Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2012
2 sv. ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-210-6006-7 (1. díl. ; váz.)
ISBN 978-80-210-6007-4 (2. díl. ; váz.)
ISBN 978-80-210-6005-0 (soubor)
Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická ; sv. 426, 427
Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Chronologický přehled vybraných právních předpisů
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
I. díl. 615 s. -- II. díl. s. 621-1026
000241319
Vývoj soukromého práva na území českých zemi (II. díl) // 621 // OBSAH KNIHY // SEZNAM AUTORU // ÚVOD // 1. INSPIRAČNÍ ZDROJE TVŮRCŮ NOVODOBÝCH KODIFIKACÍ SOUKROMÉHO PRÁVA...21 // 1.1 Vliv římského práva v novodobých kodifikacích soukromého práva...22 // 1.2 Vliv kanonického práva v novodobých kodifikacích soukromého práva...150 // 1.3 Vliv přirozeného práva v novodobých kodifikacích soukromého práva...157 // 2. OBČANSKÉ PRÁVO. // ••••••••••••••••••••••••a // •••••#••••#•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // 2.1 Přehled vývoje soukromého práva do konce 17. století // 2.2 Historie kodifikace občanského práva do vydání ABGB // 2.3 ABGB vletech 1811-1918... // 2.4 Občanské právo a občanskoprávní vztahy v meziválečném Československu // (1918-1939)... // 2.5 Vývoj občanského práva v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) // 2.6 Státní zásahy do vlastnických vztahu po 2. světové válce... // 2.7 Československé socialistické občanské právo (1948-1989)... // 2.8 Změny v občanském právu a v občanskoprávních vztazích po roce 1989... // 2.9 Vývoj práva duševního vlastnictví... // 165 // 166 195 255 // 308 // 368 // 391 // 409 // 458 // 479 // 3. RODINNÉ PRÁVO...501 // 3.1 Rodinné právo
do přijeti ABGB...502 // 3.2 Rodinné právo v rakouském Všeobecném občanském zákoníku (ABGB)...513 // 3.3 Rodinné právo v období meziválečného Československa...521 // 3.4 Rodinné právo v období Protektorátu Čechy a Morava...544 // 3.5 Rodinné právo po roce 1945...548 // 3.6 Počátky socialistického rodinného práva...549 // 3.7 Rekodifikace rodinného práva v šedesátých letech...600 // 3.8 Rodinné právo po roce 1989...609 // 3.9 Rekodifikace rodinného práva: tzv. velká novela zákona o rodině a nový // občanský zákoník...610 // 3.10 Vstup České republiky do Evropské unie, principy Evropského rodinného práva... // 622 // Ladislav Vojáček. Karel Schelle. Jaromír Tauchen a kot. // 4. OBCHODNÍ ? HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO, SMĚNEČNÉ PRÁVO, // PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU...629 // 4.1 Obchodní právo u nás do vzniku Československé republiky...632 // 4.2 Obchodní právo v meziválečné Československé republice...671 // 4.3 Obchodní právo v Protektorátu Čechy a Morava...704 // 4.4 Zánik obchodního a vznik hospodářského práva v letech 1945 až 1964.720 // 4.5 Hospodářské právo v letech 1964 až 1990...737 // 4.6 Obnovení obchodního práva po roce 1989...770 // 4.7 Směnečné právo...776 // 4.8 Zákoník mezinárodního obchodu...794 // 5. PRACOVNÍ PRÁVO...801 // 5.1 Formování pracovního práva do roku 1939...802 // 5.2 Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava...862 // 5.3 F’oválečné zmčny v
pracovněprávní oblasti (1945-1948)...877 // 5.4 Československé pracovní právo do poloviny šedesátých let...886 // 5.5 Pracovní právo po přijetí zákoníku práce...916 // 5.6 Pracovněprávní zákonodárství po roce 1989...946 // ZÁVĚR // 958 // ZUSAMMENFASSUNG // 962 // SUMMARY...967 // SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ...972 // SEZNAM LITERATURY... // • ••• // 990

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC