Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:98x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2008
3 sv. : barev. il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7238-768-7 (1. díl ; učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-7238-769-4 (2. díl ; učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-7238-771-7 (příručka učitele ; brož.)
Obálkový podnázev 1.-2. dílu: pracovní učebnice
1. díl. učebnice. 64 s. -- 2. díl. učebnice. 64 s. -- příručka učitele. 183 s.
000241337
UČEBNICE 2/1 :   Prázdniny ...5 Evidence tabulkou // Cyklotrasa ...6 Orientace v terénu // Počítáme do 15 ...8 Opakování // Počítáme do 20 ...10 Evidence dat // Děda Lesoň ...12 Závislosti a vztahy // Počítáme do 23 ...14 Získávání zkušenosti s náhodou // Počítáme do 25 ...16 Budování představy čtvrtiny // Rytmus tvarů a barev ...18 Evidence tabulkou // Počítáme do 27 ...20 Závislosti a vztahy // Dvojnásobek a polovina ...22 Kombinatorika v rovinné geometrii // Číselné tabulky ...24 Budování představy třetiny // Počítáme do 30 ...26 Evidence náhody // Pokrýváme podlahu ...28 Hledání vztahů // Plány cyklotras ...30 Kombinatorika v prostorové geometrii // Vzor v síti ...32 Propojování vztahů // Dvakrát a třikrát ...34 Geometrie v rovině // Hrajeme Sovu ...36 Vlastnosti krychlových staveb. Závislosti a vztahy // Procházíme výstavištěm ...38 Závislosti a vztahy // Počítáme do 35 ...40 Zařazování do skupin // Šipková rovnice ...42 Orientace v case // Počítáme do 40 ...44 Hledání zákonitostí // Recept na moučník ...46 Shrnutí // Procvičovací strany // Opakování číslic ...48 // Prostředí autobusu ...49 // Prostředí pavučin ...51 // Procvičování do 25 ...53 // Procvičování do 27 ...54 // Procvičování do 30 ...57 // Procvičování do 35 ...59 // Procvičování do 40 ...61 // Výstupy a kompetence ...62 // Průřezová témata ...64
UČEBNICE 2/2 :   Oblékáme krychli ...5 // Počítáme do 40 ...6 Poznávání geometrie krychle // Šaty pro krychli ...8 Násobení jako opakované sčítání // Počítáme do 50 ...10 Náročnější forma evidence procesu // Stavíme jeviště ...12 Matematizace reálné situace // Počítáme do 60 ...14 Násobení jako opakované sčítání // Násobíme šesti ...16 Poznávání zákonitosti v náhodě // Počítáme do 70 ...18 Evidence tabulkou // Hledáme více řešení ...20 Rýsování a měření // Počítáme do 80 ...22 Závislosti a vztahy // Tabulka násobilky - důležitá pomůcka ...24 Třídění tvarů // Počítáme do 90 ...26 Poznávání pravidelnosti // Procházíme výstavištěm ...28 Propojení sčítání a násobení // Hra na kapitány ...30 Závislosti a vztahy // Tabulka vzdáleností ...32 Zdánlivý paradox o věku // Počítáme do 100 ...34 Modelování úlohy o věku // Hrajeme Sovu ...36 Grafický popis číselných vztahů // Zjišťujeme délku jména ...38 Poznávání obsahu obdélníku // Počet sourozenců ...40 Sběr statistických údajů // Hledáme názvy osad ...42 Slovní úlohy o penězích // Hledáme více řešení ...44 Geometrie v rovině // Opakujeme ...46 Opakované násobení // Procvičovací strany // Opakování ...48 // Násobení 2,3 ...49 // Násobení 4 ...50 // Násobení 5 ...52 // Procvičování do 60 ...54 // Násobení 6 ...55 // Procvičování do 80 ...56 // Procvičování do 100 ...58 // Opakování ...61 // Výstupy a kompetence ...62 // Průřezová témata ...64
PŘÍRUČKA UČITELE :   Autoři. Ilustrátoři ...7 // Úvod ...8 // Východiska. Zásady ...10 // Teoretická východiska a soulad s RVP ...11 // Hlavní cíl nové koncepce ...12 // Výstupy. Kompetence RVP 1. stupeň ...14 // Přehled témat s orientačním harmonogramem ...18 // Didaktické prvky ...20 // Rozsáhlá příloha pro děti ...21 // 1. DÍL // Průřezová témata 1. díl ...23 // Výstupy a kompetence 1. díl ...24 // Prázdniny ...27 // Evidence tabulkou // Cyklotrasa ...28 // Orinetace v terénu (rovině) // Počítáme do 15 ...30 // Opakování // Počítáme do 20 ...33 // Evidence dat // Děda Lesoň ...36 // Závislosti a vztahy // Počítáme do 23 ...38 // Získávání zkušenosti s náhodou // Počítáme do 25 ...40 // Budování představy čtvrtiny // Rytmus tvarů a barev ...43 // Evidence tabulkou // Počítáme do 27 ...45 // Závislosti a vztahy // Dvojnásobek a polovina ...46 // kombinatoriko v rovinné geometrii // Číselné tabulky ...48 // Budování představy třetiny // Počítáme do 30 ...80 // Evidence náhody // Pokrýváme podlahu ...82 // Hledání vztahů // Plány cyklotras ...84 // Kombinatorika v prostorové geometrii // 3 // Vzor v síti ...56 // Propojování vztahů // Dvakrát a třikrát ...60 // Geometrie v rovině // Hrajeme Sovu ...62 // Vlastnosti krychlových staveb. Závislosti a vztahy // Procházíme výstavištěm ...64 // Závislosti a vztahy // Počítáme do 35 ...66 // Zařazování do skupin // Šipková rovnice ...68 // Orientace v čase // Počítáme do 40 ...70 // Hledání zákonitostí // Recept na moučník ...72 // Shrnutí // Procvičovací strany k 1. dílu ...74 // 2. DÍL // Průřezová témata 2. díl ...77 // Výstupy a kompetence 2. díl ...78 // Oblékáme krychli ...80 // Poznávání geometrie krychle // Počítáme do 40 ...80 // Poznávání geometrie krychle // // Šaty pro krychli ...83 // Násobení jako opakované sčítání //
Počítáme do 50 ...85 // Náročnější forma evidence procesu // Stavíme jeviště ...88 // Matematizace reálné situace // Počítáme do 60 ...90 // Násobeníjako opakované sčítání // Násobíme šesti ...92 // Poznávání zákonitostí v náhodě // Počítáme do 70 ...94 // Evidence tabulkou // Hledáme více řešení ...96 // Rýsování a měření // Počítáme do 80 ...100 // Závislosti a vztahy // Tabulka násobilky - důležitá pomůcka ...102 // Třídění tvarů // 4 // Počítáme do 90 // Poznávání pravidelnosti // Procházíme výstavištěm // Propojení sčítání a násobení // Hra na kapitány // Závislosti a vztahy // Tabulka vzdáleností // Zdánlivý paradox o věku // Počítáme do 100 // Modelování úlohy o věku // Hrajeme Sovu // Grafický popis číselných vztahů // Zjišťujeme délku jména // Poznávání obsahu obdélníku // Počet sourozenců // Sběr statistických údajů // Hledáme názvy osad // Slovní úlohy o penězích // Hledáme více řešení // Geometrie v rovině // Opakujeme // Opakované násobení // Procvičovací strany k 2. dílu // 3. DÍL // Průřezová témata 3. díl // Výstupy a kompetence 3. díl // 130 // Rodina // Vztahy // Počítáme do 100 // Vztahy a rovnosti // Překlápění krychle // Geometrická představivost // Dášeňka // Práce s daty // Násobilka 8 // Geometrie trojúhelníku // Části hodiny // Evidence tabulkou // Obvod a obsah // Sítě krychle // Pomoc zvířátkům // Zákonitosti sčítací tabulky // Geometrie na desce ...148 // Propedeutiko statistiky // Bilandské peníze ...150 // Propedeutika dvojkové soustavy // Jména členů rodiny ...152 // Poznávání mnohoúhelníků // Autobusové linky ...154 // Prostředí grafu // Širší rodokmen ...156 // Digitální tvary číslic // Překlápění stavby ...158 // Craf závislosti // Násobilka 9 ...161 // Orientace v čase //
Části měsíce ...162 // Propedeutika kmenových zlomků // Číselné řady ...164 // Evidence tabulkou // Hra na kapitány ...166 // Slovní úloha o věku // Pozorujeme svůj růst ...169 // Sémantizace časové osy // Parkety ...171 // Třídění objektů // Nakupujeme v Bilandu ...173 // Struktura číselné tabulky // Barevný kalendář ...175 // Tabulka násobilky // Procvičovací strany k 3. dílu ...177 // Kopírovatelné přílohy ...178 // Plány pokojíků k úloze M2/str. 21 ...178 // Tabulka k úloze M2/str. 40/5 ...181 // Ukázka závěrečné písemné práce ...182
(OCoLC)259738060
cnb001817308

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC