Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:181x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2009
4 sv. : il. (převážně barev.) ; 26-30 cm

ISBN 978-80-7238-824-0 (učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-7238-825-7 (pracovní sešit 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7238-826-4 (pracovní sešit 2 ; brož.)
ISBN 978-80-7238-827-1 (příručka učitele ; brož.)
učebnice. 109 s. -- pracovní sešit 1 s přílohou Přehled učiva. 40, 8 s. -- pracovní sešit 2. 48 s. -- příručka učitele. 168 s.
000241349
UČEBNICE :   Násobení, tabulka N ...5 // Zážitky z prázdnin ...6 // Obsahy, obvody, části. Krychlová tělesa ...8 // Písemné sčítání. Krokování ...10 // Parkety. Polovina a čtvrtina ...12 // Hadi. Výstaviště ...14 // Rodokmen. Indické násobení ...16 // Autobus. Pavučiny ...18 // Cyklopark. Kresba jedním tahem ...20 // Součtové trojúhelníky. Zobecňování ...22 // Doplňování čísel do indického násobení. Písemné odčítání I ...24 // Zvířátka dědy Lesoně. Čtvercová mříž ...26 // Písemné odčítání II, III ...28 // Tvary zapsané pomocí šipek. Schodiště ...30 // Násobení má přednost před sčítáním. Náhoda ...32 // Násobení má přednost i před odčítáním. Sousedé ...34 // Tabulkový záznam údajů. Obsah čtverečkovaného útvaru ...36 // Harmonogram. Přeměna tvarů ...38 // Zaokrouhlování. Hradby ...40 // Písemné sčítání trojmístných čísel. Závorka má přednost ...42 // Indické násobení trojmístného čísla. Dřívková geometrie ...44 // Histogram. Opakované půlení ...46 // Rovnoramenné trojúhelníky na geodesce. Biland ...48 // Zaokrouhlování čísel zakončených číslicí 5. Krokování trojice žáků ...50 // Dvoupodlažní výstaviště. Zobecňování ...52 // Sestřenice a bratranec. Jedna polovina jako číslo ...54 // Schody a rovnice. Zásobník slovních úloh ...56 // Indické násobení dvoumístných čísel. Maškarní přetahovaná ...58 // Náhodná procházka. Vývojový diagram ...60 // Pohled zepředu - stavba podle portrétu. Pohled zepředu - stavba podle plánu .. 62 // Kvádr. Běžné násobení dvoumístného čísla ...64 // Počítání s ciferníkem. Neposedové v násobilkových obdélnících ...66 // Písemné násobení trojmístného čísla. Číselný výraz a krokování ...68 // Náhoda a vývojový diagram. Odhadujeme, předpovídáme ...70 //
Kružnice. Stovková tabulka ...72 // Kruh. Dělení jako postupné odčítání ...74 // Válec. Opakované půlení trojúhelníku ...76 // Koule. Převod bilandské sumy na A-groše ...78 // Části kruhu. Počítáme bilandsky ...80 // Čtverec v mříži. Číselný výraz a schody ...82 // Jehlan. Kužel ...84 // Poškozený účet. Síť krychle ...86 // Dělení se zbytkem. Barvení stěn krychle ...88 // Přestavba. Pokyn čelem vzad při krokování ...90 // Strýc a teta. Synovec a neteř ...92 // Barvení hran krychle. Síť kvádru ...94 // Parketa Blesk. Metoda rámování ...96 // Měříme svou výšku a rozpětí. Zaokrouhlování a stovková tabulka ...98 // Pravidelný šestiúhelník. Opakování I, II, III, IV ...100 // Žáci sobě - slovní úlohy ...105 // Rébusy. Výstaviště. Algebrogramy ...106 // Prověrka pro 3. ročník ...109 // Výstupy a kompetence. Průřezová témata ...110 // Poděkování ...11
PRACOVNÍ SEŠIT 1 :   Co už umíme ...4 // Násobení ...6 // Obsah, obvod. Stavby z krychlí ...8 // Krokování. Písemné sčítání ...10 // Hadi. Výstaviště ...12 // Indické násobení. Autobus ...14 // Pavučiny. Cyklopark ...16 // Písemné odčítání ... 22 // Schodiště. Násobení má přednost před sčítáním ...24 // Sousedé. Obsah útvaru ...26 // Opakování ...28 // Zaokrouhlování. Písemné počítání ...30 // Histogram ... 32 // Biland. Zaokrouhlování délky ...34 // Krokování trojice žáků. Polovina je číslo ...36 // Schody. Rovnice ...38 // Opakování ... 40
PRACOVNÍ SEŠIT 2 :   Indické násobení ...4 // Obvod a obsah ...6 // Pohled zepředu ...8 // Kvádr. Písemné násobení ...10 // Písemné násobení trojmístného čísla. Krokování a číslo ...14 // Kružnice. Stovková tabulka ...18 // Kružnice a kruh ...20 // Válec ...22 // Koule ...24 // Bilandské peníze ...28 // Číselný výraz a schody. Jehlan ...30 // Kužel. Poškozený účet ...32 // Síť krychle ...35 // Dělení se zbytkem ...36 // Pokyn čelem vzad ...38 // Rodokmen ...40 // Parkety ...42 // Metoda rámování ...44 // Zaokrouhlování součtu cest ...46 // Prázdninové cestování ...47
PŘÍRUČKA UČITELE :   Úvod ...5 // Autoři ...6 // Použité ikony ...7 // Východiska. Zásady ...8 // Teoretická východiska a soulad s RVP ...9 // Prostředí v učebnici ...10-11 // Didaktické prvky ...12 // Předlohy. Doplňky pro výuku ...13 // Výstupy a kompetence RVP 1. stupeň ...14-17 // Přehled témat s orientačním harmonogramem ...18-19 // Výstupy a kompetence 3. ročník ...20-21 // Průřezová témata 3. ročník ...22 // Násobení, tabulka N ...23 // Zážitky z prázdnin ...24 // Obsahy, obvody, části. Krychlová tělesa ...25 // Písemné sčítání. Krokování ...27 // Parkety. Polovina a čtvrtina ...29 // Hadi. Výstaviště ...31 // Rodokmen. Indické násobení ...32 // Autobus. Pavučiny ...34 // Cyklopark. Kresba jedním tahem ...36 // Součtové trojúhelníky. Zobecňování ...37 // Doplňování čísel do indického násobení. Písemné Odčítání 1 ...39 // Zvířátka dědy Lesoně. Čtvercová mříž ...41 // Písemné odčítání II, III ...43 // Tvary zapsané pomocí šipek. Schodiště ...44 // Násobení má přednost před sčítáním. Náhoda ...46 // Násobení má přednost i před odčítáním. Sousedé ...48 // Tabulkový záznam údajů. Obsah čtverečkovaného útvaru ...50 // Harmonogram. Přeměna tvarů ...52 // Zaokrouhlování. Hradby ...54 // Písemné sčítání trojmístných čísel. Závorka má přednost ...56 // Indické násobení trojmístného čísla. Dřívková geometrie ...58 // Histogram. Opakované půlení ...60 // Rovnoramenné trojúhelníky na geodesce. Biland ...64 // Zaokrouhlování čísel zakončených číslicí 5. Krokování trojice žáků ...65 // Dvoupodlažní výstaviště. Zobecňování ...67 // Sestřenice a bratranec. Jedna polovina jako číslo ...69 // Schody a rovnice. Zásobník slovních úloh ...70 // Indické násobení dvoumístných čísel. Maškarní přetahovaná ...73 // Náhodná procházka. Vývojový diagram ...74 //
Pohled zepředu - stavba podle portrétu. Pohled zepředu - stavba podle plánu ...76 // Kvádr. Běžné násobení dvoumístného čísla ...78 // Počítání s ciferníkem. Neposedové v násobilkových obdélnících ...81 // Běžné násobení trojmístného čísla. Číselný výraz a krokování ...83 // Náhoda a vývojový diagram. Odhadujeme, předpovídáme ...84 // Kružnice. Stovková tabulka ...87 // Kruh. Dělení jako postupné odčítání ...89 // Válec. Opakované půlení trojúhelníku ...91 // Koule. Převod bilandské sumy na A-groše ...93 // Části kruhu. Počítáme bilandsky ...95 // Čtverec v mříži. Číselný výraz a schody ...96 // Jehlan. Kužel ...98 // Poškozený účet. Síť krychle ...100 // Dělení se zbytkem. Barvení stěn krychle ...103 // Přestavba. Pokyn čelem vzad při krokování ...105 // Strýc a teta. Synovec a neteř ...106 // Barvíme hrany krychle. Síť kvádru ...109 // Parketa blesk. Metoda rámování ...111 // Měříme svou výšku a rozpětí. Zaokrouhlování a stovková metoda ...112 // Pravidelný šestiúhelník. Opakování I, II, III, IV ...115 // Žáci sobě. Slovní úlohy ...119 // Rébusy. Výstaviště ...120 // Algebrogramy ...121 // Prověrka pro 3. ročník ...121 // Matematické rozcvičky ...122-123 // Řešení PS 1 ...124-133 // Řešení PS 2 ...134-145 // Kopírovatelné předlohy ...146-159 // Ukázky z karet Zábavná matematika ...160-166
(OCoLC)455850359
cnb001970497

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC