Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.08.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Metropolitan University Prague Press, 2012
134 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + errata

objednat
ISBN 978-80-86855-89-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 122-128 a rejstřík
Anglické resumé
000241546
Obsah // Úvod // 5 // Osvojování řeči versus učení se jazyku // Je schopnost mluvit vrozená nebo naučená? // Osvojování mateřského jazyka // Rozvoj řeči // Předjazyková fáze // Postpubertální fáze // Teorie osvojování jazyka jako prostředku nabytí komunikační kompetence // Teoretické přístupy ? osvojování jazyka - hypotézy osvojování // Behaviorální přístup Biologický přístup - nativistický přístup Kognitivní přístup Interakcionistická teorie Fenomenologický přístup // 17 // 21 // 21 // 25 // 27 // 28 32 // 36 // 37 // 38 // Teoretické přístupy učení se cizímu jazyku - hypotézy učení Rovina fonetiky a fonologie Rovina morfologie a syntaxe Rovina pragmatiky a sémantiky Kontrastivní hypotéza (hypotéze interference) // Hypotéza identity // Krashenovy teorie: hypotéza monitoru, inputu // a afektivního filtru // Shrnutí // 40 // 42 // 43 // 44 // 46 // 47 // 48 52 // Kognitivní zpracování řeči 53 // ? produktivní dovednosti mluvení 53 // Zkoumání zpracování řeči 54 // Psycholingvistická podstata řečové produkce a její modely 56 // ? podstatě a modelům řečové produkce Obecně o modelech Garrettův model // 61 // 61 // 63 // «? ?" OO // Leveltüv model Leontjevüv model // 66 // 73 // ? podstatě řečové percepce 75 // Psycholingvistická podstata percepce řeči a její modely 75 Lexikální zpracování 75 // Model logogenů g 1 // Teorie kohort g2 // Model TRACE 84 // Syntaktické zpracování 85
// Sémantické zpracování 87 // Didaktické implikace poznatků ze zkoumání řeči 88 // Produktivní dovednosti mluvení ’ 90 // Komunikační strategie 99 // ? podstatč komunikačních strategií 99 // Strategie nekooperativní 101 // Strategie kooperativní 105 // Receptivní dovednosti ?8 // Faktory recepce na straně emitenta 109 // Faktory recepce na straně recipienta 11 o // Vnější faktory recepce 111 // Rekonstrukční odhad ?2 // Sémantický odhad ?4 // Lexikální odhad , ?5 // Gramatický odhad 117 // Shrnutí 119 // Závěr 120 // Conclusion 121 // Literatura 122 // Rejstřík 130

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC