Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 2., přeprac.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012
447 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm

ISBN 978-80-7013-547-1 (brož.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie
000240570
OBSAH // A: Všeobecná část // 1 Základní pojmy a definice v neonatologii, // perinatálnŕ medicína - /. Borek...19 // 1.1 Nejfrekventovanějšr statistické ukazatele...20 // 1.2 Základní pojmy v neonatologii...21 // 2 Klasifikace novorozence, anatomické a fyziologické // zvláštnosti zralého a nezralého novorozence - J. Fendrychová...23 // 2.1 Klasifikace novorozence, stanovení gestačního věku...23 // 2.1.1 Hodnocení somatické zralosti...23 // 2.1.2 Hodnocení neuromuskulární zralosti...25 // 2.1.3 Klasifikace dle délky těhotenství...26 // 2.1.4 Klasifikace dle vztahu porodní hmotnosti // ke gestačnímu věku...26 // 2.1.5 Klasifikace dle zralosti...26 // 2.2 Možné problémy novorozenců s ohledem // na jejich klasifikaci...27 // 2.2.1 Fyziologický novorozenec...27 // 2.2.2 Nedonošený novorozenec...28 // 2.2.3 Přenášený novorozenec...30 // 2.2.4 Hypotrofický novorozenec...30 // 2.2.5 Hypertrofický novorozenec...31 // 2.2.6 Rizikový novorozenec...32 // 2.2.7 Patologický novorozenec...32 // 2.3 Anatomické a fyziologické zvláštnosti zralého // a nezralého novorozence...32 // 3 Kardiopulmonální přestavba, poporodní adaptace // novorozence - /. Fendrychová...37 // 3.1 Kardiopulmonální přestavba...37 // 3.2 Observace poporodní adaptace sestrou...38 // 3.2.1 Stav vědomí...38 // 3.2.2 Činnost srdce...40 // 3.2.3 Dýchání...41 // 3.2.4 Barva kůže a sliznic...41 // 3.2.5 Tělesná teplota...42 // 3 // 3.2.6 Močení...42
3.2.7 Otoky...43 // 3.2.8 Šmolka...43 // 3.2.9 Sání a polykání...43 // 3.2.10 Zvracení, blin kání...43 // 3.2.11 Hlasové projevy...44 // 3.2.12 Spontánní a provokovaná hybnost končetin...44 // 3.2.13 Kožní projevy...44 // 4 První ošetření novorozence na porodním sále - J. Fendrychová...46 // 4.1 Zajištění teplotního prostředí...46 // 4.2 Toaleta dýchacích cest...47 // 4.3 Přerušení pupečníku...48 // 4.4 Zvážení, změření a identifikace novorozence...49 // 4.5 Prevence konjunktivitidy...50 // 4.6 Prevence krvácivé nemoci novorozenců...51 // 4.7 Přiložení dítěte ? matce, bonding...51 // 5 Fyzikální vyšetření novorozence, první vyšetření // novorozence po porodu - L. Kantor...56 // 5.1 Úvod ...56 // 5.2 Anamnéza...57 // 5.3 Vyšetření...58 // 5.3.1 Podmínky vyšetření...58 // 5.3.2 Obecné postupy...58 // 5.3.3 Celkové zhodnocení pohledem...58 // 5.3.4 Vitální známky...59 // 5.3.5 Vyšetření částí těla...60 // 5.3.6 Závěr vyšetření...64 // 5.4 Skóre dle Apgarové...64 // 6 Neurologické vyšetření novorozence - M. Vacuška...66 // 6.1 Vývoj nervového systému...66 // 6.2 Neurologické vyšetření novorozence...66 // 6.2.1 Anamnestické údaje...67 // 6.2.2 Vlastní neurologické vyšetření...67 // 6.3 Přehled nejdůležitějších vývojových reflexů // s vyznačenou fyziologickou přítomností (výbavností)...69 // 6.4 Projevy fyziologického novorozence...70 // 6.5 Příznaky postižení
nervového systému...72 // 6.6 Nejčastější neurologické novorozenecké syndromy...72 // 4 // 7 Perinatální asfyxie a resuscitace novorozence // - D. Matušková...74 // 7.1 Dlouhodobé následky vyvolané hypoxií plodu a novorozence...74 // 7.2 Co je to asfyxie novorozence?...75 // 7.2.1 Patogeneze Hypoxie...76 // 7.2.2 Klinický obraz asfyxie...76 // 7.3 Resuscitace novorozence...77 // 7.3.1 Příprava ? resuscitaci...77 // 7.3.2 Hodnocení Hypoxie novorozence...77 // 7.3.3 Postup při resuscitaci novorozence...78 // 7.3.4 Speciální situace...80 // 8 Zajištění vhodného prostředí a komfortu novorozence // - /. Fendrychová...81 // 8.1 Vliv prostředí...81 // 8.1.1 Hluk...81 // 8.1.2 Světlo...82 // 8.2 Manipulace s dítětem...83 // 8.3 Kinestetika v péči o novorozence // (kinestetic infant handling)...84 // 8.4 Zajištění vhodné polohy dítěte...86 // 8.4.1 Poloha na břiše...86 // 8.4.2 Poloha na zádech...87 // 8.4.3 Poloha na boku...88 // 8.5 Zajištění komfortu novorozence...88 // 9 Termoneutralita a termoregulace -1. Fendrychová...92 // 9.1 Produkce tepla...92 // 9.2 Ztráty tepla...93 // 9.3 Teplotní stres...96 // 9.3.1 Přehřátí...96 // 9.3.2 Podchlazení...96 // 9.4 Zajištění termoneutrálního prostředí v inkubátoru...97 // 9.4.1 Teplota v inkubátoru...99 // 9.4.2 Vlhkost v inkubátoru...100 // 9.4.3 Kyslík v inkubátoru...101 // 9.4.4 Nevýhody inkubátoru...101 // 9.4.5 Zásady používání inkubátoru...101 // 9.5 Ošetřování
dítěte na otevřeném vyhřívaném lůžku...102 // 9.5.1 Nevýhody otevřeného vyhřívaného lůžka...104 // 9.5.2 Zásady používání otevřeného vyhřívaného lůžka...104 // 5 // 9.6 Přemístěn ? dítěte do postýlky // 105 // 10 Hygienická péče o novorozence - J. Fendrychová...106 // 10.1 První koupel...106 // 10.2 Hodnocení kůže novorozence...107 // 10.3 Běžná koupel...108 // 10.4 Péče o pupeční pahýl...109 // 10.5 Dezinfekční prostředky...110 // 10.6 Použití adheziv (lepících prostředků)...110 // 10.7 Použití emoliencií // (změkčujících a zvlhčujících prostředků)...111 // 11 Porodní traumatizmus - H. Páralová...114 // 11.1 Kraniální poranění...114 // 11.1.1 Poranění měkkých tkání a lebečních kostí...114 // 11.1.2 Intrakraniální krvácení...115 // 11.2 Poranění periferních nervů...116 // 11.2.1 Poranění lícního nervu (nervus facialis)...116 // 11.2.2 Poranění pažní pleteně (plexus brachialis)...116 // 11.3 Poranění vnitřních orgánů...117 // 11.3.1 Ruptura jater...117 // 11.3.2 Ruptura sleziny...117 // 11.3.3 Krvácení do nadledvin...117 // 11.4 Poranění kostí...118 // 11.4.1 Klíční kost (clavicula)...118 // 11.4.2 Kost pažní (humerus)...118 // 11.4.3 Kost stehenní (femur)...118 // 11.5 jiná poranění...118 // 12 Genetika v neonatologii - R. Gaillyová...120 // 12.1 Lékařská genetika - interdisciplinární obor // moderní medicíny...120 // 12.2 Genetické poradenství...120
// 12.3 Reprodukční genetika...122 // 12.4 Primární genetická prevence...123 // 12.5 Sekundární genetická prevence...124 // 12.6 Genetická onemocnění...124 // 12.6.1 Vrozené chromozomové aberace...125 // 12.6.2 Monogenně podmíněná onemocnění...130 // 12.6.3 Multifaktoriálně dědičná onemocnění...132 // 12.7 Indikace ke genetickému vyšetření novorozence...133 // 6 // 12.8 Klinicko-genetické vyšetření...133 // 12.9 Anamnéza, genealogické vyšetření...134 // 12.10 Spolupráce genetiků, porodníků, neonatologů...134 // 12.11 Terminologie, zkratky...136 // 13 Screeningová vyšetření v neonatologii - J. Fendrychová...137 // 13.1 Celoplošný screening...137 // 13.1.1 Kongenitální hypotyreóza (CH)...140 // 13.1.2 Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH)...140 // 13.1.3 Fenylketonúrie/hyperfenylalaninémie (PKU/HPA)...140 // 13.1.4 Cystická fibróza (CF)...140 // 13.1.5 Vyšetření dysplázie kyčelních kloubů...141 // 13.1.6 Screening kongenitální katarakty...142 // 13.1.7 Screening vrozených vad ledvin a močových cest...142 // 13.2 Selektivní screening...142 // 13.2.1 Sonografický screening mozku...142 // 13.2.2 Screeningové vyšetření sluchu...142 // 13.2.3 Screening retinopatie nedonošených (ROP)...143 // 14 Řízená hypotermie novorozence - L. Kantor...145 // 14.1 Indikace ? řízené hypotermii...145 // 14.2 Provedení řízené hypotermie...146 // 15 Výživa novorozenců - B. Kantorové ...148 // 15.1 Přirozená
výživa kojením...148 // 15.1.1 Vlastnosti mateřského mléka...148 // 15.1.2 Složení mateřského mléka...148 // 15.1.3 Výhody kojení...151 // 15.1.4 Technika a hlavní zásady kojení...151 // 15.1.5 Polohy při kojení...152 // 15.1.6 Kojení v mimořádných situacích...152 // 15.1.7 Dostatečně kojené dítě...157 // 15.1.8 Onemocnění matky a dítěte // jako kontraindikace kojení...157 // 15.1.9 Léky jako kontraindikace kojení...158 // 15.1.10 Odstříkávání mateřského mléka...158 // 15.1.11 Péče o odstříkané mateřské mléko...162 // 15.1.12 Krmení dítěte odstříkaným mlékem...163 // 15.1.13 Alternativní metody krmení novorozence...163 // 15.1.14 Udržení laktace...165 // 15.2 Parenterální výživa...165 // 7 // 15.2.1 Indikace pro parenterální výživu...166 // 15.2.2 Cíl parenterální výživy...166 // 15.2.3 Skladba parenterální výživy...166 // 15.2.4 Způsoby aplikace parenterální výživy...169 // 15.2.5 Příprava infúzních roztoků...170 // 15.2.6 Péče o novorozence na parenterální výživě...171 // 15.3 Enterální výživa dětí na JIRPN...171 // 15.3.1 Zahájení enterální výživy...171 // 15.3.2 Přerušení enterální výživy...172 // 15.3.3 Doplňky ? mléčné výživě u dětí // s hmotností pod 1 500 gramů...172 // 15.3.4 Speciální umělé formule...173 // 15.3.5 Způsoby krmení dítěte...173 // 15.3.6 Sledování zbytků mléka v žaludku...174 // 15.3.7 Přechod z krmení gastrickou sondou
// na krmení perorální u dětí pod 1 500 gramů...174 // 15.3.8 Monitorování adekvátní výživy...175 // 16 Transport novorozence - ?4. Janková...176 // 16.1 Rozdělení třístupňové péče...176 // 16.2 Organizace transportu...176 // 16.3 Proces transportu...177 // 17 Podpora rodičů - J. Fendrychová...181 // 17.1 Péče zaměřená na rodinu...181 // 17.2 Jednotlivé složky podpory rodičů...181 // 17.2.1 Pečující skupina...182 // 17.2.2 Přijímající skupina...182 // 17.2.3 Prostředí JIRPN...182 // 17.3 Jak podpořit rodiče v péči o jejich dítě...183 // 17.3.1 Podpora rodičů ještě před porodem...183 // 17.3.2 Podpora rodičů v průběhu návštěv dítěte na jlPN...183 // 17.3.3 Podpora rodičů při propuštění dítěte...185 // 17.3.4 Podpora rodiny umírajícího dítěte...185 // 17.3.5 Základní principy podpory rodičů...185 // 18 Hodnocení a tišení bolesti - J. Fendrychová...187 // 18.1 Projevy bolesti u novorozenců...188 // 18.1.1 Změny fyziologických funkcí...188 // 18.1.2 Hormonální a metabolické změny...188 // 18.1.3 Změny tělesné aktivity...189 // 8 // 18.1.4 Změny výrazu tváře (mimiky)...189 // 18.1.5 Změny hlasových projevů...189 // 18.1.6 Změny související s extrémní // a dlouhotrvající bolestí...190 // 18.2 Hodnocení bolesti sestrou...191 // 18.2.1 Kdy bolest hodnotit...191 // 18.2.2 Systémy hodnotící bolest...192 // 18.2.3 Použití systémů v praxi...194 // 18.3 Tišení a léčba bolesti...197
// 19 Umírání na novorozeneckých JIP - í. Elstnerová...201 // 19.1 Kontakt s rodiči ...201 // 19.2 Umírání novorozence...202 // 19.3 Postup při úmrtí ...202 // 19.3.1 Dokumentace...202 // 19.3.2 Péče o mrtvé tělo...203 // 19.3.3 Pozůstalost...205 // 19.4 Pohřeb...206 // 20 Etika a neonatologie - L. Kantor...208 // B: Orgánové a systémové poruchy // 21 Plieni patologie novorozence - /. Borek...217 // 21.1. Vybrané poruchy dýchání a patologické stavy plic...217 // 21.1.1 Přechodná tachypnoe novorozence (PTN)...217 // 21.1.2 Syndrom respirační tísně novorozence (RDS)...218 // 21.1.3 Aspirace mekonia...220 // 21.1.4 Pneumonie...221 // 21.1.5 Perzistující plieni hypertenze novorozence (PPHN) neboli syndrom perzistující fetální // cirkulace (PFC)...223 // 21.1.6 Plieni krvácení...224 // 21.1.7 Brániční kýla (diafragmatická hernie)...225 // 21.1.8 Air leaks (extraalveolární vzduch) distenční terapie.227 // 21.1.9 Neonatální apnoe...232 // 22 Kardiologická problematika - Navrátil...234 // 22.1 Příčiny vzniku vrozených srdečních vad...234 // 22.1.1 Fetální období...235 // 22.1.2 Změny krevního oběhu v perinatálním období...237 // 9 // 22.2 Rozdělení srdečních vad...237 // 22.3 Klinická diagnostika srdečních vad pro sestry...240 // 22.3.1 Dýchání dítěte...240 // 22.3.2 Periferní prokrvení...241 // 22.3.3 Periferní pulzace...241 // 22.3.4 Srdeční frekvence...241 // 22.3.5 Bilance tekutin, diuréza...242
// 22.3.6 Pulzní oximetrie...242 // 22.3.7 RTG srdce...242 // 22.3.8 EKG...243 // 22.3.9 Poruchy srdečního rytmu - dysrytmie...244 // 22.4 Léky používané v kardiológii...246 // 22.5 Odlišnosti v ošetřování kardiaků...247 // 23 Neurologická problematika - L. Elstnerová...249 // 23.1 Nejčastěji se vyskytující vady nervové soustavy // v novorozeneckém věku...251 // 23.1.1 Vrozené vývojové vady...251 // 23.2 Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)...254 // 23.2.1 Akutní fáze HIE...255 // 23.2.2 Chronická fáze HIE...255 // 23.2.3 Diagnostika HIE...256 // 23.2.4 Terapie HIE...257 // 23.2.5 Prognóza HIE...258 // 23.3 Intrakraniální krvácení...259 // 23.3.1 Traumatické krvácení...259 // 23.3.2 Netraumatické krvácení...260 // 23.3.3 Krvácení z cévních malformací...261 // 23.3.4 Příznaky krvácení...262 // 23.3.5 Diagnostika krvácení...262 // 23.3.6 Terapie krvácení...263 // 23.3.7 Prognóza krvácení...264 // 23.4 Hydrocefalus...265 // 23.4.1 Příčiny a vznik hydrocefalu...265 // 23.4.2 Příznaky hydrocefalu...267 // 23.4.3 Diagnostika hydrocefalu...267 // 23.4.4 Terapie hydrocefalu...268 // 23.4.5 Prognóza hydrocefalu...271 // 23.4.6 Prevence vzniku posthemoragického hydrocefalu // u nedonošených novorozenců...271 // 23.5 Meningitis a encefalitis...272 // 10 // 23.5.1 Původce a vznik meningitid a encefalitid...272 // 23.5.2 Příznaky meningitid a encefalitid...273 // 23.5.3 Diagnostika meningitid a encefalitid...273
23.5.4 Terapie meningitid a encefalitid...274 // 23.5.5 Prognóza meningitid a encefalitid...274 // 23.6 Křeče...274 // 23.6.1 Příčiny křečí...275 // 23.6.2 Příznaky křečí...275 // 23.6.3 Diagnostika křečí...275 // 23.6.4 Terapie křečí...276 // 23.6.5 Prognóza křečí...276 // 23.7 Obrny periferních nervů...277 // 23.7.1 Původ obrn periferních nervů...277 // 23.7.2 Příznaky obrn periferních nervů...277 // 23.7.3 Diagnostika obrn periferních nervů...277 // 23.7.4 Terapie obrn periferních nervů...278 // 23.7.5 Prognóza obrn periferních nervů...278 // 24 Poruchy vnitřního prostředí u novorozenců - D. Wechsler ...280 // 24.1 Vodní a iontové hospodářství...280 // 24.1.1 Bilance tekutin...280 // 24.1.2 lonty...281 // 24.1.3 Dehydratace...283 // 24.2 Acidobazická rovnováha (ABR)...283 // 24.2.1 Respirační kompenzace poruch ABR...284 // 24.2.2 Ledvinná kompenzace poruch ABR...284 // 24.2.3 Odběr krve na vyšetření ABR...284 // 24.2.4 Poruchy ABR...285 // 25 Gastroenterologická problematika - I. Borek...287 // 25.1 Zhodnocení stavu dítěte...287 // 25.1.1 Vzhled břicha...287 // 25.1.2 Šmolka a stolice...288 // 25.1.3 Zvracení a ublinkávání...289 // 25.1.4 Závěrečná pravidla pro hodnocení...291 // 25.2 Neprůchodnost střevní...292 // 25.2.1 Obstrukce duodena...293 // 25.2.2 Malrotace, volvulus...293 // 25.2.3 Mekoniový ileus...293 // 25.2.4 Syndrom mekoniových zátek...294 // 25.2.5 Anorektální malformace...294
11 // 25.2.6 Střevní dystonie novorozenců...294 // 25.2.7 Paralytický ileus...295 // 25.2.8 Uskřinutá kýla...295 // 25.3 Nekrotizující enterokolitida (NEC)...296 // 26 Problematika močového ústrojí - Z. Doležel...298 // 26.1 Vývoj funkce ledvin...298 // 26.2 Některé vrozené vývojové vady ledvin // a močového ústrojí...301 // 26.3 Akutní selhání ledvin (ASL) u novorozenců...304 // 26.3.1 Stručný komentář ? nejčastějším příčinám // neonatálního ASL...305 // 26.3.2 Léčba ASL u novorozenců...307 // 27 Hematologická problematika - /. Borek...310 // 27.1 Žloutenky u novorozence...310 // 27.1.1 Fyziologická žloutenka novorozence...310 // 27.1.2 Patologické žloutenky u novorozence...311 // 27.2 Anémie u novorozence...313 // 27.3 Polycytémie...314 // 27.4 Krvácivé projevy u novorozence...314 // 27.4.1 Krvácivá nemoc novorozence...314 // 27.4.2 Disseminovaná intravaskulární koagulace // (DlO/difúzní konzumpční koagulopatie...314 // 28 Problematika kůže novorozenců - H. Bůčková...316 // 28.1 Kůže novorozence...316 // 28.2 Přechodné projevy na kůži...318 // 28.3 Následky intrauterinních a neonatálních zákroků...319 // 28.4 Pustulózní projevy na kůži...319 // 28.5 Genodermatózy...320 // 28.6 Závěr...322 // 29 Infekce plodu a novorozence - D. Matušková...324 // 29.1 Specifika těhotenství v obraně proti infekci...324 // 29.2 Specifika plodu a novorozence v obraně proti infekci...324 // 29.3 Rozdělení
infekcí plodu a novorozence // podle doby vzniku...325 // 29.3.1 Prenatální-STORCH5...325 // 29.3.2 Intranatální...325 // 29.3.3 Postnatální...325 // 12 // 7 // ! // 29.4 Rozdělení infekcí praktické...325 // 30 Specifické nozologické jednotky // - L. Elstnerová, T. Juren, D. Matušková...330 // 30.1 Retinopatie nedonošených (ROP) - L. Elstnerová...330 // 30.1.1 Vznik a vývoj ROP...330 // 30.1.2 Výskyt ROP...330 // 30.1.3 Rizikové faktory vzniku ROP...331 // 30.1.4 Klasifikace ROP...331 // 30.1.5 Diagnostika ROP...333 // 30.1.6 Léčba ROP...335 // 30.1.7 Prevence vzniku ROP...337 // 30.1.8 Prognóza ROP...337 // 30.2 Bronchopulmonální dysplázie (BPD) - T. Juren...339 // 30.2.1 Příčiny BPD...340 // 30.2.2 Léčba BPD...341 // 30.3 Diabetická fetopatie (Fetopathia diabetica) // - D. Matušková...343 // 30.3.1 Komplikace diabetické fetopatie...343 // 30.3.2 Prevence diabetické fetopatie...344 // 30.3.3 Léčba diabetické fetopatie...345 // 30.3.4 Prognóza diabetické fetopatie...345 // ?: Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony // 31 Resuscitace novorozence - J. Fendrychová...349 // 31.1 Příprava ? resuscitaci...349 // 31.2 Pomůcky ? resuscitaci...349 // 31.3 Úvodní kroky resuscitace...350 // 31.4 Postup resuscitace...351 // 32 Zajišťování dýchacích cest novorozence - ). Fendrychová, T. Juren // 32.1 Zavádění ústního vzduchovodu...358 // 32.2 Zavádění faryngeální kanyly...359 // 32.3 Zavádění laryngeální
masky (LM)...360 // 32.4 Zavádění laryngeálního tubusu (LT)...362 // 32.5 Endotracheální intubace (T. ]uren)...364 // 33 Oxygenoterapie - T. Juren...367 // 33.1 Způsoby podávání kyslíku...368 // 33.1.1 Inhalace...368 // 33.1.2 Insuflace...369 // 13 // 33.2 Monitoring oxygenoterapie...369 // 33.2.1 Klinické ukazatele oxygenoterapie...369 // 33.2.2 Laboratorní ukazatele oxygenoterapie...369 // 33.3 Cíl oxygenoterapie...370 // 33.4 Způsoby měření koncentrace kyslíku ve tkáních...370 // 33.4.1 Pulzní oxymetrie...370 // 33.4.2 Transkutánní oxymetrie...371 // 33.5 Nežádoucí účinky oxygenoterapie...372 // 34 Použití kyslíkových brýlí - J. Fendrychová...373 // 35 Distenzní terapie - T. furen...375 // 36 Umělá plieni ventilace (UPV) - T. furen...379 // 36.1 Indikace ? UPV...379 // 36.2 Hlavní cíl UPV...380 // 36.2.1 Oxygenace - specifika u novorozenců...381 // 36.2.2 Ventilace - specifika u novorozenců...381 // 36.3 Základní pojmy UPV...381 // 36.3.1 jak lze zvýšit oxémii nastavením parametrů UPV...383 // 36.3.2 Jak lze ovlivnit pC02 změnou režimu UPV...383 // 36.4 Ventilační režimy...384 // 36.4.1 IPPV/IMV...384 // 36.4.2 Synchronní ventilace...384 // 36.4.3 Vysokofrekvenční ventilace...385 // 36.5 Princip plicního poškození...386 // 37 Odsávání z dýchacích cest - /. Fendrychová...387 // 38 Punkce hrudníku - f. Fendrychová, T. furen...392 // 39 Zavádění nazo/orogastrické sondy - f. Fendrychová...396 // 40 Venepunkce
- /. Fendrychová...400 // 41 Punkce arterie - f. Fendrychová...402 // 42 Perkutánní venózní katetrizace - /. Fendrychová...404 // 43 Kanylace pupeční žíly, arterie - f. Fendrychová...406 // 14 // 44 Výměnná transfúze (exsanguinace) - /. Fendrychová...412 // 45 Částečná výměnná transfúze (parciální exsanguinace) // - J. Fendrychová...415 // 46 Fototerapie - ). Fendrychová...416 // 47 Lumbální punkce - J. Fendrychová...418 // 48 Punkce komor a subdurálního prostoru - J. Fendrychová...421 // 49 Punkce močového měchýře - y. Fendrychová...423 // 50 Katetrizace močového měchýře - J. Fendrychová...425 // 51 Peritoneální dialýza - ). Fendrychová...428 // 52 Kontinuální hemofiltrace - /. Fendrychová...431 // 53 Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) - /. Fendrychová...433 // 54 Intraoseální aplikace léků a infúzí - J. Fendrychová...435 // 55 Měření krevního tlaku - /. Fendrychová...437 // 56 Literatura...439 // Seznam zkratek...442 // 15
(OCoLC)817049629
cnb002396172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC