Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2012
431 s. : il., mapy, plánky, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-446-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 399-415 a rejstřík
Anglické resumé
000240890
OBSAH // Úvodem... 11 // ČÁST I. ZROZENÍ 13. VĚKU... 13 // I. FIKCE 0 13. století V ČESKÝCH ZEMÍCH... 13 // II. VZDÁLENÉ HORIZONTY 13. století... 21 // Středověk kolem nás... 21 // Středověk bez začátku a konce... 24 // Mnoho podob středověké proměny... 27 // ?. „ČESKÉ 13. století“ JAKO HISTORICKÝ PROBLÉM ... 32 // IV. ČESKÉ 13. století V PROMĚNÁCH VRCHOLNĚ // STŘEDOVĚKÉ EVROPY... 37 // Románské staveniště... 37 // Středověké zemědělství ve spirále proměny... 40 // Kolonizace... 43 // Společnost trojího lidu a evropská expanze... 45 // Feudalizace... 47 // Města... 48 // Ještě jednou staveniště, tentokrát gotické... 52 // Gotická společnost... 54 // Souboj o univerzální moc... 56 // Myšlenkový svět středověkého člověka a jeho proměna. 60 // V. KE KOŘENŮM 13. století V ČESKÝCH ZEMÍCH // ANEB „ZMĚNA PŘED ZMĚNOU“... 68 // Přemyslovské regnum... 69 // Moc přemyslovského panovníka v branách 13. věku... 74 // Potomci bájného Přemysla Oráče... 74 // Komu náleží dosazovat českého vládce na konci 12. století?... 77 // Knížetem z moci císařské... 80 // Kníže a Čechové... 83 // Svatý Václav mezi knížecí mocí a Čechy... 89 // Český kníže a moravští Přemyslovci na konci 12. století. 92 // ) 7 ( // Správa českých zemí v kontextu proměn společnosti // ve druhé polovině 12. století... 95 // Velmoži nebo šlechta? Otázka soukromého majetku // českých
předáků... 95 // Čechové jako knížecí správci... 112 // Zemský soud... 116 // Církevní instituce v českých zemích na konci 12. století. ... 118 „Ti, kteří pracují“ a proměna jejich světa v českých // zemích ve druhé polovině 12. století... 125 // Kulturní horizonty českého a moravského člověka // na konci 12. století... 142 // Venkovský svět konce 12. století... 142 // Počátky kamenného světa českých a moravských elit // na konci 12. století... 155 // Prostorové horizonty...?... 155 // Mentální horizonty... 166 // CAST II. PŘEMYSLOVCI, MOC, VLADA A KRÁLOVSTVÍ V PRVNÍ POLOVINĚ 13. VĚKU... ... 183 // I. PŘEMYSLOVCI V EVROPSKÉM SOUKOLÍ // FORTUNY... 184 // Mezi Štaufy, Welfy a papežem - aneb z knížete králem. 184 // Mezi Přemyslovci, ženami, biskupem a šlechtou... 202 // Zpět na evropská kolbiště: Císař, papež a Evropa // po bitvě u Bouvines do smrti Konráda IV. Štaufského.. 217 // II. PŘEMYSLOVSKÉ REGNUM V PRVNÍ POLOVINĚ // 13. VĚKU... 232 // Proměny panovnické moci - z knížete králem... 232 // Svatý Václav, český panovník a zemská obec // v první polovině 13. století... 243 // Král a markrabě (1197-1253)... 248 // Být moravským markrabětem... 259 // Král a Čechové... 266 // Moc a majetek... 266 // Mocní a ještě mocnější... 279 // Nové mentální horizonty urozených... 281 // Nová sídla mocných... 290 // Česká a moravská církev v první polovině 13. století.
297 // Církev, papež, panovník a fundátoři... 297 // Nová tvář kamenného světa české a moravské církve.. 307 // Svět „těch, kteří pracují“ v první polovině 13. století -proměna pokračuje... 322 // ) 8 ( // ’ // Kolonizace... 323 // Emfyteutické právo... 329 // Prostorový horizont... 333 // Čas práce a mentální horizont... 338 // Zrod středověkých měst v českých zemích... 343 // Odraz společenské změny v proměně panovnické komory ... 354 // ?. POLITIK, DIPLOMAT A VÁLEČNÍK VACLAV I. // V EVROPSKÉ POLITICE DRUHÉ TŘETINY // 13. STOLETÍ... 358 // Král, císař a papež... 358 // Nájezd Mongolů... 369 // Kuriálni politika... 376 // Král Václav, markrabě Přemysl a revolta českých // a moravských předáků... 383 // Boj o babenberské dědictví... 389 // Výběrová bibliografie... 399 // Summary... 416 // Jmenný rejstřík... 420 // // ) 9 (
(OCoLC)820693376
cnb002165016

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC