Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:84x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2012
135 s. : il., faksim. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0198-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 127-128
000240466
Obsah // Slovo autorky... 7 // Předmluva... 8 // Úvod...10 // Komunikace učitele...12 // 1.1 Úvod do komunikace ve škole...12 // 1.1.1 Sociální komunikace...12 // 1.1.2 Komunikace ve škole...14 // 1.1.3 Verbální komunikace...15 // 1.1.4 Neverbální komunikace...18 // 1.1.5 Synergický efekt komunikace...23 // 1.2 Pravidla interakce a komunikace...24 // 1.3 Efektivní komunikace učitele...29 // 1.4 Komunikace učitele ? obsahu učiva...35 // 1.4.1 Bariéry v komunikaci...36 // 1.5 Otázky učitele a taxonomie otázek...42 // 1.5.1 Inovace taxonomie B. S. Blooma...46 // 1.5.2 Typologie otázek učitele „z terénu"...49 // 1.6 Komunikace učitele v přístupu ? žákovi tlakem a tahem...50 // 1.6.1 Symptomy přístupu učitele tahem...52 // 1.6.2 Symptomy přístupu učitele tlakem...53 // 1.7 Skryté rezervy v přístupu učitele...58 // Adaptační procesy, slaďování učitele a žáka . // 2.1 Konflikt z hlediska sociální psychologie // 2.1.1 Vnější konflikty... // 2.1.2 Vnitřní konflikty...65 // 2.2 Obsah a forma procesů slaďování učitele a žáka...67 // 2.2.1 Procesy adaptace, vzájemného sladování, harmonizace...67 // 2.2.2 Oblasti sladování: výchova a vzdělávání...68 // 2.3 Konfliktní situace...69 // 2.3.1 Výchovné konfliktní situace...71 // 2.3.2 Vzdělávací konfliktní situace...75 // 2.4 Empatie a empatické reakce...79 // Motivace žáka ...87 // 3.1 Žák-aktér...87 // 3.1.1 Metody poznávání žáka...87 // 3.1.2 Chyby sociální
percepce žáka...88 // 3.1.3 2ák optikou teorie Pražské skupiny školních etnografo a žák ze Slovenska . 90 // 22 2 // MOTIVACÍ ??? ífCKTIVNl KOMUNIKACI // 3.2 Výkon a motivace žáka... // 3.2.1 Aktivizace a motivace... // 3.2.2 Organizační formy vyučování, metody a motivace . // 3.3 Potřeby žáka...’ // 3.3.1 Maslowova motivační teorie... // 3.3.2 Potřeby žáka v poznávací činnosti (model G. Pettyho) . . " // 3.4 Dobrý vztah učitele a žáka... // 3.5 Přístup učitele ? žákovi a projevy motivace žáka v komunikaci // 3.6 Motivace žáka neverbálními projevy učitele... // 3.7 Motivace žáka technikami aktivního naslouchání... // 3.8 Slovní hodnocení... // 3.9 Tresty a odměny...’ " // 3.9.1 Trest, sankce ...’ // 3.9.2 Pochvala jako odměna... . . . . // 3.9.3 Trojský kůň v hodnocení: sebehodnocení žáka ... ! . // 3.10 Sebereflexe práce učitele... // 93 // 93 // 94 // 97 // 98 102 104 107 110 113 // 115 // 116 116 117 // 119 // 120 // Poznámka ? použitým citátům: // . 126 // Literatura: // . 127 // Přílohy... // Příloha 1: Pozorovací systém N. Flanderse (M. Zelina, 2006) // rozvířený o kategorii komunikace žáka... // Příloha 2A: Dotazník pro žáky... // Příloha 28: Dotazník pro učitele... // Příloha 3: Hodnocení práce učitele žáky (MeSková, 2009) . // 129 // 129 // 131 // 133 // 135
(OCoLC)820693637
cnb002379339

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC