Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Praha : OIKOYMENH : Filosofia, 2012
313 s. ; 22 cm

ISBN 978-80-7298-476-3 (Oikúmené ; váz.) ISBN !978-80-7298-460-2 (chyb.)
ISBN 978-80-7007-374-2 (Filosofia ; váz.)
Sebrané spisy Jana Patočky ; sv. 14/4
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
000241100
OBSAH // 1. Úvod do celku Platónova myšlení. VIL list...7 // 2. Sókratés jako Platónův vzor. Platónovy sicilské cesty. // VIL list...21 // 3. Výklad filosofického exkursu v VIL listé...34 // 4. Coje záležitostí filosofie. Dvojsmyslnost jazyka. // VIL list...48 // 5. Problém výchovy. Podobenství o úsečce a o jeskyni. // Politeia, VI, VII...60 // 6. Matematické předpoklady dialektiky. Cesta k dobru. // Politela, VI, VII...73 // 7. Svět mýtu. Platónovo pojetí duše. Polemika s básníky. // Ión...90 // 8. Tragický mýtus versus dialektika. // Euthyfrón, Lachés...101 // 9. Filosofická paideia jako dialektika. fôc/ľáv.Afďmín...115 // 10. Boj mezi filosofií a rétorikou o výchovu. Gorgias...128 // 11. Filosofie zodpovědnosti - konfrontace s Kallikleem. // Gorgias...142 // 12. Vyvrácení Kallikleovy teorie. Sokratova nauka o jednotě duše. // Gorgias...158 // 13. Kefalos, Polemarchos a Thrasymachos o spravedlnosti. // Politeia, I, ?...173 // 14. Glaukónova a Adeimantova řeč. Ideální vznik obce. // Politeia, II...187 // 15. Obec zbytnělá. Zavedení instituce strážců. Reforma výchovy. // Politeia, ?, III...200 // 214 // 16. Výbér, výchova a činnost zákonodárců. Politeia, lil... // 17. Jednota zdatností v obci - jednota zdatností v duši. // Politeia, IV... // 18. Exkurs o duši v dialogu Faidón. Paralela mezi obcí a duší. // Politeia, IV... // 19. Rekapitulace Platónovy nauky o duši... // 20. Samopohyb duše. Problematičnost
ideální obce. // Politeia, IV, V... // 21. Vláda duchovní autority. Problém pravdy a míry. // Politeia, V... // 22. Postavení filosofa v obci. Politeia, VI... // 23. Dialektika - nej vlastnější činnost platónského filosofa. // Politeia, VI, VII, X... // 226 // 237 // 248 // 261 // 271 // 282 // .294 // Ediční poznámka ... // Rejstřík citovaných míst z Platónových spisů Jmenný rejstřík... // 307 // 309 // 312
cnb002395460

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC