Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
České vyd. 2., upr., V Ottově nakl. 1.
Praha : Ottovo nakladatelství, 2004
784 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm

ISBN 80-7181-936-0 (váz.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000240875
ZÁPADNÍ EVROPA OD PRAVĚKU PO KELTY (Christian Peyre) // Umění paleolitu (30 000 - 10 000 př.n.l.) // Umění neolitu a doby bronzové (4000 - 750 př.n.l.) // Umění stredomorské západní Evropy v dobč železné (750-200 př.n.l.) // Keltské západoevropské umění v době bronzové (750 př.n.l. - počátek n.l.) // STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD (Jean Margueron) // Zrození orientálního umění Zrození říší (2200-1100 př.n.l.) // Cesta k světovým říším // EGYPT (Christiane Zieglerová) // Od počátků po dobu pyramid // Střední říše aneb doba klasicismu // Nová říše aneb doba výbojů // Pozdní doba aneb poslední záblesky egyptského umění // MÍNÓJSKÁ KRÉTA A KYKLADY (Olivier Pelon) // MYKÉNSKÉ ŘECKO (Olivier Pelon) // ŘECKÉ UMĚNÍ (Francis Croissant) // Geometrické umění (9. - 8. stol. př.n.l.) // Orientalizující umění (7. stol. př.n.l.) // Archaické období (6. stol. př.n.l.) // První klasické období (5. stol.př.n.l.) // Druhé klasické období (4. stol.př.n.l.) // Helénistické umění (3. -1. stol.př.n.l.) // UMĚNÍ ACHAJMENOVSKÉ PERSIE (Veronique Schiltzová) // NOMÁDSKÉ UMĚNÍ (Veronique Schiltzová) // ETRUSKÉ UMĚNÍ (Jean-Paul Jannot) // ŘÍMSKÉ UMĚNÍ (Jean-Paul Morel) // Republika // Kd Caesara po Augusta // První století našeho letopočtu // Druhé století našeho letopočtu // Pozdní říše // RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ (Jürgen Christern) //
BYZANTSKÉ UMĚNÍ // (Anthony Cutler) // Od Iustiniana po staletí temna (527 - 843) // Vrcholné období byzantské říše (843-1081) 208 // Rozvoj a ústup Byzance (1081 - 1453) 216 // ISLÁMSKÉ UMĚNÍ (Oleg Grabar) // Expanze a první syntézy (622 - 1000) // Středověk (1000- 1260) // Doba velkých říší (1300 -1950) // OD BARBARSKÉHO K ROMÁNSKÉMU UMĚNÍ (Carol Heitz) // Merovejské období (5. - 8. stol.) 249 // Karolínské umění 257 // Otonské umění a první období románského umění 265 // Románské umění 11. století 273 // Rozkvět románského umění 281 // GOTICKÉ UMĚNÍ (Alain Erlande-Brandenburg) // Zrod gotického umění (1140 -1190) 289 // Klasická gotika (1190-1240) 296 // Vrcholná gotika (1240 - 1350) 306 // Pozdní gotika (1350 -1520) 313 // OD ITALSKÉHO TRECENTA K MANÝRISMU (Albert Châtelet a Sylvia Pressouyreová) // Itálie od Giotta k Masacciovi 321 // Italské quattrocento (1400 -1470) 328 // Od mezinárodní gotiky k realismu (1380 -1480) 336 // Pozdní gotika a renesance 343 // Leonardo da Vinci a jeho doba 351 // Raffael a klasická renesance 361 // Michelangelo, Tizian a italský manýrismus (1520 - 1590) 369 // Rozšíření manýrismu v Evropě (1530-1600/1620) 377 //
BAROKNÍ UMĚNÍ (Kiews Schwager) // Světská architektura (1590 - 1690) 385 // Církevní architektura (1590 - 1690) 393 // Barokní sochařství 399 // Malířství v období baroka 407 // POZDNÍ BAROKO A ROKOKO (Juru Garms) // Architektura 417 // Sochařství a dekorativní umění // Malířství v období mezi barokem a rokokem 433 // OD KLASICISMU DO KONCE 19. STOLETÍ // Klasicistická architektura (Jörg Garms) // Rozum a cit: doba klasicismu (Daniel Ternois) 450 // Doba romantismu (Daniel Ternois) 457 // Realismus (Daniel Ternois) 465 // Historismus v architektuře 19. stol. (François Loyer) 474 // Impresionismus (Albert Châtele) 481 // Symbolismus a secese i Art nouveau (Albert Châtelet) 491 // Postimpresionismus (1884-1905) (Albert Châtelet) 498 // UMĚNÍ 20. STOLETÍ // Léta experimentování (1905 - 1920) (Albert Châtelet) 505 // Návrat k řádu před druhou světovou válkou (Albert Châtelet) 513 // Sochařství od Rodina po současnost (Mady Ménierová) 522 // Vývoj moderní architektury (1900- 1945) (Jean-Louis Cohen) 529 // Poválečná architektura: druhý dech, nebo krize „moderního hnutí"? (1945 -1980) (Jean-Louis Cohen) 536 // Abstrakce vítězí (1940 - 1960) (Albert Châtelet) 544 // Trendy současného umění (1960 -1990) (Albert Châtelet) 553 // LIDOVÉ UMĚNÍ (Jean Cuisenier) 561 // UMĚNÍ SUBSAHARSKÉ AFRIKY(Francine Ndiayeová) 569 //
INDICKÉ UMĚNÍ (Bernard Philippe Groslier) // Od kultury poříčí Indu do vytvoření impéria (2500 př.n.l. -1. stol.n.l.) 577 // Klasické období (2.-8. stol.) 585 // Scholastické období (9. - 18.stoL) 593 // Indie pod cizí nadvládou (13. -19. stol.) 601 // Střední Asie a himalájská království (5.-17. stol.) 609 // UMĚNÍ JIHOVÝCHODNÍ ASIE (Bernard Philippe Groslier) // Státy jihovýchodní Asie ovlivněné Indií 617 // Indonésie (3. stol. př.n.l. -16. stol. n.l.) 625 // Kambodža: od Somboru po Angkor (6. -13. stol.) 633 // Barma (5. -19. stol,) 641 // Umění Siamu, Laosu a Kambodže po Angkoru (13. -19, stol.) 648 // ČÍNSKÉ UMĚNÍ // Čína od dynastie Sang do období Válčících států (Maud Girard-Geslanová) 657 // Umění v období Čchinů (221 - 207 př.n.l. ) a Chánů (206-200 n.l.) (Mand Girard-Geslanová) 664 // Umění Tří království (221 - 265 n.l.) a Šesti dynastií (265 - 589 n.l.) (Mand Girard-Geslanová) 672 // Umění dynastii Suej a Tchang (Caroline Gyss-Vermandeová) 681 // Umění Pěti dynastií, dynastie Sung a Liao-Ťin (Carotine Gyss-Vermandeová) 688 // Uměni dynastií Jüan, Ming a Čching (Caroline Gyss-Vermandeová) 696 // VIETNAMSKÉ A KOREJSKÉ UMĚNÍ (Mand Girard-Geslanová a François Berthier) 705 //
JAPONSKÉ UMĚNÍ (François Berthier) // Prehistorické umění 713 // Buddhistické umění 720 // Světské umění 728 // UMĚNÍ OCEÁNIE (José Garanger) 737 // Předkolumbovské umění // Mezoamerické umění od počátků po oslabení vlivu Teotihuacánu (Dominique Michelet) 745 // Mezoamerické umění od roku 600 n.l, po Španělskou conquistu (Dominique Michelet) 753 // Andská Amerika (Jean-François Bouchard) 760 // REJSTŘÍK 769
(OCoLC)56858531
cnb001295742

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC