Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
2., rozšířené a přepracované vyd.
Kamenice : MCC publishing ; Praha : Galén, c2012
xxxii, 427 s. : barev. il., portréty, formuláře ; 29 cm

ISBN 978-80-7262-893-3 (Galén ; váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000240571
XI // Obsah // Kolektiv autorů...VH // Obsah...XI // Zkratky...XVII // Predstavení autora...XIX // Poděkování...XXI // Předmluva...XXIII // Úvod... XXV // 1 HISTORIE PORODNICKĚ ANALGEZIE A ANESTEZIE (PaHzek A.)...I // 1.1 Historický vývoj porodnickěanalgezie a anestezie v zahraničí... 1 // 1.1.1 Porodnická analgczie před j. Y. Simpsoncm... I // 1.1.2 Sir James Young Simpson...4 // 1.1.3 Vývoj metod rcgionální/ncuroaxiálni analgezie a anestezie v porodnictví...7 // 1.2 Historický’ vývoj porodnické analgezie a anestezie v České republice...13 // 1.3 Profesní organizace v oblasti porodnické analgezie a anestezie...18 // 2 PORODNICTVÍ - PŘEHLED...21 // 2.1 Fyziologické změny u íeny v těhotenství (Killnar O., Medová E. Parízek A.)...21 // 2.1.1 Kardiovaskulární systém...21 // 2.1.2 Objem a složení tělesných tekutin a hematologický systém...23 // 2.1.3 Respirační systém...- v...25 // 2.1.4 Vylučovací systém...26 // 2.1.5 Gastrointestinální trakt...28 // 2.1.6 Metabolismus a vý-živa...29 // 2.1.7 Endokrinní systém...31 // 2.1.8 Centrální nervový systém a smysly...32 // 2.1.9 Reprodukční systém...32 // 2.1.10 Prsy...33 // 2.1.11 Kožní systém...34 // 2.1.12 Muskuloskeletálni systém...34 // 2.1.13 Acidobazická rovnováha...34 // 2.1.14 Změny v průběhu porodu...36 // XII Poíodnk ká analgezie a anestezie // 2.2 Porodnické názvosloví (Cindr }., Parízek A.)...38 // 2.3 Ultrazvuková prenatální diagnostika a léčba
plodu (Beloiovičová H., Calda P. )...10 // 2.3.1 Neinvazivni vyšetření...-10 // 2.3.2 Invazivní melody prenalálni diagnostiky a terapie...45 // 2.4 Prenatální péče (Hájek Z.)... 48 // 2.5 Porod (Parízek A.)...52 // 2.5.1 Anatomie porodních cest...52 // 2.5.2 Anatomie malé pánve...55 // 2.5.3 Anatomie dítěte...57 // 2.5.4 Poloha, postaveni, drieni a naléhání plodu...58 // 2.5.5 Průběh porodu...61 // 2.5.6 Porodnická vs’šetŕeni, porodní nálezy...61 // 2.5.7 Porod placenty...65 // 2.5.8 Pupečník...66 // 2.5.9 Poruchy ve lil. době porodní...68 // 2.5.10 Vícečetné těhotenství...69 // 2.5.11 Indukce porodu...71 // 2.5.12 Ukončeni těhotenství ve II. nebo III. trimestru...71 // 2.6 Mechanika porodu (Doležal A.)...74 // 2.6.1 Porodni cesty...74 // 2.6.2 Porodní objekt...75 // 2.6.3 Porodni síly...75 // 2.6.4 Mechanismus porodu a dystokie raménck plodu...79 // 2.6.5 Polohy pánevním koncem...80 // 2.7 Péče o ženu během porodu (Rokytová V, Parízek A.)...83 // 2.7.1 Příjem rodičky na porodni sál...83 // 2.7.2 I. doba porodni...83 // 2.7.3 II. doba porodni...85 // 2.7.4 III. doba porodní...86 // 2.7.5 Další okolnosti vedeni porodu...86 // 2.7.6 Některé porodnické nepravidelnosti a situace...87 // 2.8 Porodnické operace (Kužel D.. Parízek A.)...90 // 2.8.1 Přípravné operace...90 // 2.8.2 Operace ukončující porod...90 // 2.8.3 Operace ve III. době porodni...94 // 2.8.4 Zmcnšovací operace (embryotomie)...95 // 3 PORODNÍ
BOLEST...97 // 3.1 Anatomie a fyziologie porodní bolesti (Rokyta R.)...97 // 3.2 Molekulární mechanismy nociceptivní signalizace (špkarová D., Paleček i)...104 // 3.3 Porodnická analgezie: luxus, nebo nutnost? (Parízek A.)...113 // 3.4 Porodni bolesti a dýcháni (Paul T, Parízek A., Krofla L)...120 // 3.5 Analgezie řízená rodičkou (Parízek A.)...124 // 3.6 Léčba bolesti v těhotenství rNosAovíi...126 // 3.7 Léčba bolesti v období laktace (Nosková P)...130 // 4 // FARMAKOLOGIE // 133 // 4.1 Systémové podávaná farmaka pro porodnickou analgezii // a anestezii (Málek /., Hess L, Svitek M.)...133 // 4.1.1 Opioidy...•?? // 4.1.2 Neopioidní analgetika...136 // 4.1.3 Intravenózni a inhalační analgetika a anestetika... 136 // 4.1.4 Alfoj-agonisté...139 // 4.1.5 Svalová rclaxancia...140 // 4.2 Farmakologie lokálních anestetik (Horáček M.)...143 // 4.2.1 Přehled vývoje užívaných lokálních anestetik...143 // 4.2.2 Struktura a vlastnosti lokálních anestetik...143 // 4.2.3 Farmakodynamika - mechanismus úiinku lokálních anestetik...146 // 4.2.4 Farmakokinetika lokálních anestetik...149 // 4.2.5 Nežádoucí reakce na lokální anestetika...154 // 4.2.6 Diferenční blokáda...158 // 4.2.7 Tachyfylaxe...I58 // 4.3 Léky pro oddálení předčasného porodu (Fischeiová D. PaHzek A., Muhlbachová E.)...160 // 4.3.1 Antagonista oxytocinových receptoru - atosiban...161 // 4.3.2 Beta-sympatomimetika...161 // 4.3.3 Magnézium sulfát...163
4.3.4 Inhibitory cyklooxygenázy...164 // 4.3.5 Blokátory kalciových kanálů...164 // 4.3.6 Stručný přehled dalSích tokolytických léčiv...165 // 4.4 Uterotonika (Skfenková J.)...166 // 4.5 Úskalí farmakoterapie v téhotenstvi (Svitek M„ Muhlbachová fc\, Hess L)...I/O // 5 PORODNICKÁ ANALGEZIE - NEFARMAKOLOGICKÉ METODY A PŔÍSTUPY... 177 // 5.1 Předporodni příprava (Parízek A.. Čepičky P.)...177 // 5.2 Přítomnost otce u porodu (PaHzek A., Čepičky P.)...179 // 5.3 Přirozený porod (PaHzek A.)...181 // 5.3.1 Komplikace „přirozeného“ porodu...185 // 5.3.2 Odlišné, alternativní způsoby vedení porodu...186 // 5.4 Akupunktura v porodnictví (VondHch I.)...189 // 5.5 Hydroanalgezie (PaHzek A.)...192 // 5.6 Transkutánni elektrická nervová stimulace (PaHzek A.) // 5.7 Audioanalgezie (PaHzek A.)... // 5.8 Abdominální dekomprese (Doleial A., PaHzek A.).. // 6 SYSTÉMOVÁ ANALGEZIE...199 // 6.1 Farmakologická systémová analgoscdace u porodu (Svítek M., Málek /., Hess L.).199 // 6.1.1 Sedativa...1" // 6.1.2 Analgetika...201 // 6.1.3 Inhalační anestetika...203 // XIV // 7 // 7.1 // 7.2 // 7.3 // 7.4 // 7.5 // 7.6 // 7.7 // 7.7.1 // 7.7.2 // 7.7.3 // 7.7.4 // 7.7.5 // 7.7.6 // 7.7.7 // 7.8 // 7.9 // 7.10 // 7.11 // 7.12 // s // 8.1 // 8.2 // 8.2.1 // 8.2.2 // 8.2.3 // 8.3 // 8.4 // 8.4.1 // 8.4.2 // 8.4.3 // 8.5 // 8.6 // 8.6.1 // 8.6.2 // 8.6.3 // 8.6.4 // 8.6.5 // 8.6.6 // 8.7 // 8.8 // 8.9 // 8.10 // Pofodnlcká analgezie a anestezie
REGIONÁLNI ANALGEZIE // 207 // Infiltrační analgezie (Parízek A.)... // Pudendálni analgezie (Parízek A.)... // Paracervikálni analgezie (Parízek A.. Bendi J.)... // Kaudálni analgezie (Parízek A.)... // Ncuroaxiálni, centrálni metody analgezie v porodnictví (Parízek A.)... // Anatomie pátere... // Epidurální analgezie (Parízek A.)... // Indikace... // Kontraindikace... // Vliv epidurálni analgezie na matku... // Vliv epidurálni analgczie na plod... // Farmaka pro epidurálni analgezii... // Technické provedení epidurálni analgczie... // Metody epidurálni analgezie... // Komplikace epidurálni analgezie u porodu (Parízek A.)... // Postpunkčni cefalea (Parízek A.)... // Subarachnoidální analgezie (Parízek A.)... // Kombinovaná subarachnoidální a epidurálni analgczie (Parízek A.)... // Subjektivní hodnoceni epidurálni analgczie matkou (PaHzek A., Nouzová K.) // 207 // 209 // 212 // 216 // 219 // 220 // 230 // 230 // 236 // 237 // 242 // 243 251 262 // 267 // 274 // 280 // 285 // 287 // PORODNICKÁ ANESTEZIE // 291 // Historie cisárskeho řezu (Parízek A., Doležal A.) // 291 // Příprava rodičky a volba anestezie (Bláha f.)... // Příprava rodičky... // Volba typu anestezie... ... // „Check list“ anesteziologické přípravy před (clektivnim) cisárskym řezem... // Infiltrační anestezie u cisařského řezu (PaHzek A.)... // Celková anestezie u císařského řezu (Bláha l)... // Příprava rodičky... // Celková anestezie...
// Farmakologie... // Bleskový úvod rocuroniem a reverze ncuromuskulárni blokády sugammadexem v porodnictví (ilourai ... // Neuroaxiální anestezie u císařského řezu (Bláha l)... // Volba ncuroaxiálni anestezie... // Příprava rodičky ? císařskému řezu... // Rozsah anestezie... // Spinálni anestezie... // Epidurálni anestezie... // Kombinovaná subarachnoidální-cpidurálni anestezie... // Antikoagulačni terapie a neuroaxiální analgezie/anestezie (Bláha /J... // Pooperační analgezie v porodnictví (Nosková P.)... // Celková anestezie pro krátkodobé chirurgické výkony v porodnictví (Hess L)... // Anestezie a -lestinedéli (Nosková ... // 293 // 293 // 297 // 299 // 302 // 304 // 304 // 306 // 309 // 315 // 317 // 317 // 317 // 318 // 319 321 325 // 328 // 334 // 338 // 3-10 // Obwh // XV // 9 PERINATOLOGIE...345 // 9.1 Placenta (Fail T, Sebrori V.)...345 // 9.2 Perinatálni farmakologie (švihovec P. Tajzichová E., Fischerová D., Fail T, Plavka R.).349 // 9.2.1 Placentami přenos léků a dýchacích plynú...349 // 9.2.2 Príjem léků plodem... 351 // 9.2.3 Fetální distribuce farmak...352 // 9.2.4 Fetální metabolismus a ovlivnění plodu/novorozcncc leky...352 // 9.2.5 Placentárni prenos jednotlivých léků a jejich působení na novorozence...353 // 9.3 Intrautcrinní sledování plodu během porodu (Hájek Z., PaHzek A.)...359 // 9.4 Distrcs plodu (Méehurová A.)...366 // 9.5 Kardiorespiraění adaptace novorozence po porodu (Zoban
P)...370 // 9.6 Zajištění novorozence ? transportu (Vobruba V.)...375 // 9.7 Hodnoceni novorozence (Smíšek Lamberská T)...379 // 9.8 Laktace a kojení (Klímková M., Krejii V, Pašková A.)...385 // 9.9 Perinatálni mortalita v České republice (Velebil P. Slembera Z.)...389 // 10 OSTATNÍ PROBLEMATIKA...391 // 10.1 Porodnická analgezie a anestezie v zahraniéí (Marušičová P)...391 // 10.2 Situace v porodnické analgezii a anestezii v české republice (PaHzek A.)...398 // 10.3 Spolupráce mezi anesteziologem a porodníkem (PaHzek A., Milosehewsky D.)...408 // 10.3.1 Výcvik lékařů a porodních asistentek...408 // 10.3.2 Vedení neuroaxiální analgezie u porodu...409 // 10.3.3 Výcvik anesteziologa v technikách neuroaxiální analgezie/anestezie...409 // 10.3.4 Ascpse, antisepse...410 // 10.3.5 Péče o psychiku těhotne/rodiéky...410 // 10.3.6 Dokumentace...411 // 10.3.7 Kontroly úspěšnosti...416 // REJSTŘÍK // 417
(OCoLC)855463831
cnb002433545

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC