Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:54x 
BK
Vyd. 1.
V Ostravě : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012
191 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7368-993-3 (váz.)
Spis FF OU ; č. 250/2012
Pod názvem: Universitatis Ostraviensis, Facultas Philosophica
250 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 173-190 a rejstříky
Anglické resumé
000241434
ÚVOD 5 // 1 ZÁTĚŽ, STRES, ADAPTACE 6 // 1.1 Druhy zátěže 6 // 1.2 Pojetí adaptace 10 // 1.3 Předpoklady zvládání zátěže 12 // 1.3.1 Osobnostní předpoklady zvládáni 13 // 1.3.2 Situační faktory zvládáni 20 // 1.3.3 Dynamické faktory zvládání 21 // 1.4 Copingové strategie 23 // 1.5 Odolnost 26 // 1.5.1 Hardiness a sense of coherence 31 // 1.5.2 Účinná integrovanost osobnosti 33 // 2 MUŽI, ŽENY A COPING 35 // 2.1 Základní konceptuálni otázky a vztahový rámec 35 // 2.2 Vliv maskulinity a feminity na copingové strategie mužů a žen 40 // 2.2.1 Maskulinita a feminita v copingových strategiích 40 // 2.2.2 Výzkum 41 // 2.2.3 A nalýza získaných údajů 42 // 2.2.4 Shrnutí 65 // 2.3 Výzkum zvládání zátěže spojené s výkonem profese // a vysokoškolským studiem 66 // 2.3.1 Pracovní zátěž českých a slovenských učitelů 66 // 2.3.2 Zátěž a coping českých a slovenských vysokoškolských studentů 72 // 2.3.3 Zátěž a coping pracovníků nepedagogických profesí 76 // 2.4 Zvládání zátěže spojené se ztrátou zaměstnání 82 // 2.4.1 Potřeby, zátěž a ztráta zaměstnání 82 // 2.4.2 Výzkum 83 // 2.4.3 Výsledky výzkumu 84 // 2.4.4 Diskuze 109 // 2.5 Strategie zvládání zátěže v kontextu spirituality a spirituálního copingu 113 // 2.5.1 Religiozita a spiritualita jako možné zdroje copingu 114 // 2.5.2 Spirituální copingové strategie 118 // 2.5.3 Klasifikace komponent spirituálního
copingu 121 // 2.5.4 Spirituální zdroje copingu 124 // 2.5.5 Modifikující faktory spirituálního copingu 125 // 2.5.6 Genderová perspektiva v rámci studia spirituálního copingu 125 // 3 // OBSAH // 2.5.7 Měřeni spirituálního copingu // 2.5.8 Empirická studie vztahu mezi spirituálním copingem a osobnostními charakteristikami mužů a žen // 2.5.9 Diskuze // ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ VĚCNÝ REJSTŘÍK JMENNÝ REJSTŘÍK SEZNAM ZKRATEK SEZNAM LITERATURY AUTORSKÝ TÝM
(OCoLC)823821936
cnb002429529

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC