Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2011
488 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-251-2587-8 (brož.)
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2012
Obálkový podnázev: nejužitečnější postupy členěné dle obtížnosti
Obsahuje rejstřík
000240751
Stručný obsah // Pracovní prostředí - pás karet, skupiny příkazů 35 // Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 // Práce se soubory 54 // Práce se sešity a šablonami 58 // Práce s listy 85 // Výběr, vkládání a odstranění buněk a hodnot 100 // Formátování oblasti dat 109 // Podmíněné formátování 136 // Analýza dat a seznamy - filtrování 159 // Analýza dat a seznamy - řazení 201 // Tabulky dat 213 // Kontingenční tabulky - základní návrh 216 // Kontingenční tabulky - pokročilé postupy 226 // Datové nástroje 258 // Základy práce s funkcemi a vzorci 293 // Vyhledávací a databázové funkce 321 // Techniky pro výpočet souhrnů a konsolidace dat 334 // Vzorce a funkce pro práci s časem 341 // Funkce a vzorce pro práci s texty 355 // Maticové vzorce 365 // Definované názvy 369 // Práce s grafickými objekty 381 // Základy práce s grafy 396 // Pokročilá práce s grafy 408 // Kontrola pravopisu, tezaurus a hledání textu 419 // Úprava sešitu pro tisk 425 // 4 // Stručný obsah // Vložení dat z Excelu do jiné aplikace Office, hypertextové odkazy 431 Práce s ovládacími prvky listu 436 // Práce s makry a kódem VBA 439 // Excel 2010 - podstatné změny a významná vylepšení 447 // Obsah // 13 // 282 Jak odlišit hodnoty vyšší než je vypočtená hodnota 140 // 283 Alternativní způsob nastavení podmíněného formátování 140 // 284 Jak nastavit více než jedno pravidlo podmíněného
formátování 141 // 285 Kolik pravidel podmíněného formátování může obsahovat buňka 141 // 286 Jak dodatečně upravit nastavené pravidlo podmíněného formátování 141 // 287 Jak jsou pravidla podmíněného formátování vyhodnocována 142 // 288 Jak změnit prioritu pravidel podmíněného formátování 142 // 289 Jak správně seřadit pravidla podmíněného formátování 143 // 290 Jak dočasně vypnout podmíněné formátování 144 // 291 Jak zvýraznit hodnoty pomocí sady ikon 145 // 292 Jak zvýraznit hodnoty pomocí datové čáry 146 // 293 Jak zvýšit přehlednost při použití datových čar 146 // 294 Jak změnit odstín datové čáry 146 // 295 Jak zkrátit délku datové čáry 147 // 296 Jak dynamicky zkrátit délku datové čáry 148 // 297 Jak skrýt zobrazení hodnot a zachovat datové čáry 149 // 298 Jak zvýraznit hodnoty pomocí dvoubarevné škály 149 // 299 Jak zvýraznit hodnoty pomocí trojbarevné škály 149 // 300 Jak současně zvýraznit hodnoty pomocí sady ikon a datových čar 150 // 301 Jak změnit formátování pro celý záznam 150 // 302 Jak nastavit střídavé podbarvení řádků 151 // 303 Jak nastavit střídavé podbarvení řádků - další možnosti 151 // 304 Jak nastavit střídavé podbarvení řádků i se zapnutým filtrem 152 // 305 Jak zvýraznit duplicitní hodnoty v oblasti 152 // 306 Jak zvýraznit jedinečné hodnoty v oblasti 152 // 307 Jak zvýraznit nadprůměrné hodnoty 152 // 308 Jak
zvýraznit podprůměrné hodnoty 153 // 309 Jak zvýraznit hodnoty na základě textu 153 // 310 Jak zvýraznit hodnoty, které neobsahují určitý text 153 // 311 Jak zvýraznit chybové hodnoty 154 // 312 Jak zvýraznit chybové hodnoty - rychlé řešení 154 // 313 Jak zvýraznit kalendářní data 155 // 314 Jak zvýraznit kalendářní data v období, které není v seznamu pravidel 155 // 315 Jak zvýraznit záznamy pro nejbližších 14 dní 155 // 316 Jak zvýraznit TOP 10 záznamů 156 // 317 Jak zvýraznit TOP 10% záznamů 156 // 318 Jak zobrazit výsledky testu 156 // 319 Jak zobrazit pouze jednu ikonu z celé sady 157 // 14 // Obsah // Analýza dat a seznamy - filtrování 159 // 320 Jaké nástroje Excel nabízí pro filtrování dat 159 // 321 Jaké požadavky musí splňovat data, aby bylo filtrování úspěšné 159 // 322 Jaké typy filtrů umožňuje použít automatický filtr 160 // 323 Jak filtrovat pomocí více kritérií 160 // 324 Jaké další operace lze s výsledky filtrování provádět 160 // 325 Jak aktivovat automatický filtr 160 // 326 Jak aktivovat automatický filtr pomocí klávesové zkratky 160 // 327 Jak aktivovat automatický filtr pouze ve vybraných sloupcích 161 // 328 Jak filtrovat několik hodnot zároveň 161 // 329 Jak zjistit, že je automatický filtr aktivní 161 // 330 Jak vypnout automatický filtr 162 // 331 Jak filtrovat čísla 162 // 332 Jak filtrovat n nejvyšších nebo nejnižších hodnot 163 // 333 Jak vyfiltrovat
hodnoty ze zadaného intervalu 164 // 334 Jak vyfiltrovat hodnoty mimo zadaný interval 164 // 335 Jak seřadit záznamy výsledku filtrování 165 // 336 Jak filtrovat text 165 // 337 Jak filtrovat záznamy obsahující určitý text 166 // 338 ? čemu slouží zástupné znaky v kritériích automatického filtru 166 // 339 Jak filtrovat záznamy pomocíjejich abecedního pořadí 167 // 340 Jak filtrovat kalendářní data nebo časové hodnoty 168 // 341 Jak filtrovat kalendářní data pomocí běžného nebo dynamického filtru 168 // 342 Jak používat seznam kalendářních dat a časů 169 // 343 Jak rozšířit seznam hodnot automatické filtru 169 // 344 Jak rychleji přecházet v seznamu hodnot 169 // 345 Jak filtrovat záznamy pouze pro určitý měsíc konkrétního roku 170 // 346 Jak filtrovat záznamy pro určitý měsíc ze všech roků 170 // 347 Jak filtrovat záznamy pouze pro aktuální měsíc 170 // 348 Jak filtrovat záznamy pouze pro minulý měsíc 171 // 349 Jak filtrovat záznamy pouze pro budoucí měsíc 171 // 350 Jak filtrovat záznamy pro uplynulé dny aktuálního roku 171 // 351 Jak filtrovat záznamy pro všechny dny aktuálního roku 171 // 352 Jak filtrovat záznamy pro všechny dny budoucího roku 171 // 353 Jak filtrovat záznamy pro všechny dny minulého roku 172 // 354 Jak filtrovat záznamy pouze pro určité čtvrtletí konkrétního roku 172 // 355 Jak filtrovat záznamy pro určité čtvrtletí ze všech roků 172 // 356 Jak filtrovat
záznamy pouze pro aktuální čtvrtletí 173 // Obsah // 15 // 357 Jak filtrovat záznamy pouze pro minulé čtvrtletí 173 // 358 Jak filtrovat záznamy pouze pro budoucí čtvrtletí 173 // 359 Jak filtrovat záznamy pouze pro aktuální týden 173 // 360 Jak filtrovat záznamy pouze pro minulý týden 173 // 361 Jak filtrovat záznamy pouze pro budoucí týden 174 // 362 Jak aktualizovat filtr při změně hodnot 174 // 363 Jak filtrovat data podle výběru 174 // 364 Jak filtrovat data podle výběru více buněk 175 // 365 Jak filtrovat data podle barvy 175 // 366 Jak filtrovat data podle více barev 175 // 367 Jak zapnout nebo vypnout hierarchické seskupení dat 176 // 368 Filtrování prázdných buněk 176 // 369 Filtrování neprázdných buněk 176 // 370 Automatický filtr nevrací některé hodnoty 177 // 371 Jak filtrovat hodnoty s různým formátováním 178 // 372 Jak filtrovat podle podmíněného formátování 179 // 373 Jak na výpočty nad výsledkem filtrace 179 // 374 Jak určit součet pouze viditelných hodnot 179 // 375 Jak vložit funkci SUBTOTALO 180 // 376 Kam vložit funkci SUBTOTALO 180 // 377 Využití funkce SUBTOTALI) pro nalezení maxima 180 // 378 Které souhrnné funkce lze pomocí funkce SUBTOTALO použít 180 // 379 Kde naleznu význam číselných hodnot prvního argumentu funkce SUBTOTAL 181 // 380 Jak filtrovat data pomocí rozšířených kritérií 181 // 381 Jak správně vytvořit výběrová kritéria 182 // 382 Jak vytvořit výběrová
kritéria pro doplňující podmínky 183 // 383 Jak filtrovat pomocí rozšířených kritérií 183 // 384 Jak filtrovat pomocí rozšířených kritérií přímo v seznamu 184 // 385 Jak zobrazit všechny záznamy 184 // 386 Jak filtrovat pomocí rozšířených kritérií do samostatného listu 184 // 387 Proč se zobrazuje v dialogovém okně v oblastí kritérií text 185 // 388 Jak získat přehled jedinečných hodnot 185 // 389 Jak získat přehled jedinečných hodnot z více sloupců 185 // 390 Jak získat záznamy obsahující text 186 // 391 Jak získat záznamy obsahující text (2) 187 // 392 Jak získat záznamy obsahující text (3) 187 // 393 Jak získat záznamy obsahující text (4) 188 // 394 Jak získat záznamy obsahující text (5) 188 // 16 // Obsah // 395 Jak získat záznamy obsahující buňky s hodnotou 188 // 396 Jak získat záznamy obsahující prázdné buňky 189 // 397 Jak filtrovat číselné hodnoty s různými formátovacími pravidly 189 // 398 Jak filtrovat datové hodnoty s různými formátovacími pravidly 190 // 399 Jak zobrazit ve výsledku filtrace pouze určité sloupce 190 // 400 Jakzobrazitve výsledku filtrace sloupce v požadovaném pořadí 191 // 401 Kdy použít ve výsledku filtrování volbu bez duplicitních hodnot 192 // 402 Jak filtrovat záznamy na základě výpočtového kritéria 192 // 403 Jak vytvářet výpočtová kritéria, která budou fungovat 193 // 404 Jak vyfiltrovat záznamy na základě celkového součtu 193
// 405 Jak nalézt společné záznamy ve dvou seznamech 194 // 406 Jak nalézt společné záznamy ve dvou seznamech (2) 194 // 407 Jaknaléztduplicitníhodnoty v oblasti dat 195 // 408 Jak nalézt záznamy z určitého měsíce 195 // 409 Jak nalézt záznamy z určitého roku 195 // 410 Jak nalézt záznamy z určitého měsíce a roku 195 // 411 Jak nalézt záznamy s textem zadané délky 196 // 412 Jak nalézt záznamy, které obsahují určitý text 196 // 413 Jak nalézt záznamy s nadprůměrnými hodnotami 196 // 414 Jak nalézt záznamy s podprůměrnými hodnotami 197 // 415 Jak nalézt záznamy s hodnotami blízko průměru 197 // 416 Jak nalézt n% nejvyšších hodnot v oblasti 197 // 417 Jak nalézt n% nejnižších hodnot v oblasti 198 // 418 Jak nalézt záznamy, které se vyskytují vícekrát 198 // 419 Jak nalézt záznamy pro více hodnot kritérií 198 // 420 Jak vytvořit„antifiltr" 198 // 421 Jak vyfiltrovat záznamy náhodně 199 // 422 Jak nalézt duplicitní záznamy 200 // Analýza dat a seznamy - řazení 201 // 423 ? čemu slouží řazení dat 201 // 424 Kde naleznete nástroje pro řazení dat 201 // 425 Jak nejrychleji seřadit data 201 // 426 Jak seřadit data podle více sloupců 202 // 427 Jak seřadit data podle více sloupců opakovaným řazením 202 // 428 Jak seřadit data podle více sloupců pomocí dialogového okna 203 // 429 Jak ovlivnit prioritu řazení dat 203 // 430 Jak si usnadníte zadávání pravidel řazení 203 // Obsah
// 17 // 431 Jak bezpečně seřadit data 204 // 432 Jak obnovit původní řazení dat 204 // 433 Jak obnovit původní řazení dat i po uložení sešitu 204 // 434 Jak seřadit data podle barvy 204 // 435 Jak seřadit data podle barvy výplně buněk 204 // 436 Jak seřadit data podle několika barev výplně buněk 205 // 437 Jak seřadit data podle barvy písma 206 // 438 Jak seřadit data podle několika barev textu 207 // 439 Jak zkombinovat podmíněné formátování a řazení dat 207 // 440 Jak rychle seřadit data podle ikon podmíněného formátování 207 // 441 Jak seřadit data podle ikon podmíněného formátování 208 // 442 Jak seřadit data podle několika ikon podmíněného formátování 208 // 443 Kdy použít řazení dat podle vlastního seznamu 208 // 444 Jak seřadit data podle vlastního seznamu (1 ) 209 // 445 Jak seřadit data podle vlastního seznamu (2) 209 // 446 Jak vytvořit vlastní seznam 210 // 447 Jak seřadit data podle vlastního seznamu v opačném pořadí 211 // 448 Kolik pravidel řazení můžete současně použít 211 // 449 Jak seřadit data se zohledněním velikosti písmen 211 // 450 Jak seřadit data v řádcích 211 // 451 Jak Excel řadí hodnoty 212 // 452 Jak Excel řadí čísla uložená jako text 212 // Tabulky dat 213 // 453 Co jsou tabulky dat 213 // 454 Jaké vlastnosti musí mít tabulka 213 // 455 Jak vytvořit tabulku z oblasti dat - základní postup 213 // 456 Jak vytvořit tabulku z oblasti dat - alternativní
postup 213 // 457 Jak vytvořit tabulku z oblasti dat s odlišným formátováním 213 // 458 Jak vytvořit vlastní styl formátování tabulek 214 // 459 Automatické rozšíření tabulky 214 // 460 Doplnění souhrnného řádku 214 // 461 Vložení nového sloupce do tabulky 214 // 462 Pohyb v rozsáhlé tabulce 215 // 463 Vytvoření výpočtového sloupce v tabulce 215 // 464 Převedení tabulky na oblast dat 215 // 465 Jak nastavíte vložení textu určité délky 215 // 18 // Obsah // Kontingenční tabulky - základní návrh 216 // 466 Co to jsou kontingenční tabulky 216 // 467 Co to jsou kontingenční grafy 216 // 468 Kdy je vhodné vytvářet kontingenční tabulku 216 // 469 Jaká omezení mají kontingenční tabulky 216 // 470 Jak na problém s nedostatkem paměti 217 // 471 Proč dát přednost kontingenčním tabulkám před jinými nástroji 217 // 472 Jak vypadá struktura kontingenční tabulky 218 // 473 Jak vytvořit nejjednodušší kontingenční tabulku 219 // 474 Jak vytvořit kontingenční tabulku pomocí pásu karet 219 // 475 Jak vložit pole do kontingenční tabulky-postúpi 220 // 476 Jak vložit pole do kontingenční tabulky-postup 2 220 // 477 Jak vložit pole do kontingenční tabulky-postup 3 221 // 478 Jak přemístit vložené pole do jiné oblasti kontingenční tabulky 221 // 479 Jak přemístit pole do jiné oblasti kontingenční tabulky - postup 2 221 // 480 Jak přemístit pole do jiné oblasti kontingenční tabulky - postup
3 222 // 481 Jak odstranit pole z kontingenční tabulky 222 // 482 Jak odstranit pole z kontingenční tabulky-postup 2 222 // 483 Jak odstranit pole z kontingenční tabulky-postup 3 223 // 484 Jak změnit strukturu panelu Seznam polí kontingenční tabulky 223 // 485 Jak skrýt seznam polí 224 // 486 Jak vypnout zobrazení seznamu polí 224 // 487 Jak zapnout zobrazení seznamu polí 224 // 488 Jak změnit pořadí polí v oblasti 224 // 489 Jak změnit pořadí polí v oblasti - rychlý postup 225 // Kontingenční tabulky - pokročilé postupy 226 // 490 Jak zobrazit kontingenční tabulku v jiném rozložení 226 // 491 Jak zvýšit přehlednost zobrazení kontingenční tabulky 226 // 492 Jak zvýšit přehlednost zobrazení kontingenční tabulky - postup 2 226 // 493 Jak zvýšit přehlednost zobrazení kontingenční tabulky - postup 3 227 // 494 Jak zobrazit položky neobsahující data 228 // 495 Jak zobrazit nebo skrýt celkové součty 228 // 496 Zobrazení dílčích souhrnů 229 // 497 Jak vložit další řádek s vlastním souhrnem 230 // 498 Jak skrýt dílčí souhrny 230 // 499 Jak skrýt dílčí souhrny - rychlý postup 230 // 500 Nastavení formátu obsahu buněk 230 // Obsah // 19 // 501 Jak seřadit položky v kontingenční tabulce 231 // 502 Jak seřadit položky v kontingenční tabulce pomocí pásu karet 231 // 503 Jak seřadit položky v kontingenční tabulce pomocí záhlaví polí 231 // 504 Jak zobrazit nebo skrýt záhlaví polí 232 // 505 Jak
seřadit položky podie hodnoty souhrnné funkce 232 // 506 Jak seřadit položky podie hodnoty v určitém sloupci 233 // 507 Vlastní seřazení položek 234 // 508 Seřazení hodnot přepsáním 234 // 509 Jak filtrovat položky v poli 235 // 510 Jak zjistit, že pole obsahuje skryté položky 235 // 511 Jakzobrazitvšechny položky pole 235 // 512 Jak rychle vymazat více filtrů 236 // 513 Jak filtrovat položky v poli - postup 2 236 // 514 Jak filtrovat položky v poli před vytvořením kontingenční tabulky 236 // 515 Jak filtrovat položky v poli - rychlý postup 237 // 516 Jak zobrazit kritéria filtračních podmínek 237 // 517 Jak skrýt jednotlivé položky - rychlý postup 237 // 518 ? čemu slouží oblast filtru sestavy 237 // 519 Jak vložit do kontingenční tabulky filtr sestavy 238 // 520 Jak vložit do kontingenční tabulky filtr sestavy-postup 2 238 // 521 Jak používat filtr sestavy 238 // 522 Zobrazení sad hodnot na základě filtru sestavy 239 // 523 Jak nastavit podmíněné formátování v kontingenční tabulce 239 // 524 Jak odstranit podmíněné formátování kontingenční tabulky 240 // 525 Seskupení hodnot 240 // 526 Jak vytvořit seskupení kalendářních dat 240 // 527 Jak se nedopustit chyby při seskupení kalendářních dat 241 // 528 Jak zvýšit srozumitelnost tabulek se seskupenými položkami 241 // 529 Jak vytvořit frekvenční analýzu dat 242 // 530 Jak vytvořit uživatelské seskupení dat 242 // 531 Jak oddělit seskupené
položky 243 // 532 Jak oddělit seskupené položky-rychlý postup 243 // 533 Jak skrýt nebo zobrazit detailní informaci v položkách 243 // 534 Jak skrýt nebo zobrazit detailní informaci v položkách-postup 2 244 // 535 Jak skrýt nebo zobrazit detailní informaci v položkách - rychlý postup 244 // 536 Jak skrýt nebo zobrazit tlačítka+|- 244 // 537 Změna souhrnné funkce pole hodnot 244 // 538 Jaké druhy souhrnných funkcí můžete použít 245 // 20 // Obsah // 539 Zobrazení více souhrnných funkcí pro jedno pole hodnot 245 // 540 Změna způsobu zobrazení souhrnných hodnot - procenta 246 // 541 Změna způsobu zobrazení souhrnných hodnot - meziroční srovnání 247 // 542 Druhy zobrazení výsledků souhrnných funkcí 248 // 543 Drilování dat 249 // 544 Převod buněk kontingenční tabulky na vzorce listu 249 // 545 Při převodu buněk není vytvořena funkce ZÍSKATKONTDATA 249 // 546 Vytvoření kontingenční tabulky z externích dat 249 // 547 Typy externích dat 250 // 548 Kde je původní průvodce kontingenční tabulkou a grafem 250 // 549 Jak bezpečně odeslat kontingenční tabulku 251 // 550 Jak bezpečně odeslat kontingenční tabulku včetně formátování 252 // 551 Jak odeslat kontingenční tabulku včetně formátování - postup 2 252 // 552 Jak zachovat nastaveně formátování při změně kontingenční tabulky 253 // 553 Jak dodatečně zobrazit kontingenční tabulku na samostatném listu 253 // 554 Jak odstranit kontingenční
tabulku 253 // 555 Jak změnit strukturu kontingenční tabulky přetahováním polí 254 // 556 Jak zobrazit hodnoty kontingenční tabulky v tisících nebo milionech 254 // 557 Aktualizace dat kontingenční tabulky 255 // Datové nástroje 258 // 558 Excel a záznamy sloučené do jediné buňky 258 // 559 Jak oddělit data sloučená pomocí oddělovačů 258 // 560 Jak oddělit data sloučená pomocí specifického oddělovače 259 // 561 Jak oddělit data sloučená pomocí různého počtu oddělovačů 259 // 562 Jak oddělit data, ve kterých chybí položka 260 // 563 Jak oddělit data pomocí oddělovacích čar pevné šířky 260 // 564 Jak při oddělování dat nastavit správný datový typ 261 // 565 Jak při převodu textu do sloupců zachovat původní data 262 // 566 ? čemu můžete použít OLAP kostky 262 // 567 Jaké nástroje poskytuje Excel pro práci s OLAP kostkami 262 // 568 Co je aplikace Microsoft Query 263 // 569 Zpracování dat pomocí nástroje Microsoft Query 263 // 570 Jaké ovladače můžete použít pro načtení dat pomocí Microsoft Query 263 // 571 Jak vytvoříte připojení ? externím datům pomocí Microsoft Query 264 // 572 Jak vytvoříte připojení ? sešitu Excelu pomocí Microsoft Query 266 // 573 Jak načtete data ze zdroje dat 266 // 574 Načtení dat bezprostředně po vytvoření připojení 266 // Obsah // 21 // 575 Dodatečné načtení dat 268 // 576 Dodatečná úprava dotazu 268 // 577 Jak nastavit automatickou aktualizaci
dat 269 // 578 Jak nastavit dodatečné vlastnosti importu dat 270 // 579 Základy práce s aplikací Microsoft Query 270 // 580 Jak skrýt kritéria 272 // 581 Jaké typy operací můžete provádět pomocí aplikace Microsoft Query 272 // 582 Jak zpracovat data pomocí dotazu SQL 273 // 583 Jak odeslat data z aplikace Microsoft Query do Excelu 273 // 584 Proč vytvořený dotaz nevede ke změně výsledku 273 // 585 Jak vytvoříte výpočtové pole pomocí funkce 274 // 586 Jak vytvoříte výpočtové pole pomocí výrazu 274 // 587 Jak ve výpočtovém poli změníte záhlaví 275 // 588 Co jsou parametrické dotazy ? ? čemu slouží 275 // 589 Jak vytvoříte parametrický dotaz 276 // 590 Jak spustíte parametrický dotaz z prostředí Excelu 276 // 591 Jak zjednodušíte spouštění parametrického dotazu 277 // 592 Jak dodatečně upravit vytvořený dotaz 278 // 593 Co dělat, když nelze dotaz dodatečně upravit 278 // 594 Vytvoření webového dotazu 278 // 595 Proč webový dotaz neaktualizuje data 279 // 596 Jak jednorázově povolit aktualizaci dat 280 // 597 Jak trvale povolit aktualizaci dat 280 // 598 Odstranění duplicit 280 // 599 Co je ověření (validace) dat 281 // 600 Kdy je vhodné použít ověření dat 281 // 601 ? čemu slouží zprávy zadávání dat 281 // 602 Jaké typy chyb můžete zachytit pomocí ověření dat 282 // 603 Jak nastavíte pravidla pro ověření dat 282 // 604 Kdy ověření dat nelze použít 283 // 605 Jak rychle odstraníte
ověření dat z oblasti 283 // 606 Jak rychle vyhledáte buňky s nastaveným ověřením dat 283 // 607 Jak rychle vyhledáte buňky se stejnými kritérii ověření dat 283 // 608 Jak zkopírujete nastavené ověření dat do jiných buněk 283 // 609 Jak rychle vytvoříte v buňce rozbalovací seznam 284 // 610 Jak vytvoříte v buňce rozbalovací seznam bez pomocných buněk 285 // 611 Jak vytvoříte rozbalovací seznam s hodnotami na jiném listu 285 // 612 Jak vytvoříte rozbalovací seznam s hodnotami v jiném sešitu 285 // 22 // Obsah // 613 Jak vytvoríte závislé rozbalovací seznamy 286 // 614 Jak vytvoríte závislé rozbalovací seznamy - doplnené řešení 287 // 615 Jak vytvoríte automaticky se přizpůsobující (dynamický) seznam 288 // 616 Jak vytvoříte dynamický seznam - rychlá varianta 289 // 617 Jak vytvoříte dynamický seznam - využití tabulky 289 // 618 Jiná varianta rozbalovacího seznamu hodnot 289 // 619 Jak nastavíte vložení pouze kladných čísel 290 // 620 Jak nastavíte vložení čísel se zadaným počtem desetinných míst 290 // 621 Jak nastavíte vložení procent z určitého intervalu 290 // 622 Jak nastavíte vložení časových hodnot z určitého intervalu 290 // 623 Jak nastavíte vložení kalendářního data z určitého intervalu 291 // 624 Jak omezíte vložení kalendářního data z minulosti 291 // 625 Jak nastavíte vložení pracovních dnů 291 // 626 Jak nastavíte vložení unikátní hodnoty 291
627 Jak nastavíte vložení textu určité délky 292 // 628 Jak nastavíte vložení určitých textů 292 // 629 Jakými způsoby můžete v kritériích zadat číselnou hodnotu 292 // 630 Jak zabránit přepsání hodnot 292 // Základy práce s funkcemi a vzorci 293 // 631 ? čemu slouží funkce Excelu 293 // 632 Jaké typy funkcí Excel obsahuje 293 // 633 V mém Excelu neexistuje kategorie Vlastní funkce 293 // 634 V mém Excelu neexistuje kategorie Doporučené 294 // 635 Kde jsou umístěny kategorie funkcí 294 // 636 Jaké funkce obsahuje kategorie,,Naposledy použité" 294 // 637 Nevím, ve které kategorii je funkce uložena 294 // 638 Jak zobrazit dialogové okno Vložit funkci 294 // 639 Jak zobrazit dialogové okno Vložit funkci pomocí klávesové zkratky 295 // 640 Jak zjistit název funkce, kterou potřebuji 295 // 641 Jak rychle zobrazit v dialogovém okně název funkce 295 // 642 Jak rychle zobrazit popis funkce 295 // 643 Jak rychle zobrazit stručný popis všech funkcí dané kategorie 295 // 644 Jak zobrazit podrobnou nápovědu funkce 296 // 645 Jak vložit funkci 296 // 646 Jak vložit funkci pomocí Knihovny funkcí 296 // 647 Jak vložit funkci pomocí dialogového okna Vložit funkci 297 // 648 Jak vložit funkci zápisem z klávesnice 297 // Obsah // Úvod 33 // Komu je kniha určena 33 // Doprovodné CD 33 // Zpětná vazba od čtenářů 34 // Dotazy 34 // Errata 34 // Pracovní prostředí - pás karet, skupiny příkazů 35 // 1 Co
je pás karet 35 // 2 Proč se některé karty zobrazují jen dočasně 35 // 3 Proč se některé karty zobrazují v titulkovém pruhu 35 // 4 Proč se někdy mění vzhled příkazů a rozložení na pásu karet 35 // 5 Kde je původní ovládání pomocí nabídek a panelů nástrojů 36 // 6 Co ze staršího způsobu ovládání zůstalo zachováno 36 // 7 Jak zobrazíte nápovědu aplikace Excel 36 // 8 Pomůcky pro přechod ze stasích verzí Excelu 36 // 9 Co je tlačítko Office a kde se nachází 37 // 10 Co se stalo s tlačítkem Office ve verzi Excel 2010 37 // 11 Proč je místní nabídka rozdělena do dvou částí 37 // 12 Jak vypnout zobrazování minipanelu 37 // 13 Jak zpřístupnit nástroje pro tvorbu formulářů 38 // 14 Jak ovládat Excel pouze pomoci klávesnice 38 // 15 Jak minimalizovat pás karet 39 // 16 Jak obnovit minimalizovaný pás karet 39 // 17 Jak zrychlit práci s příkazy 39 // 18 Jak přesunout panel nástrojů Rychlý přístup 40 // 19 Jak přidat další příkazy do panelu nástrojů Rychlý přístup - postup 1 40 // 20 Jak přidat další příkazy do panelu nástrojů Rychlý přístup - postup 2 40 // 21 Jak přidat další příkazy do panelu nástrojů Rychlý přístup - postup 3 41 // 22 Jak změnit pořadí příkazů v panelu nástrojů Rychlý přístup 41 // 23 Jak odstranit příkaz z panelu nástrojů Rychlý přístup 42 // 24 Jak obnovit původní podobu panelu nástrojů Rychlý přístup 42 // 25 Jak nastavit výhradní
podobu panelu nástrojů Rychlý přístup 43 // 26 Kde naleznu příkazy a nástroje ze starší verze Excelu 43 // Obsah // 23 // 649 Jak vložit funkci zápisem z klávesnice se zobrazením karty funkce 297 // 650 Jak vložit název funkce pouze pomocí klávesnice 298 // 651 Jak změnit místo, kde se zobrazí seznam funkcí 298 // 652 Jak zobrazit seznam naposledy použitých funkcí 299 // 653 Jak přerušit vkládání funkce 300 // 654 Kolik argumentů může mít funkce 300 // 655 Vkládání předdefinovaných hodnot argumentu 300 // 656 Jak rychle zobrazit argumenty funkce 300 // 657 Jak zrychlit vkládání argumentů funkce 300 // 658 Jak odlišit povinné a nepovinné argumenty funkce 301 // 659 Jak vytvořit vzorec 301 // 660 Omezení Excelu pro zápis funkcí a vzorců 301 // 661 Jak předcházet chybám při vytváření vzorců 301 // 662 Jak upravit funkci nebo vzorec 302 // 663 Jak odstranit vzorec z jednotlivé buňky 302 // 664 Jak odstranit vzorce z oblasti 303 // 665 Když nestačí jedna funkce 303 // 666 Jak bezpečně vložit vnořenou funkci 303 // 667 Jak editovat vnořenou funkci 304 // 668 Jak zobrazit dlouhý vzorec 304 // 669 Co dělat, když se funkce nevyhodnocuje 305 // 670 Jak změnit pořadí vyhodnocování operátorů ve vzorci 306 // 671 Proč Excel navrhuje při ukončení zadávání vzorce jeho opravu 307 // 672 Jak převést vzorec na hodnotu 307 // 673 Jak zobrazit mezivýsledky 307 // 674 Jak zkopírovat vzorecjako hodnotu do jiné
buňky 308 // 675 Jaknahraditvzorcehodnotou ve více buňkách najednou 308 // 676 Jak rychle nahradit vzorce hodnotou ve více buňkách najednou 308 // 677 Jak vypnout automatické dokončování funkce 309 // 678 Jak zjistit anglický překlad názvu funkce 309 // 679 Jak zobrazit vzorec přímo v buňce 309 // 680 Jak zapsat vzorec přehledněji 309 // 681 Jak zkopírovat vzorec jako text 310 // 682 Jakzobrazit vzorce v pracovním listu 310 // 683 Jak zobrazit v pracovním listu vzorce i výsledky vzorců najednou 311 // 684 Jak přemístit vzorec do jiné buňky se zachováním funkčnosti 311 // 685 Jak chápat 4 typy adresace 311 // 686 Jak zafixovat odkaz při kopírování vzorce 312 // 24 // Obsah // 687 Jak rychle změnit typ adresace odkazu ve vzorci 312 // 688 Kdy použít smíšené adresování 313 // 689 Kopírování vzorce technikou hromadného vložení 313 // 690 Kopírování vzorce pomocí schránky 313 // 691 Kopírování vzorce pomocí příkazu Kopírovat jinak 314 // 692 Kopírování vzorce včetně formátování pomocí příkazu Kopírovat jinak 314 // 693 Kopírování vzorce dolu pomocí automatického vyplnění 314 // 694 Kopírování vzorce doprava pomocí automatického vyplnění 315 // 695 Kopírování vzorce pomocí myši 315 // 696 Rychlé kopírování vzorce pomocí myši 315 // 697 Kopírování vzorce v naformátované tabulce 316 // 698 Kopírování vzorce a formátu čísla v naformátované tabulce 316 // 699 Rychlé kopírování
vzorce v naformátované tabulce 316 // 700 Kopírování výsledku vzorce pomocí schránky 317 // 701 Nahrazení výsledku vzorce hodnotou 317 // 702 Nahrazení vzorce výsledkem pomocí pravého tlačítka myši 317 // 703 Nahrazení výsledků všech vzorců v listu hodnotou 318 // 704 Jak se ubezpečit, že list neobsahuje žádné vzorce 318 // 705 Přesunutí vzorce pomocí myši 319 // 706 Přesunutí vzorce pomocí schránky 319 // 707 Přesunutí vzorce pomocí kombinace kláves 320 // Vyhledávací a databázové funkce 321 // 708 Jak spojit data ze dvou oblastí 321 // 709 Jak spojit data ze dvou oblastí pomocí funkce SVYHLEDAT() 322 // 710 Jak upravit vzorec SVYHLEDATQ pro kopírování 323 // 711 Jak se zbavit chybového hlášení funkce SVYHLEDATQ 324 // 712 Jak zcela skrýt chybové hlášení funkce SVYHLEDATQ 325 // 713 Jak nechat funkci SVYHLEDATQ nalézt nesprávnou hodnotu 326 // 714 Jak pomocí funkce SVYHLEDATQ nalézt hodnotu z intervalu 327 // 715 Jak vyhledat hodnoty v případě, že sloupec klíče je umístěn za sloupcem s hodnotami 327 // 716 Jak vyhledat hodnotu v dvourozměrné oblasti dat 330 // 717 Jak vyhledat přibližnou hodnotu v dvourozměrné oblasti dat 330 // 718 Jak vyhledat hodnotu, pokud nemáte jednoznačný klíč 332 // 719 Jak vyhledat hodnotu, pokud nemáte jednoznačný klíč (2) 332 // Techniky pro výpočet souhrnů a konsolidace dat 334 // 720 Jak vytvoříte součet hodnot z buněk různých listů 334 // 721 Jak rychle
vytvoříte součet hodnot z buněk různých listů 334 // Obsah // 25 // 722 Jak rychle vytvoríte součet z buněk různých listů - robustní řešení 335 // 723 Jak vytvoříte souhrn hodnot z různých listů pomocí nástroje Sloučit 335 // 724 Jak vytvoříte souhrn hodnot s propojením 336 // 725 Co je seskupení dat 336 // 726 Jak vytvoříte přehled z řádků pomocí nástroje Souhrn 336 // 727 Jak vytvoříte přehled z víceúrovňového souhrnu 337 // 728 Jak rychle upravíte vzhled souhrnných řádků 338 // 729 Jak odstraníte vytvořený přehled 338 // 730 Jak vytvoříte přehled ze sloupců pomocí nástroje Seskupit - manuálně 338 // 731 Jak vytvoříte víceúrovňový přehled ze sloupců 339 // 732 Jak vytvoříte automatický přehled ze sloupců 339 // 733 Vložení funkce SUMAO do tabulky hodnot 339 // 734 Rychlé vložení funkce SUMAO do tabulky hodnot 339 // 735 Vložení funkce SUMAO do tabulky hodnot s označením vstupní oblasti 340 // 736 Hromadné vložení funkce SUMAO do tabulky hodnot 340 // 737 Vložení funkcí PRŮMĚRO, MAXO, MINO do tabulky hodnot 340 // Vzorce a funkce pro práci s časem 341 // 738 Základy práce s kalendářními daty a časem 341 // 739 Funkce pro práci s kalendářními daty a časem 341 // 740 Jak vložit do buňky datum 342 // 741 Jak vložit do buňky datum, které se bude aktualizovat 342 // 742 Jak rychle vložit do buňky statické aktuální datum - datové razítko 342 // 743 Jak vytvořit řadu
kalendářních dat 342 // 744 Kolik uplynulo dnů mezi dvěma daty 343 // 745 Kolik uplynulo roků mezi dvěma daty 344 // 746 Kolik uplynulo měsíců mezi dvěma daty 344 // 747 Kolik uplynulo pracovních dnů mezi dvěma daty 344 // 748 Jak vytvořit datum z číselných hodnot 345 // 749 Jak vytvořit datum z textové hodnoty 345 // 750 Jak přičíst ? datu určitý počet měsíců 345 // 751 Jak přičíst ? datu určitý počet dnů, měsíců nebo roků 345 // 752 Jak zobrazit první den měsíce 345 // 753 Jak zobrazit poslední den měsíce 345 // 754 Jak zjistit pořadové číslo čtvrtletí 346 // 755 Jak zjistit pořadové číslo dne v týdnu 346 // 756 Jak zjistit pořadové číslo týdne 346 // 757 Jak zjistit pořadové číslo týdne podle normy IS08601:2000 346 // 26 // Obsah // 758 Jak zobrazit počet konkrétních dnů v zadaném období 347 // 759 Zjištění n-tého výskytu dne týdne v měsíci 347 // 760 Jak vytvořit seznam jednotlivých dnů týdne v zadaném období 347 // 761 Jak zobrazit v buňce počet zbývajících dnů 348 // 762 Jak určit věk 348 // 763 Práce s daty před rokem 1900 349 // 764 Tajemná funkce DATEDIF 349 // 765 Jak získat z buňky obsahující datum a čas pouze datum 350 // 766 Jak získat z buňky obsahující datum a čas pouze čas 350 // 767 Jak vložit do buňky čas 350 // 768 Jak vložit do buňky čas s přesností na setiny vteřiny 350 // 769 Jak vložit do buňky aktuální čas, který se bude aktualizovat 350
// 770 Jak rychle vložit do buňky statický aktuální čas - časové razítko 350 // 771 Jak rychle vložit do buňky statický aktuální čas a datum 351 // 772 Kolik uplynulo času 351 // 773 Excel po odečtení času zobrazuje v buňce
# 351 // 774 Při sčítání časových hodnot zobrazuje Excel chybný výsledek 351 // 775 Jak vytvořit časovou hodnotu z číselných hodnot 352 // 776 Jak vytvořit čas z textové hodnoty 352 // 777 Jak bezpečně určit rozdíl časových hodnot 352 // OO r . Jak převést časový údaj ve formátu/(hh:mm:ss" na desetinné číslo 352 // 779 Jak převést časový údaj z desetinného čísla do formátu „hh:mm:ss" 353 // 780 Jak zrychlit zadávání časových údajů 353 // 781 Jak přičíst ? časovému údaji určitý počet hodin, minut nebo vteřin 353 // 782 Jak zjistit, zda je daný rok přestupný 354 // Funkce a vzorce pro práci s texty 355 // 783 Jaký je rozdíl mezi výrazem „text" a „řetězec" 355 // 784 Kolik znaků může obsahovat buňka 355 // 785 Funkce pro práci s textem 355 // 786 Jak sloučit text ze dvou nebo více buněk 356 // 787 Jak zjistit ANSI kód znaku 356 // 788 Proč funkce obsahující řetězec vrací chybu #H0DN0TA? 357 // 789 Jak zjistit, kolik znaků obsahuje řetězec 357 // 790 Jak z řetězce získat jeho část 357 // 791 Jak nalézt pozici znaku v řetězci 357 // 792 Jak rozložit řetězec na jednotlivé části 358 // 793 Jak odstranit z řetězce nadbytečné mezery 359
// Obsah // 27 // 794 Jak odstranit z řetězce netisknutelné znaky 359 // 795 Jak odstranit z řetězce „podivné" znaky 359 // 796 Jak zjistit kód znaku, který je součástí řetězce 360 // 797 Jak zjistit kódy všech znaků řetězce 360 // 798 Jak odstranit z řetězců nežádoucí znaky 360 // 799 Jak zjistit počet určitých znaků v buňce 360 // 800 Jak zjistit počet určitých znaků v oblasti 361 // 801 Jaknahraditnevhodnou velikost písmen v textu 361 // 802 Jak zjistit počet slov v buňce 361 // 803 Jak nahradit část textu 361 // 804 Jak spojit číslo a text do jedné buňky 362 // 805 Jak spojit číslo a na něm závislý text do jediné buňky 364 // Maticové vzorce 365 // 806 ? čemu lze použít maticové vzorce 365 // 807 Jak vytvoříte jednobuňkový maticový vzorec 365 // 808 Jakvytvořítevícebuňkový maticový vzorec 366 // 809 Jak upravíte nebo odstraníte vícebuňkový maticový vzorec 367 // 810 Jak naleznete všechny buňky obsahující vícebuňkový maticový vzorec 367 // 811 Jak rychle odstraníte vícebuňkový maticový vzorec 367 // 812 Co jsou maticové konstanty 367 // 813 Formát maticových konstant 368 // 814 Použití maticové konstanty ve vzorci 368 // 815 Nalezení čísla řádku maximální hodnoty ve vzorci 368 // 816 Nalezení adresy maximální hodnoty ve vzorci 368 // 817 Výpočet průměru s vyloučením nul 368 // Definované názvy 369 // 818 Jak zjednodušit zápis funkcí pomocí pojmenovaných oblastí 369
// 819 Jak pojmenovat oblast podle názvu sloupce 369 // 820 Jak pojmenovat oblast podle názvů sloupců a řádků 369 // 821 Jak nalézt hodnotu v průniku pojmenovaných oblastí 369 // 822 Jak se vyhnout problémům při vytváření definovaných názvů 370 // 823 Jak zobrazit seznam definovaných názvů 370 // 824 Jak vložit seznam definovaných názvů do listu 371 // 825 Jak rychle vložit seznam definovaných názvů do listu 371 // 826 Jak zobrazit seznam definovaných názvů pro vložení do vzorce 371 // 827 Jak rychle zobrazit pojmenované oblasti 372 // 828 Jak dodatečně nahradit odkazy definovanými názvy 373 // 28 // Obsah // 829 Jak filtrovat v seznamu definovaných näzvü 373 // 830 Jak změnit definovaný název 374 // 831 Jak odstranit definovaný název 374 // 832 Jak vytvořit definovaný název na úrovni listu-lokální 375 // 833 Jak vytvořit jeden definovaný název pro různé listy 375 // 834 K čemu slouží definovaná konstanta 376 // 835 ? čemu slouží definovaný vzorec 376 // 836 Jak přizpůsobit pojmenovanou oblast změnám struktury 377 // 837 Jak zajistit, aby daná buňka odkazovala stále na stejnou oblast 377 // 838 Jak vytvořit dynamicky definované názvy 377 // 839 Jak Excel interpretuje definované názvy 378 // 840 Jak aktivovat oblast, které jste přiřadili definovaný název 379 // 841 Co dělat, když jsou některé názvy příliš dlouhé 379 // 842 Proč nevidím v poli názvů všechny definované názvy 380
843 Jak rychle zobrazit oblast přiřazenou dynamicky definovanému názvu 380 // 844 Proč obsahuje správce názvů i názvy, které jsem nevytvářel 380 // 845 Proč obsahuje správce názvů i názvy obsahující text #REF! 380 // Práce s grafickými objekty 381 // 846 Jaké typy grafických objektů Excel nabízí 381 // 847 Jak vložíte do pracovního listu obrázek 382 // 848 Úprava obrázku a použití efektů 382 // 849 Jak vložíte obrázek do komentáře 382 // 850 Jak vložíte do pracovního listu tvar 383 // 851 Jak opakovaně vložíte do pracovního listu tvar 383 // 852 Jak změníte tvar na jiný typ 383 // 853 Jak změníte velikost tvaru 383 // 854 Jak přemístíte tvar 384 // 855 Jak přidáte ke tvaru text 384 // 856 Jak propojíte tvar s obsahem buňky 385 // 857 Jak zachytíte „snímek" obrazovky 385 // 858 Jak změníte formátování tvaru 386 // 859 Jak sdružíte více tvarů do skupiny 386 // 860 Jak odstraníte tvar nebo skupinu 387 // 861 Tipy pro práci s tvary 387 // 862 Jak změníte překrytí tvarů 388 // 863 Jak vložíte obrázek SmartArt 388 // 864 Jak vytvoříte organizační diagram pomocí obrázku SmartArt 389 // Obsah // 29 // 865 Jak rychle změníte úroveň tvaru v obrázku SmartArt 392 // 866 Jak rychle změníte tvar obrázku SmartArt 392 // 867 Jak automaticky vytvoríte z textu obrázek SmartArt 392 // 868 Kde získáte nově kategorie obrázků SmartArt 394 // 869 Jak uložíte obrázky SmartArt do samostatném souboru
na disk 394 // Základy práce s grafy 396 // 870 Proč používáme grafy 396 // 871 Jaké typy grafů máte v Excelu ? dispozici 396 // ?? OO Z jakých prvků se graf skládá 397 // 873 Jak vytvoříte graf 398 // 874 Jak změníte umístění grafu 398 // 875 Jak přemístíte graf v listu 399 // 876 Jak rychle vytvoříte graf 399 // 877 Jak změníte vytvořený typ grafu 399 // 878 Jak nastavíte výchozí typ grafu 399 // 879 Jak změníte v grafu zobrazení sloupců a řádků 400 // 880 Jak vytvoříte graf z nesouvislých oblastí dat 400 // 881 Co je styl grafu 401 // 882 Jak rychle změníte styl grafu 401 // 883 Co je rozložení grafu 401 // 884 Jak rychle změníte rozložení grafu 402 // 885 Jak rychle aktivujete jednotlivé prvky grafu 402 // 886 Jak aktivujete jednotlivé prvky grafu pomocí pásu karet 402 // 887 Jak ručně změníte formát nebo styl vybraného prvku grafu 403 // 888 Jak doplníte chybějící názvy grafu 403 // 889 Jak propojíte název s obsahem buňky 404 // 890 Jak odstraníte název grafu 404 // 891 Jak rychle odstraníte název grafu 404 // 892 ? čemu slouží legenda grafu 404 // 893 Jak doplníte chybějící legendu 405 // 894 Jak zvětšíte legendu 405 // 895 Jak odstraníte legendu grafu 406 // 896 Jak rychle odstraníte legendu grafu 406 // 897 ? čemu slouží mřížka grafu 406 // 898 Jak doplníte chybějící mřížku 406 // 899 Jak odstraníte mřížku grafu 407 // 900 Jak rychle odstraníte mřížku grafu 407
30 // Obsah // Pokročilá práce s grafy 408 // 901 Jak zmeníte poradí datových řad 408 // 902 Jak změníte šířku sloupců ve sloupcovém grafu 408 // 903 Jak zobrazíte v grafu hodnoty-postúpi 409 // 904 Jak zobrazíte v grafu hodnoty-postup 2 409 // 905 Jak doplníte graf popisným textem 410 // 906 Jak zobrazíte hodnoty na ose v tisících nebo milionech 410 // 907 Jak zobrazíte nesouvislou časovou řadu 410 // 908 Jak zobrazíte víceúrovňový popis osy kategorií 411 // 909 Jak změníte místo průsečíku os X a Y 412 // 910 Jak zdůrazníte důležitý datový bod 412 // 911 Jak rychle sjednotíte zobrazení datových bodů 413 // 912 Jak vykreslíte v grafu chybějící hodnotu 413 // 913 Jak rychle doplníte do grafu další hodnotu 414 // 914 Jak rychle odstraníte z grafu některé hodnoty 414 // 915 Jak vytvoříte výsečový graf s dílčími pruhy 414 // 916 Jak přidáte do grafu vedlejší osu hodnot 415 // 917 Jak rychle nastavíte vzhled vedlejší osy 416 // 918 Jak vytvoříte kombinovaný graf 416 // 919 Jak skryjete v grafu vybraná data 417 // 920 Jak zobrazíte grafy z různých listů na jednom místě 417 // 921 Jak zkopírujete formátování grafu 418 // 922 Jak nejrychleji vytvoříte funkční graf 418 // Kontrola pravopisu, tezaurus a hledání textu 419 // 923 Jak zkontrolujete pravopis v textu 419 // 924 ? čemu slouží tezaurus 419 // 925 Jak využijete nástroj automatické opravy 419 // 926 Jak naleznete v pracovním listu
(OCoLC)724298628
cnb002172899

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC