Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
252 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm

ISBN 978-80-200-1575-4 (váz.)
Atlas
Obsahuje bibliografii na s. 245 a rejstřík
000241064
Obsah // Úvod... // S // 1 Co jsme (ne)slyšeli ve škole // 1.1 Planimetrie... // 1.2 Apollóniovy úlohy... // 1.3 Stereometrie... // 1.4 Shodnosti... // 1.5 Podobnosti... // 1.6 Stejnolehlost... // 1.7 Osová afinita... // 1.8 Stredová kolineace... // 1.9 Geometrická algebra... // 11 // 12 // 20 // 22 // 26 // 30 // 32 // 34 // 38 // 40 // 2 Zobrazení prostoru v technice a malířství...43 // 2.1 Zobrazování prostoru do roviny...44 // 2.2 Volné rovnobežné promítání...46 // 2.3 Mongeovo promítání...48 // 2.4 Axonometrie...50 // 2.5 Středové promítání...54 // 2.6 Lineární perspektiva...58 // 2.7 Průsečná metoda...62 // 2.8 Fotogrammetrie...64 // 3 Tvar a velikost... // 3.1 Rovnoploché útvary... // 3.2 Shodná rozložitelnost... // 3.3 Plochojcvná (ekvivalentní) zobrazení // 3.4 Pokrývaní roviny - teselace... // 3.5 Ornament... // 3.6 Zlatý řez... // 3.7 Požehnané poměry... // 3.8 Pravidelné mnohostěny... // 3.9 Polopravidclné mnohostény... // 3.10 Keplerovy a Poinsotovy mnohostény. // .69 // .70 // .72 // .74 // .76 // .86 // .92 // .96 // 100 // 102 // 106 // 4 // Kuželosečky... // 4.1 Kuželosečky - úvod. // 4.2 Elipsa... // 4.3 Hyperbola.. // 4.4 Parabola.. // ...•••••••••••••••• // // 4.5 Tradiční i netradiční konstrukce kuželoseček. // 4.6 Řezy na rotačních kuželových i válcových plochách // 4.7 Technický význam... // 111 // 112 // 114 // 116 // 118 // 120 // 122 // 124 // 5
// 5 Kinematická geometrie... // 5.1 Odvalování křivek... // 5.2 Technické křivky... // 5.3 Kinematické mechanismy // 5.4 Ozubená kola... // ..127 // ..128 // ..132 // ..140 // ..142 // 6 Plochy stavební praxe...145 // 6.1 Plochy - vznik, tŕídéní...146 // 6.2 Rotační plochy...150 // 6.3 Šroubové plochy...156 // 6.4 Rozvinutelné plochy v praxi...162 // 6.5 Zborcené plochy...168 // 6.6 Geometrický řád v architektuře...180 // 6.7 Moderní architektúra...182 // 7 Geometrie na kulové ploše...189 // 7.1 Koule a kulová plocha...190 // 7.2 Glóbus...192 // 7.3 Staré přístroje ? vyméřování...196 // 7.4 Kartografická zobrazení...202 // 7.5 Kartografické zajímavosti...206 // 8 Geometrie kolem nás... // 8.1 Geometrie v živé přírodě... // 8.2 Matematická simulace listů... // 8.3 Jednoduché grafické metody modelování listů // 8.4 Šnekovnice a další krásné křivky... // 8.5 Grafická komunikace... // 8.6 Transformace grafů a reklama... // 209 // 210 212 214 216 218 220 // 9 Fraktály...225 // 9.1 Definice fraktálu a příklady...226 // 9.2 Fraktální dimenze...228 // 9.3 L-systémy...230 // 9.4 Iterační systém funkcí...232 // 9.5 Mandelbrotova množina a Juliovy množiny...234 // 9.6 Bazény konvergence...236 // 9.7 Fraktální barvení...238 // 9.8 Buněčné automaty...240 // 9.9 Fraktály kolem nás...242 // Doporučená literatura... // Seznam převzatých obrázků Rejstřík... // ..245 .. 246 ..249 // 6
(OCoLC)817047121
cnb002371962

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC