Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
580 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2167-0 (brož.)
Možné světy ; sv. 6
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 539-571, bibliografické odkazy a rejstřík
000240686
? ? s ň ? OBSfiH // O B S ň H O B S ň H OBSAH OBSAH OBSAH OBSAh // 11 Předmluva // 13 Sture Allén: Zahajovací proslov // PRVNÍ ZASEDÁNÍ: FILOZOFIE // 21 Thomas S. Kuhn: Možné světy v historii védy // ?6 Arthur I. Miller: Posouzení příspěvku Thomase S. Kuhna „Možné světy v historii vědy“ // 56 Tore Frängsmyr: Posouzení příspěvku Thomase S. Kuhna „Možné světy v historii vědy“ // 6? Thomas S. Kuhn: Odpověd přednášejícího 69 Jaakko Hintikka: Průzkum možných světů 9? Gunnar Olsson: Jíst koblihy. Posouzení příspěvku Jaakko Hintikky „Průzkum možných světů“ // 103 William R. Shea: Cesty přes hranice světů. Zpráva o prvním zasedání: Filozofie // DRUHÉ ZASEDÁNÍ: LINGVISTIKA 115 Barbara H. Parteeová: Možné světy v modelové teoretické sémantice: lingvistická perspektiva 1?9 John Perry: Možné světy a předmětný obsah. Posouzení příspěvku Barbary H. Parteeové // „Možné světy v modelové teoretické sémantice: lingvistická perspektiva“ // 165 Hannes Rieser: Některé výstrahy týkající se možných světů. Posouzení příspěvku Barbary H. Parteeové „Možné světy v modelové teoretické sémantice: lingvistická perspektiva" 181 Barbara H. Parteeová: Odpověď přednášející 195 Nils Erik Enkvist: Spojitost, interpretovatelnost, univerza diskursu a textové světy 225 Wolfgang Heydrich: Možné světy a Enkvistovy světy. Posouzení příspěvku Nilse Erika Enkvista „Spojitost,
interpretovatelnost, univerza diskursu a textové světy" // 238 Ulf Teleman: Svět slov - a obrazů. Posouzení // příspěvku Nilse Erika Enkvista „Spojitost, interpretovatelnost, univerza diskursu a textové světy" // 2?9 János S. Petöfi: Možné světy - textové světy. Quo vadis Linguistica? Zpráva o druhém zasedání: Lingvistika // TŘETÍ ZASEDÁNÍ: LITERATURA A UMĚNÍ // 263 Lubomír Doležel: Možné světy a literární fikce 282 Nicholas Wolterstorff: Posouzení příspěvku Lubomíra Doležela „Možné světy a literární // 291 Thomas Pavel: Fikční světy a ekonomie imaginárního // ??? Samuel R. Levin: Dvojitost a odchylka: dva sémantické mody. Posouzení příspévku Thomase Pavela „Fikční světy a ekonomie imaginárního“ // 313 Inge Jonsson: Fikční a ontologické krajiny. // Posouzení příspévku Thomase Pavela „Fikční světy a ekonomie imaginárního" // 321 Lars Gyllensten: Možné světy - chór zástupu duší. Spisovatelova perspektiva ??8 Frederik Julius Billeskov Jansen: Možné světy: historická perspektiva v literatuře. Posouzení příspěvku Larse Gyllenstena „Možné světy -chór zástupu duší. Spisovatelova perspektiva" 358 Kurt Johannesson: Možné světy - ale pro // koho? Posouzení příspěvku Larse Gyllenstena „Možné světy - chór zástupu duší. Spisovatelova perspektiva" // 365 Lars Gyllensten: Odpověd přednášejícího // 3?1 Ulf Linde: Obraz a rozměr // 386 Arthur C. Danto: Piktoriální
možnost. // Posouzení příspěvku Ulfa Lindeho „Obraz a rozměr" // 395 Gérard Régnier: Posouzení příspěvku Ulfa // Lindeho „Obraz a rozměr" // ?03 Umberto Eco: Zpráva o třetím zasedání: Literatura a umění // ČTVRTÉ ZASEDÁNÍ: PŘÍRODNÍ VÉDY 319 J. S. Bell: Šest možných světů kvantové mechaniky // *135 Claes Áberg: ? charakterizaci možných světů fyziky. Posouzení příspévku J. S. Bella „Šest možných světů kvantové mechaniky" // Bengt Nagel: Posouzení příspěvku J. S. Bella „šest možných světů kvantové mechaniky" // ?59 Martin J. Rees: Náš vesmír a jiné: meze prostoru, času a fyžiky // ?85 Jean-Claude Pecker Jak popsat fyzickou // realitu? Posouzení příspěvku Martina J. Reese „Náš vesmír a jiné: meze prostoru, času a fyziky" *198 Bengt Gustafsson: Stejnorodost vesmíru. // Posouzení příspěvku Martina J. Reese „Náš vesmír a jiné: meze prostoru, času a fyziky" // 511 Walter Thirring: Zpráva o čtvrtém zasedání: Přírodní vědy // 518 Doslov překladatele 521 Seznam přispěvatelů 539 Citovaná literatura 572 Jmenný rejstřík // • • • // • • • • // // // • • •
cnb002375649

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC