Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(20.8) Půjčeno:229x 
BK
Příručka
Vyd. 4.
Praha : Portál, 2012
164 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-262-0052-9 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 159-164
000240463
Předmluva k českému vydání ...7 // Literatura doplněná pro české vydání ...11 // Předmluva ...12 // 1 Rozvíjíme své pedagogické dovednosti ...13 // Povaha pedagogických dovedností ...13 // Výzkumy pedagogických dovedností ...15 // Definice základních pedagogických dovedností ...18 // Rozvoj pedagogických dovedností učitele ...23 // Základní pedagogické dovednosti ...24 // 2 Plánování a příprava ...31 // Prvky plánování a přípravy hodiny ...31 // Účel a funkce přípravy ...34 // Příprava vyučovací hodiny ...36 // Příprava pomůcek ...41 // 3 Realizace vyučovací hodiny ...47 // Vystupování učitele ...47 // Verbální činnosti vedené učitelem ...49 // Učební úkoly ...54 // Přizpůsobení práce žákům ...57 // Využití pomůcek ...59 // 4 Řízení vyučování ...63 // Začátky, přechody a ukončení ...64 // Podporování aktivního zapojení žáků do výuky ...67 // Organizování života ve třídě ...72 // Řízení pohybu žáků a hladiny hluku ...74 // 5 Klima třídy ...79 // Vytvoření pozitivního klimatu třídy ...79 // Motivujeme žáky ...82 // Vaše vztahy s žáky ...85 // KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI UČITELE // Zvyšováni sebeúcty žáků ... 88 // Vzhled učebny a složení třídy ...90 // 6 Kázeň ... 95 // Povaha nevhodného chování žáku ...96 //
Budování vaší autority ...99 // Předcházíme nežádoucímu chování žáků ...103 // Prověření případu a projednání chování ... 106 // Užívání napomenutí (výstrah)...108 // Užívání trestů ...112 // Nedostatky trestů ...113 // Jak řešit konfrontační situace ...117 // Další strategie pro získání a udržení kázně ...119 // 7 Hodnotíme prospěch žáků ...123 // Cíle hodnocení ...123 // Typy hodnocení ...125 // Hodnotící činnosti ve třídě ...129 // Provádění hodnotících činností ...133 // Známkování, vedení záznamů a formulace hodnocení ...135 // 8 Reflektování a evaluace vlastní práce ...141 // H odnocení vyučování ...142 // Shromažďování dat o podobě současné činnosti ...145 // Hodnocení kolegy ...148 // Hospodaření s časem ...151 // Vyrovnávání se se stresem ...154 // Literatura ...159
(OCoLC)864847089
cnb002233880

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC