Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
Příručka
1. vyd. v českém jazyce
Praha : Argo : Dokořán, 2012
542 s. : barev. il., portréty, faksim. ; 24 cm

ISBN 978-80-257-0705-0 (Argo ; váz.)
ISBN 978-80-7363-368-4 (Dokořán ; váz.)
Zip ; sv. 29
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 519-536 a rejstřík
000240503
OBSAH // Úvod 10 // Krása a užitečnost matematiky 10 // Uspořádání a účel knihy 13 // Poděkování 17 // asi 150 milionů let př. n. 1.: // Mravenčí krokoměr 18 // asi 30 milionů let př. n. L: Opičí // počty 20 // asi 1 milion let př. n. L: Prvočíselné životy cikád 22 // asi 100000 př. n. L: Uzly 24 // asi 18000 př. n. 1.: Kost z Išanga 26 // asi 3000 př. n. L: Kipu 28 // asi 3000 př. n. L: Kostky 30 // asi 2200 př. n. L: Magické čtverce 32 // asi 1800 př. n. L: Plimpton 322 34 // asi 1650 př. n. L: Rhindův papyrus 36 // asi 1300 př. n. L: Piškvorky 38 // asi 600 př. n. L: Pythagorova věta // a pythagorejské trojúhelníky 40 // 548 př. n. 1.: Go 42 // asi 530 př. n. 1: Pythagoras zakládá matematické bratrstvo 44 // asi 445 př. n. 1.: Zenonovy // paradoxy 46 // asi 440 př. n. 1.: Kvadratura // měsíčku 48 // asi 350 př. n. 1.: Platónská tělesa 50 // asi 350 př. n. 1.: Aristotelovo // Organon 52 // asi 320 př. n. 1.: Aristotelův paradox kol 54 // 300 př. n. 1.: Eukleidovy Základy 56 // asi 250 př. n. L: Archimedes: písek, stádo a Ostomachion 58 // asi 250 př. n. L: ? 60 // asi 240 př. n. 1.: Eratosthenovo síto 62 // asi 240 př. n. 1.: Archimedovské // polopravidelné mnohostěny 64 // 225 př. n. L: Archimedova spirála 66 // asi 180 př. n. 1.: Dioklova kisoida 68 // asi 150 n. 1.: Ptolemaiův Almagest 70 // 250: Diofantova Aritmetika 72 // asi 340: Pappova věta // o šestiúhelníku 74 // asi 350: Bakšálský
rukopis 76 // 415: Smrt Hypatie 78 // asi 650: Nula 80 // asi 800: Alcuinovy Propositiones ad // acuendos juvenes 82 // 830: Al-Chvárizmího Algebra 84 // 834: Boromejské prsteny 86 // 850: Ganita sára samgraha 88 // asi 850: Thabitův vzorec pro // spřátelená čísla 90 // asi 953: Kapitoly z indické // matematiky 92 // 1070: Pojednání Omara Chajjáma 94 // asi 1150: Al-Samawalova Oslnivost 96 // asi 1200: Abakus 98 // 1202: Fibonacciho Liber Abaci 100 // 1256: Pšenice na šachovnici 102 // asi 1350: Divergence harmonické // řady 104 // asi 1427: Kosinová věta 106 // 1478: Kupecká aritmetika z Trevisa 108 // asi 1500: Objev řady pro // výpočet n 110 // 1509: Zlatý řez 112 // 1518: Polygraphice Libri Sex 114 // 1537: Loxodroma 116 // 1545: Cardanova Ars Magna 118 // 1556: Sumario compendioso 120 // 1569: Mercatorovo zobrazeni 122 1789: Geometrie sangaku 198 // 1572: Imaginární čísla 124 1795: Nej menší čtverce 200 // 1611: Keplerova hypotéza 126 1796: Sestrojení pravidelného 202 // 1614: Logaritmy 128 sedmnáctiúhelníku // 1621: Posuvné pravítko 130 1797: Základní věta algebry 204 // 1636: Fermatova spirála 132 1801: Gaussovy Disquisitiones // 1637: Velká Fermatova véta 134 Arithmeticce 206 // 1637: Descartova Geometrie 136 1801: Trojramenný úhloměr 208 // 1637: Kardioida 138 1807: Fourierovy řady 210 // 1638: Logaritmická spirála 140 1812: Laplaceova Théorie analytique 212 // 1639: Projektivní geometrie 142 des probabilités
// 1641: Torricelliho trumpeta 144 1816: Problém prince Ruprechta 214 // 1654: Pascalův trojúhelník 1657: Délka Neilovy semikubické 146 1817: Besselovy funkce 1822: Babbageův mechanický 216 // paraboly 148 počítač 218 // 1659: Vivianiho věta 150 1823: Cauchyho Le calcai // 1665: Objev kalkulu 152 infinitésimal 220 // 1669: Newtonova metoda 154 1827: Barycentrický počet 222 // 1673: Problém tautochrony 156 1829: Neeukleidovská geometrie 224 // 1674: Asteroida 158 1831: Möbiova funkce 226 // 1696: ĽHôpitalova Analýza 1832: Teorie grup 228 // nekonečně malého 160 1834: Princip holubníku 230 // 1702: Hádanka provazu kolem 1843: Kvaterniony 232 // Země 162 1844: Transcendentní čísla 234 // 1713: Zákon velkých čísel 164 1844: Catalanova domněnka 236 // 1727: Eulerovo číslo e 166 1850: Sylvesterovy matice 238 // 1730: Stirlingův vzorec 168 1852: Problém čtyř barev 240 // 1733: Křivka normálního 1854: Booleova algebra 242 // rozdělení 170 1857: Ikosiánská hra 244 // 1735: Hulerova-Mascheroniho 1857: Harmonograf 246 // konstanta 172 1858: Möbiova páska 248 // 1736: Mosty v Královci 174 1858: Holditchova věta 250 // 1738: Petrohradský paradox 176 1859: Riemannova hypotéza 252 // 1742: Goldbachova hypotéza 178 1868: Beltramiho pseudosféra 254 // 1748: Agnesiová a její Instituzioni 1872: Weierstrassova funkce 256 // analitiche 180 1872: Grošová Théorie du // 1751: Eulerův vzorec mnohostěnu 182 Baguenodier 258 // 1751: Eulerův
problém rozdělení 1874: Doktorát Sofie Kovalevské 260 // mnohoúhelníku 184 1874: Patnáctka 262 // 1759: Jezdcova procházka 186 1874: Can toro va transfini tni čísla 264 // 1761: Bayesova věta 188 1875: Reuleauxův trojúhelník 266 // 1769: Franklinův magický čtverec 190 1876: Harmonický analyzátor 268 // 1774: Minimální plocha 192 1879: Rittyho pokladna 270 // 1777: Bulionova jehla 194 1880: Vennovy diagramy 272 // 1779: Problém šestatřiceti 1881: Benfordův zákon 274 // důstojníků 196 1882: Kleinova láhev 276 // 1883: Hanojské věže 278 // 1884: Flatland 280 // 1888: Teserakt 282 // 1889: Peanovy axiomy 284 // 1890: Peanova křivka 286 // 1891: Tapetové grupy 288 // 1893: Problém Sylvesterovy // přímky 290 // 1896: Důkaz prvočíselné věty 292 // 1899: Pickova věta 294 // 1899: Morleyova věta o trisektoru 296 1900: Třiadvacet Hilbertových // problémů 298 // 1900: Chí-kvadrát 300 // 1901: Boyova plocha 302 // 1901: Paradox holiče 304 // 1901: Jungova věta 306 // 1904: Poincarého domněnka 308 // 1904: Kochova vločka 310 // 1904: Zermelův axiom výběru 312 // 1905: Jordánová věta o křivce 314 // 1906: Thueova-Morseova // posloupnost 316 // 1909: Brouwerova věta o pevném // bodu 318 // 1909: Normální číslo 320 // 1909: Algebra filozofická i zábavná // Mary Booleové 322 // 1910-1913: Principia Mathematica 324 1912: Věta o chlupaté kouli 326 // 1913: Věta o nekonečné opici 328 // 1916: Bieberbachova domněnka 330
// 1916: Johnsonova věta 332 // 1918: Hausdorffova dimenze 334 // 1919: Brunova konstanta 336 // 1920: Googol 338 // 1920: Antoinův náhrdelník 340 // 1921: Idealtheorie Emmy // Noetherové 342 // 1921: Ztraceno v hyperprostoru 344 // 1922: Geodetická kopule 346 // 1924: Alexanderova rohatá sféra 348 // 1924: Banachův-Tarského paradox 350 // 1925: Kvadratura obdélníku 352 // 1925: Hilbertův grandhotel 354 // 1926: Mengerova houba 356 // 1927: Diferenciální analyzátor 358 // 1928: Ramseyova teorie 360 // 1931: Gödelova věta 362 // 1933: Champernownovo číslo 364 // 1935: Bourbaki: Tajná společnost 366 1936: Fieldsova medaile 368 // 1936: Turingův stroj 370 // 1936: Voderbergovo dláždění 372 // 1937: Collatzova domněnka 374 // 1938: Fordovy kružnice 376 // 1938: Nástup generátorů // náhodných čísel 378 // 1939: Paradox narozenin 380 // 1940: Opisování mnohoúhelníku 382 1942: Hex 384 // 1945: Strategie prasátek 386 // 1946: ENIAC 388 // 1946: Von Neumannův generátor // středních čtverců 390 // 1947: Grayův kód 392 // 1948: Teorie informace 394 // 1948: Kalkulačka Curta 396 // 1949: Császárův mnohostěn 398 // 1950: Nashova rovnováha 400 // asi 1950: Paradox pobřeží 402 // 1950: Vězňovo dilema 404 // 1952: Buněčné automaty 406 // 1957: Zábavná matematika Martina // Gardnera 408 // 1958: Gilbreathova hypotéza 410 // 1958: Obrácení sféry naruby 412 // 1958: Platónské kulečníky 414 // 1959: Vnější kulečníky 416
// 1960: Newcombův paradox 418 // 1960: Sierpiňského čísla 420 // 1963: Chaos a efekt motýlích // křídel 422 // 1963: Ulamova spirála 424 // 1963: Nerozhodnutelnost hypotézy // kontinua 426 // asi 1965: Supervejce 428 // 1965: Fuzzy logika 430 // 1966: Čtyři kostky 432 // 1967: Fanglandsův program 434 // 1967: Výhonky 436 // 1968: Teorie katastrof 438 // 1 q69‘ Tokarského neosvětlitelná 1985: Andricova hypotéza 482 // místnost 440 1985: Hypotéza ABC 484 // 1970: Donald Knuth a Logik 442 1986: Audioaktivní posloupnost 486 // 1Q71’ Erdós a jeho duch 1988: Mathematica 488 // spolupráce 1972: HP-35: první vědecká 444 1988: Murphyho zákon a uzly 1989: Motýlí křivka 490 492 // kapesní kalkulačka 446 1996: On-line encyklopedie 494 // 1973: Penroseovo dláždění 448 celočíselných posloupností // 1973: Problém galerie 450 1999: Eternity 496 // 1974: Rubikova kostka 452 1999: Dokonalý magický teserakt 498 // 1974: Chaitinova Omega 454 1999: Parrondův paradox 500 // 1974: Nadreálná čísla 456 1999: Hledání děrostěnu 502 // 1974: Perkový uzly 458 2001: Problém prostěradla 504 // 1975: Fraktály 460 2002: Řešení hry Oware 506 // 1975: Feigenbaumova konstanta 462 2002: Tetris je NP-úplný problém 508 // 1977: Kryptografie s veřejným 2005: Vražedná čísla 510 // klíčem 464 2007: Dáma je vyřešena 512 // 1977: Szilassiho mnohostěn 466 2007: Pátrání po Lieově grupě E8 514 // 1979: lkedův atraktor 468 2007: Hypotéza matematického 516
// 1979: Spidrony 470 vesmíru // 1980: Mandelbrotova množina 1981: Grupa Monstrum 472 474 Poznámky a doporučená 519 // 1982: Trojúhelníky v kouli 476 literatura // 1984: Jonesův polynom 478 Svolení ? reprodukci 537 // 1985: Weeksova varieta 480 Rejstřík 539
(OCoLC)820693870
cnb002391893

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC