Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2010
208 s. : barev. il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-5389-2 (brož.)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 146
250 výt.
Popsáno dle 1. dotisku vydaného v roce 2012
Obsahuje bibliografii na s. 195-202, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000240741
1 — Tvůrčí psaní, akční tvorba, galerijní pedagogika a jejich kreativní možnosti (ZBYNĚK FIŠER / VLADIMIR HAVLÍK / RADEK HORÁČEK) 9 // O SLOVEM // 2 — Tvůrčí psaní (ZBYNĚK FIŠER) 15 // 2.1 Definice oboru a jeho místo ve společenských vědách 15 // 2.1.1 Co je to tvůrčí psaní 15 // 2.1.2 Výuka tvorby textu na vysoké škole 16 // 2.1.3 Výuka tvůrčího psaní v kurzu 17 // 2.1.4 Transdisciplinarita tvůrčího psaní 19 // 2.1.5 Tvůrčí psaní v teoretické reflexi 20 // 2.2 Metodologie tvůrčího psaní 22 // 2.3 Cvičení tvůrčího psaní 27 // A Techniky a cvičení neřízených asociací 27 // 2.3.1 Automatický text 27 // 2.3.2 Automatický text a automatická kresba 28 // Techniky a cvičení řízených asociací // 2.3.3 Clustering // 2.3.4 Abecedář // 2.3.5 Akrostich // 2.3.6 Textové-výtvamý clustering neboli Psaní na přírodní předmét o ném samém // 2.3.7 Muchláž // C Techniky a cvičení brainstormingového typu // 2.3.8 Brainstorming // 2.3.9 Brainwriting // D Techniky a cvičeni strukturační // 2.3.11 Mindmapping // 2.3.12 Textová koláž // 2.3.13 Textová frotáž // E Cvičení s tematickými determinantami // 2.3.14 Psaní a kresba poslepu // 2.3.15 Vizuální poezie // 2.3.16 Slepý text // 2.3.17 Texty se zadanými hláskami // 2.3.18 Pětiminutové příbéhy // F Projekty // 2.3.19 Projekt Křídla slávy // 2.3.20 Obrazy vyprávéjí aneb Texty podle cyklu fotografii // 2.3.21 Psaní v galerii // 2.3.22 Kolektivní psaní a kolektivní malba // 2.3.23 Projekt Akademické psáni aneb Příprava na tvorbu odborného textu 80 // 2.3.24 Pracovní deník autora 92 // 2.4 Závěrečná poznámka 94 // 3 — Akční tvorba (VLADIMÍR HAVLÍK) 97 // 3.1 Akční tvorba včera a dnes 97 // 3.2 Mezi uměním a výchovou - charakteristika pojmu akční tvorba 98 // 3.3 Akce a interakce, performance a digitální média 100 //
3.4 Stručný nástin umélecko-historických souvislostí 101 // 3.5 Akce a její dokumentace 107 // 3.6 V kůži performera (situace, projekty, návody, inspirace, cvičení 109 // 3.7 Jazykem těla 111 // 3.7.1 Materiálové events 111 // 3.7.2 Otisky. siluety 112 // 3.7.3 Pohyb, zmrazený pohyb, fixace polohy 113 // 3.7.4 Přenos kresby, kresba jako psychofyzické cvičení, proces 113 // 3.7.5 Spojení, kontakt 115 // 3.7.6 Dialogy beze slov 116 // 3.7.7 Télo a prostor 117 // 3.7.8 Tělo, mysl. čas 118 // 3.7.9 Výména, dar, ztráta 119 // 3.7.10 Půst, strádání, omezení 119 // 3.7.11 Identiu 120 // 3.7.12 Sám před druhými 120 // 3.7.13 Předvádění, vyprávění, příbéh 121 // 3.7.14 Akční přednášky, parafráze, mystifikace 121 // 3.7.15 Textové intervence 122 // 3.7.16 Knihy - objekty, autorské knihy 124 // 3.7.17 Zvukové performance, experimentální hudba 126 // 3.7.18 Plány, mapy, topografie 127 // 3.7.19 Živý obraz 128 // 3.7.20 Příběh umění 130 // 3.7.21 Interpretace díla ve veřejném prostoru 131 // 3.7.22 Viditelné vztahy 132 // 3.7.23 Multimediální performance 133 // 3.7.24 Site specific projekty 134 // 3.7.25 Akce ve veřejném prostoru 136 // 3.8 V dialogu s přírodou 137 // 3.8.1 Kresleni stíny a kreslení stínů 138 // 3.8.2 Kreslení pohybu v krajině 138 // 3.8.3 Kreslení zvuků 139 // 3.8.4 Kreslení a malování vůní 139 // 3.8.5 Kreslení a malování chutí 139 // 3.8.6 Kreslení hmatem 139 // 3.8.7 Frotáže a otisky 139 // 3.8.8 Kreslení ohněm a vodou 140 // 3.8.9 Kreslení ještě jinak 141 // 3.8.10 Monumentální krajinomalba 142 // 3.8.11 Básně v krajině 142 // 3.8.12 Linie 143 // 3.8.13 Struktury, rastry, seriálnost 144 // 3.8.14 Absurdní a metaforické objekty 146 // 3.8.15 Objekty pro vítr a vodu 146 // 3.8.16 Záměny, přemístění, zrcadlení 147 // 3.8.17 Dlouhodobé procesy, přírodní rytmy, koloběh 149 // 3.8.18 Meditace 150 //
3.8.19 Chůze, putování, záznam cest 152 // 3.8.20 Splývání s krajinou, mimikry 152 // 3.8.21 Stopy 153 // 3.8.22 Přátelství se stromem, s kamenem, 153 // 3.8.23 Obydlí154 // 3.8.24 Rituály 156 // 3.8.25 Hostiny, slavnosti 157 // O OBRAZEM // 4 — Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (RADEK HORÁČEK) 161 // 4.1 Galerijní pedagogika - kořeny a počátky nového oboru 161 // 4.1.1 Terminologické pozadí pojmu galerijní pedagogika 161 // 4.1.2 Galerijní pedagogika mezi dalšími vysokoškolskými obory 162 // 4.1.3 Galerijní pedagog - studium a profesní zařazení 163 // 4.2 Vývoj a dnešní stav galerijní pedagogiky v českém prostředí 164 // 4.2.1 Poselství babylonské princezny 164 // 4.2.2 Počátky galerijních animací 165 // 4.3 Cicerone v českém uměleckém provozu 168 // 4.3.1 Vypravěči o uměleckých dílech 168 // 4.3.2 Návštěva Obrazárny v hlavě 169 // 4.3.3 Tradice neoficiálních cicerónských aktivit 170 // 4.4 Interpretace výtvarného díla jako tvůrčí proces 172 // 4.5 Limity a perspektivy 173 // 4.6 Nedotýkejte se exponátů! - metodické horizonty galerijní pedagogiky 175 // 4.6.1 Aktivizující programy na výstavách výtvarného umění 175 // 4.6.2 Základní typy aktivizujících programů 176 // 4.7 Tucet z tisíce aneb Několik modelových příkladů 178 // 4.7.1 Mezi námi odborníky 180 // 4.7.2 Divák v roli specialisty 181 // 4.7.3 Umělec v roli animátora 182 // 4.7.4 Umělec v roli průvodce - teoretika 183 // 4.7.5 V dialogus autorem 184 // 4.7.6 Animace v negalerijním prostoru 185 // 4.7.7 Tvorba jako animace 186 // 4.7.8 Animace jako veřejná komunikace 187 // 4.7.9 Animace a poznávání památek 188 // 4.7.10 Animace jako prostor vlastní tvorby 189 // 4.7.11 Mezioborové dialogy 190 // 4.7.12 Materiálové animace 191 //
5 — O tvOřivosti (ZBYNĚK FIŠER/VLADIMÍR HAVLÍK/RADEK HORÁČEK)I 193 // 6 — Literatura 195 // 6.1 Literatura ke kapitole o tvůrčím psáni 195 // 6.2 Literatura ke kapitole o akčni tvorbé 197 // 6.3 Literatura ke kapitole o galerijní pedagogice 200 // 6.4 Literatura ke kapitole o tvonvosti 202 // 7 — Jmenný rejstřík 203 // 8 - o autorech 206 // 9 - Summary 207
(OCoLC)794208730
cnb002358626

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC