Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2012
243 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7395-487-1 (brož.)
Monographica ; 9
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000240892
OBSAH // ÚVOD 9 // 1 PRAMENY A LITERATURA 14 // 1.1 Gender, víra a manželství v sekundární literatuře 14 // 1.2 Modlitební knihy 23 // 1.2.1 Modlitební kniha v 19. století 23 // 1.2.2 Martin z Kochemu a Johann Hauber 26 // 1.2.3 Jiljí Jais - návod na dobré křesťanství 34 // 1.2.4 Aleš Parízek - katecheta uéí lid 35 // 1.2.5 Karel z Eckartshausenu - import osvícenství 37 // 1.2.6 Vlivy z východních Čech 38 // 1.2.7 Ignác Alfons Stelzig - výchova pro všechny stavy 41 // 1.2.8 Reprezentanti Katolické moderny 44 // 1.2.9 Modlitební knihy jako pramen 47 // 1.3 Periodika 50 // 1.3.1 Počátky české katolické žurnalistiky 50 // 1.3.2 Periodika pro laiky 4 52 // 1.3.3 Časopis katolického duchovenstva 57 // 1.3.4 Homiletika 62 // 1.3.5 Periodika a kázání jako pramen 65 // 1.4 Pastorační příručky 67 // 1.5 Zpovědní příručky 76 2 // 2 VZTAHY MEZI MUŽEM A ŽENOU POHLEDEM KATOLICKÉ CÍRKVE 85 // 2.1 Výchova dívek v Čechách 85 // 2.1.1 „Sedm panenských P“ 85 // 2.1.2 Vztah ? zbožnosti 91 // 2.1.3 Poutní tradice 94 // 2.1.4 Modlitba 97 // 2.1.5 „Panna ve své důstojnosti“ 99 // 2.1.6 Krása fyzická a duševní 103 // 2.1.7 Panna nebo manželka? 107 // 2.2 Výchova mužů v Čechách 116 // 2.2.1 „Desatero S pro muže“ 116 // 2.2.2 Naučení z modlitebních knih 120 // 2.2.3 Muž a jeho úkol 127 // 2.3 Pastorace snoubenců a svatba 129 // 2.3.1 Příprava na manželští 129 // 2.3.2 Zásnuby 131 // 2.3.3 Snoubenecké zkoušky 132
// 2.3.4 Překážky manželsni 139 // 2.3.5 Úskalí manželských ohlášek > 147 // 2.3.6 Poučení o manželských povinnostech 152 // 2.3.7 Svatba 160 // 2.4 Zpověď a pastorace manželů 165 // 2.4.1 Úřad zpovědníka 165 // 2.4.2 Intimita a disciplinace v rámci šestého přikázání 171 // 2.4.3 Zpověď svobodných a snoubenců 176 // 2.4.4 Po svatbě 179 // 2.4.5 Zpověď mužů 182 // 2.4.6 Zpověď žen 184 // 2.4.7 Manželství v krizi 186 // 2.4.8 Muž, žena a kněz 191 // ZÁVĚR 194 // přílohy 1 197 // OBSAHY MODLITEBNÍCH KNIH 198 // TABULKY MODLITEB 214 // Tabulka modliteb č. 1 - Modlitební knihy vydané do roku 1850 215 // Tabulka modliteb č. 2 - Modlitební knihy vydané po roce 1850 217 // SEZNAM ZKRATEK 219 // SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 220 // A. PRAMENY 220 // Dobová periodika 220 // Modlitební a výchovné knihy 225 // Dobová odborná literatura 229 // B. LITERATURA 230 // C. INTERNETOVÉ ZDROJE 237 // JMENNÝ REJSTŘÍK 238 // SUMMARY 243 i // i // I
cnb002417051

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC