocnění novorozence...55 // 1.5.1 Imunohematologické vyšetření novorozence...58 // 1.5.2 Léčba hemolytického onemocnění novorozence...59 // 1.5.3 Prevence hemolytického onemocnění novorozence...60 // 1.6 Autoimunitní hemolytické anémie...60 // 1.6.1 Dělení autoimunitních hemolytických anémií...61 // 1.7 Imunohematologická vyšetření dárce krve...65 // 1.7.1 Vyšetření krevní skupiny...65 // 1.7.2 Detekce nepravidelných protilátek proti erytrocytům...66 // 1.8 Kontroly kvality v imunohematologické laboratoři...66 // 2 HLA systém, imunologie leukocytů a trombocytů
(L. Janků)...69 // 2.1 HLA systém...69 // 2.1.1 Definice HLA systému, historie objevů HLA...69 // 2.1.2 Struktura molekul HLA I. třídy...70 // 2.1.3 Struktura molekul HLA II. třídy...71 // 2.1.4 Genetická organizace HLA systému...72 // 2.1.5 Dědičnost HLA systému...74 // 2.1.6 Crossing-over, rekombinace HLA haplotypů...74 // 2.1.7 Vazebná nerovnováha...75 // 5 // Transfúzni lékařství // 2.1.8 Polymorfizmus HLA systému...76 // 2.1.9 Nomenklatura HLA systému...76 // 2.1.10 HLA systém a choroby...78 // 2.1.11 HLA systém a transplantace...80 // 2.1.12 Význam HLA systému...v...83 // 2.1.13 Typizace HLA systému...84 // 2.2 Imunologie leukocytů...86 // 2.2.1 HLA antigény leukocytů...86 // 2.2.2 Klinické symptomy způsobené anti-HLA protilátkami...87 // 2.2.3 HNA antigény (human neutrophil antigens)...87 // 2.2.4 Klinické symptomy způsobené anti-HNA protilátkami...88 // 2.2.5 Způsoby detekce anti-HNA protilátek...89 // 2.2.6 HMA antigény (human monocyte antigens)...89 // 2.3 Imunologie trombocytů...90 // 2.3.1 HPA antigény (human platelet antigens)...90 // 2.3.2 Klinické symptomy způsobené antitrombocytárními protilátkami... 91 // 2.3.3 Screeningové testy pro detekci antitrombocytárních protilátek.92 // 3 Výroba transfuzních přípravků (R. Pacasová)...95 // 3.1 Dárcovství krve (H. Lejdarová)...95 // 3.1.1 Obecné principy dárcovství krve...95 // 3.1.2 Postup při odběru krve...96 // 3.1.3 Kritéria pro přijetí dárců krve...96
// 3.1.4 Kritéria pro vyloučení dárců krve...97 // 3.1.5 Typy odběrů krve...99 // 3.1.6 Patofyziologie odběrů krve ...?1 // 3.1.7 Registry dárců krve...?2 // 3.2 Autotransfuze (E. Tesařová)...?? // 3.2.1 Predoperační autologní odběr...103 // 3.2.2 Akutní normovolemická hemodiluce...106 // 3.2.3 Perioperační sběr krve...?7 // 3.3 Principy výroby transfuzních přípravků (R. Pacasová)...107 // 3.3.1 Vstupní materiál pro výrobu transfuzních přípravků...107 // 3.3.2 Odběrový materiál...?7 // 3.3.3 Konzervace krve a krevních složek...108 // 3.3.4 Zpracování krve...? // 3.3.5 Deleukotizace transfuzních přípravků...113 // 3.3.6 Ozařování transfuzních přípravků paprsky ?...114 // 3.3.7 Dělení transfuzních přípravků... 114 // 3.3.8 Promývání transfuzních přípravků...114 // 3.3.9 Metody inaktivace patogenů v transfuzních přípravcích...115 // 3.3.10 Principy značení, dokumentace...115 // 3.3.11 Skladování transfuzních přípravků...115 // 3.3.12 Výdej, distribuce a transport transfuzních přípravků...116 // 3.4 Transfúzni přípravky (R. Pacasová)...117 // 3.4.1 Erytrocytové transfúzni přípravky...118 // 3.4.2 Trombocytové transfúzni přípravky...119 // 6 // Obsah // 3.4.3 Plazmatické transfúzni prípravky...120 // 3.4.4 Ostatní typy transfuzních přípravků...121 // 3.5 Plazma pro frakcionaci (E. Tesařová)...121 // 3.5.1 Frakcionace plazmy...121 // 3.5.2 Metody inaktivace a eliminace patogenů
v krevních derivátech ... 122 // 3.5.3 Krevní deriváty vyrobené z lidské krevní plazmy...123 // 3.5.4 Krevní deriváty vyrobené rekombinantními technikami...123 // 3.6 Kontroly kvality v zařízeních transfúzni služby (R. Pacasová)...123 // 3.6.1 Vyšetření vzorků krve dárce při odběru...124 // 3.6.2 Kontroly kvality meziproduktů a kontroly kvality transfuzních // přípravků...126 // 3.6.3 Kontroly účinnosti dezinfekce místa venepunkce před odběrem... 127 // 3.6.4 Kontroly procesu odběru a zpracování ...127 // 3.6.5 Kontroly čistoty výrobních prostor...128 // 3.6.6 Kontroly dodaných materiálů pro odběry, zpracování // a pro kontroly jakosti...128 // 4 Hemoterapie (E. Tesařová)...131 // 4.1 Historie léčby krví...131 // 4.1.1 Krev ve starověku...131 // 4.1.2 První pokusy s transfuzemi...131 // 4.1.3 Objev krevního oběhu, převody zvířecí krve...131 // 4.1.4 Začátky transfuzí lidské krve...132 // 4.1.5 Objev krevních skupin...132 // 4.1.6 Konzervace krve...133 // 4.1.7 Moderní éra...133 // 4.2 Léčba transfuzními přípravky...134 // 4.2.1 Erytrocyty... 135 // 4.2.2 Trombocyty...136 // 4.2.3 Plazma pro klinické použití ...139 // 4.2.4 Kryoprotein (kryoprecipitát) ...140 // 4.2.5 Granulocyty...140 // 4.2.6 Masivní transfuze...140 // 4.2.7 Aplikace transfuze...141 // 4.2.8 Léčba pacientů dětského věku...143 // 4.3 Léčba krevními deriváty...148 // 4.3.1 Krevní deriváty s obsahem faktoru VIII...148 // 4.3.2 Krevní
deriváty s obsahem faktoru Vili a von Willebrandova // faktoru...”...149 // 4.3.3 Krevní deriváty s obsahem faktoru IX...149 // 4.3.4 Krevní deriváty s obsahem faktorů protrombinového komplexu... 150 // 4.3.5 Krevní deriváty s obsahem faktoru VII...150 // 4.3.6 Krevní deriváty s obsahem fibrinogenu...151 // 4.3.7 Krevní deriváty s obsahem aktivovaných faktorů protrombinového // komplexu...132 // 4.3.8 Krevní deriváty s obsahem rekombinantního aktivovaného // faktoru VII...153 // Transfúzni lékařství // 4.3.9 Krevní deriváty s obsahem koncentrátu antitrombinu...153 // 4.3.10 Krevní deriváty s obsahem koncentrátu proteinu C...153 // 4.3.11 Krevní deriváty s obsahem albuminu...154 // 4.3.12 Krevní deriváty s obsahem imunoglobulinů...154 // 4.3.13 Tkáňová lepidla...157 // 4.3.14 Balení, skladování, rekonstituce krevních derivátů...157 // 4.4 Komplikace hemoterapie...159 // 4.4.1 Akutní hemolytická potransfuzní reakce...160 // 4.4.2 Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce...161 // 4.4.3 Alergická potransfuzní reakce...161 // 4.4.4 Anafylaktická potransfuzní reakce...162 // 4.4.5 Bakteriálně toxická potransfuzní reakce...162 // 4.4.6 Reakce TRALI (transfusion related acute lung injury)...163 // 4.4.7 Reakce TACO (transfusion associated circulatory overload)...164 // 4.4.8 Hypotermie...164 // 4.4.9 Hyperkalemie...164 // 4.4.10 Citrátová toxicita...164 // 4.4.11 Pozdní hemolytická potransfuzní reakce...165 // 4.4.12 Potransfuzní
purpura...165 // 4.4.13 Reakce TA-GvHD (transfusion associated graft versus host // disease)...166 // 4.4.14 Přenos virů...166 // 4.4.15 Přenos parazitů...167 // 4.4.16 Přenos prionů...168 // 4.4.17 Potransfuzní hemosideróza...168 // 4.4.18 Tvorba inhibitorů...169 // 4.4.19 Toxicita plastických hmot...169 // 4.4.20 Procesní chyby...170 // 4.4.21 Nežádoucí účinky po podání krevních derivátů...170 // 4.5 Hemovigilance...170 // 4.6 Krizová krevní politika...172 // Historie léčby krví v datech (E. Tesařová)...179 // Rejstřík ...181 // Souhrn ...191 // Summary ...192 // 8
cnb002412390

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC