Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Krystal OP, 2010
153 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87183-22-9 (brož.)
latina
Obsahuje bibliografické odkazy
Souběžný latinský text
000240704
EKUMENICKÁ HERMENEUTIKA TOMÁŠE AKVINSKÉHO -- Duch disputace a zrození ekumenické hermeneutiky -- Mezináboženský dialog -- Ekumenický dialog -- Duch ekumenismu -- Dnešní ekumenická hermeneutika -- Dokument Světové rady církví -- Postkritická perspektiva -- Tomášova ekumenická hermeneutika -- Ediční poznámka -- První část -- PROLOG -- 1. kapitola Jak rozumět výroku, že se Syn vztahuje k Otci jako -- zapříčiněné k příčině -- 2. kapitola Jak rozumět výroku, že Syn je druhý po Otci -- a Duch svatý třetí -- 3. kapitola Jak rozumět výroku, že Duch svatý je třetím světlem -- 4. kapitola Jak rozumět výroku, že esence je v Synu zrozená -- a v Duchu svatém vydechovaná -- 5. kapitola Jak rozumět výroku, že Ježíš je nazýván Synem -- otcovské esence -- 6. kapitola Jak rozumět výroku, že to, co je přirozeně propriální -- vlastností Otce, je i propriální vlastností Syna -- 7. kapitola Jak rozumět výroku, že Otec ve své dokonalosti -- nepotřebuje ani Syna ani Ducha svatého -- 8. kapitola Jak rozumět výroku, že Duch svatý je nezrozený -- 9. kapitola Jak rozumět výroku, že Duch svatý je uprostřed -- mezi Otcem a Synem -- 10. kapitola Jak rozumět výroku, že Duch svatý je obrazem Syna -- 11. kapitola Jak rozumět výroku, že Syn je v Otci jako ve svém -- obrazu -- 12. kapitola Jak rozumět výroku, že Duch svatý je nazýván -- slovem Syna -- 13. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že
jménem Krista -- se myslí Duch svatý -- 14. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že Duch svatý -- neposílá Krista -- 15. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že Duch svatý skutečně -- působí skrze Syna -- 16. kapitola Jak rozumět výroku, že před vtělením Krista Bůh -- v lidech nepřebýval milostí -- 17. kapitola Jak rozumět výroku, že božská esence byla počata -- a zrozena -- 18. kapitola Jak rozumět tomu, když se říká, že božství se stalo -- člověkem -- 19. kapitola Jak rozumět výroku, že Syn Boží přijal lidskou -- přirozenost do své esence -- 20. kapitola Jak rozumět výroku, že člověk byl přijatý -- 21. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že Bůh učinil -- člověka Bohem -- 22. kapitola Jak rozumět výroku, že v Kristu není obraz prvního -- prarodiče -- 23. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že tvorové nemohou -- spolupracovat se Stvořitelem -- 24. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že stvoření nepatří -- Stvořiteli -- 25. kapitola Jak rozumět výroku, že u andělů co do jejich -- přirozenosti nemluvíme o druhém či třetím -- 26. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že Pavlovo učení poučuje -- i serafíny -- 27. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že dech, který Bůh vdechl -- do lidské tváře, není rozumová duše, ale vlití Ducha svatého -- 28. kapitola Jak rozumět výroku, že ten, kdo se jednou rouhal, -- se
už nemůže nerouhat -- 29. kapitola Jak rozumět výroku, že víra není vypověditelná -- 30. kapitola Jak rozumět výroku, který říká, že víra nám není -- dána prostřednictvím andělů -- 31. kapitola Jak rozumět výroku, který nazývá mrtvou literou -- i Nový zákon -- 32. kapitola Jak rozumět výroku, že pouze nauka Nicejského koncilu -- je jediným a pravdivým vlastnictvím věřících -- DRUHÁ ČÁST -- Prolog -- 1. kapitola O tom, že Duch svatý je Duchem Syna -- 2. kapitola O tom, že Syn posílá Ducha svatého -- 3. kapitola O tom, že Duch svatý přijímá z toho, co je Synovo -- 4. kapitola O tom, že Syn působí skrze Ducha svatého -- 5. kapitola O tom, že Duch svatý je obrazem Syna -- 6. kapitola O tom, že je znamením Syna -- 7. kapitola O tom, že je také pečetí Syna -- 8. kapitola O tom, že Duch svatý je z Otce skrze Syna -- 9. kapitola O tom, že Duch svatý je ze Syna -- 10. kapitola O tom, že je zároveň z Otce i Syna -- 11. kapitola O tom, že je od obou od věčnosti -- 12. kapitola O tom, že Duch svatý je osoba z osob -- 13. kapitola O tom, že je z esence Otce a Syna -- 14. kapitola O tom, že je přirozeně ze Syna -- 15. kapitola O tom, že Syn vydechuje Ducha svatého -- 16. kapitola O tom, že vydechování je Synu vlastní -- 17. kapitola O tom, že Otec i Syn vydechují stejným způsobem -- 18. kapitola O tom, že je Synem vydechován od věčnosti -- 19. kapitola O tom, že Duch svatý je vydechován z esence
Syna -- 20. kapitola O tom, že Duch svatý emanuje ze Syna -- 21. kapitola O tom, že Duch svatý plyne ze Syna a že je -- od věčnosti -- 22. kapitola O tom, že Syn je původcem Ducha svatého -- 23. kapitola O tom, že Syn je autorem Ducha svatého -- 24. kapitola O tom, že Syn je principem Ducha svatého -- 25. kapitola O tom, že Syn je pramenem Ducha svatého -- 26. kapitola Závěr: Duch vychází ze Syna -- 27. kapitola O tom, že u božských osob je plynutí totéž -- co vycházení -- 28. kapitola O tom, že k důkazu vycházení Ducha svatého -- používají řečtí i latinští učenci stejné argumenty -- 29. kapitola O tom, že se Duch svatý liší od Syna tím, že z něj -- pochází -- 30. kapitola O tom, že rozdíl mezi osobami se zakládá -- na jakémsi řádu přirozenosti -- 31. kapitola O tom, že pro spásu musíme věřit, že Duch svatý -- je ze Syna -- 32. kapitola O tom, že římský pontifik je první a nejvyšší ze všech -- biskupů -- 33. kapitola O tom, že tento pontifik má univerzální pravomoc -- nad celou církví Kristovou -- 34. kapitola O tom, že římský pontifik má v církvi plnost moci -- 35. kapitola O tom, že má stejnou moc, jakou udělil Kristus -- Petrovi -- 36. kapitola O tom, že mu patří rozhodování ve věcech víry -- 37. kapitola O tom, že je představeným ostatních patriarchů -- 38. kapitola O tom, že podřízení římskému pontifikovi je -- nezbytné pro spásu -- 39. kapitola Proti tvrzení
těch, kteří odmítají slavení svátosti -- s nekvašeným chlebem -- 40. kapitola O tom, že existuje očistec, ve kterém se očišťují duše -- od hříchů, od nichž se neočistily v přítomném životě
(OCoLC)703550660
cnb002155117

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC