Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
EB
Encyklopedie
Biografie
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2011
166 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Obsah 
   * Návod pro vzdálený přístup 

ISBN 978-80-210-5641-1 (soubor)
ISBN 978-80-210-5311-3 (brož.)
ISBN 9788021077249 (ebook)
ISBN 8021077247 (ebook)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 145-166 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000241007
Ke vzniku, koncepci a metodě tvorby Slovníku -- SÉMANTICKÉ A TERMINOLOGICKÉ SOUVISLOSTI POJMU SVĚTOVÝ SKLADATEL -- SLOVESNÉ UMĚNÍ A HUDBA -- 1. Sluch a zrak základní receptory umění -- 2. Hudba, slovesné a výtvarné umění -- 3. Vztah hudby a slovesného umění -- 3.1 Shody a specifičnosti slovesného a hudebního umění -- 3.2 Historické souvislosti vztahu hudby a slovesného umění -- 3.3 Klasifikace vztahů mezi slovesným a hudebním uměním -- 3.4 Typy genetických souvislostí hudebních a slovesných uměleckých děl -- 4. Funkce hudebního a slovesného umění -- STRUKTURA SLOVNÍKOVÉHO HESLA -- 1. Razení hesel -- 2. Hudebně-literární konotace jako kritérion výběru hudebních děl zařazených do Slovníku -- UKÁZKY ZE SLOVNÍKOVÉ ČÁSTI (CD-ROM) -- A) Hudební díla světových skladatelů komponovaná z podnětu slovesného umění -- B) Literární umění v dílech světových skladatelů -- C) Lidová slovesnost v tvorbě světových skladatelů -- a) Hudební díla inspirovaná lidovou poezií -- b) Hudební díla inspirovaná lidovou prózou -- D) Hudební skladby komponované k poctě literárních a hudebních umělců -- a) Hudební skladatelé a jejich díla komponovaná k poctě literárních a hudebních umělců -- b) Literární a hudební umělci, k jejichž poctě skladatelé svá díla komponovali -- E) Skladatelé světové hudby v beletristické literatuře -- a) Světoví skladatelé v dílech literárních umělců -- b) Spisovatelé a básníci o světových skladatelích --
SEZNAM SVĚTOVÝCH SKLADATELŮ -- (abecedně řazený) -- SEZNAM SVĚTOVÝCH SKLADATELŮ -- (řazený podle roku narození) -- SEZNAM LITERÁRNÍCH UMĚLCŮ -- LIDOVÁ POEZIE A PRÓZA -- 1. Lidová poezie -- 2. Lidová próza -- SLOVNÍČEK POUŽITÝCH HUDEBNÍCH A LITERÁRNÍCH TERMÍNŮ -- LITERATURA -- 1. Slovníky, encyklopedie a katalogy -- 2. Knižní monografie -- 3. Sborníkové studie -- 4. Časopisecké statě -- CD-ROM -- Struktura slovníkového hesla -- A) Hudební díla světových skladatelů komponovaná z podnětu slovesného umění -- B) Literární umění v dílech světových skladatelů -- C) Lidová slovesnost v tvorbě světových skladatelů -- a) Lidová poezie -- b) Lidová próza -- D) Hudební skladby komponované k poctě literárních a hudebních umělců -- a) Hudební skladatelé a jejich díla komponovaná k poctě literárních -- a hudebních umělců -- b) Literární a hudební umělci, k jejichž poctě skladatelé svá díla komponovali -- E) Skladatelé světové hudby v beletristické literatuře -- a) Světoví skladatelé v dílech literárních umělců -- b) Spisovatelé a básníci o světových skladatelích
(OCoLC)741404065
cnb002193009

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC