Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.2) Půjčeno:61x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012
239 s. : il., mapy ; 23 cm

ISBN 978-80-7419-106-0 (brož.)
Studijní texty ; sv. 54
Obsahuje bibliografii na s. 210-230, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000241616
OBSAH // Úvod I 9 // Kapitola první. Koncept kvality života | 13 // 1.1. Historie a proměny pojmu kvalita života | 13 // 1.2. Nejnovější pojetí pojmu kvalita života | 17 // Kapitola druhá. Informační a datové zdroje | 19 Kapitola třetí. Definice pojmu | 32 // 3.1. Přehled užívaných definic pojmu kvalita života | 32 // 3.1.1. Individuální definice kvality života | 33 // 3.1.2. Kolektivní definice kvality života | 43 // 3.2. Vymezení vůči príbuzným pojmům | 44 // 3.3. Objektivní kvalita života (životní podmínky a životní úroveň) | 47 // 3.4. Subjektivní vnímání (percepce) a hodnocení (imaginace) objektivní kvality života | 48 // 3.5. Subjektivně prožívaná kvalita vlastního života | 48 // Kapitola čtvrtá. Filozofické, psychologické a etické kontexty kvality života | 51 // 4.1. Kvalita života a pojetí hodnot Shaloma Schwartze | 58 // 4.2. Kvalita života a výzkumy Ronalda Franklina Ingleharta a Geerta Hofstedeho | 60 // Kapitola pátá. Kvalita života a zdraví | 63 // Kapitola šestá. Kvalita života a prostor | 65 // 6.1. Globální, národní, regionální a lokální úroveň | 66 // 6.1.1. Mikroregionální a lokální úroveň zkoumání QOL | // 6.1.2. Mezoregionální úroveň zkoumání QOL | 67 // 6.1.3. Makroregionální úroveň zkoumání QOL | 68 // 6.2. Kvalita života, prostor a kartografické vizualizace | 70 // Kapitola sedmá. Kvalita života a ekonomie | 76 // 7.1. Kvalita pracovního života | 79
// Kapitola osmá. Kulturní a globalizační kontexty kvality života | 82 // Kapitola devátá. Teorie a modely kvality života | 86 // Kapitola desátá. Shrnutí teoretické části a teoretických rámcu kvality života | 93 // Kapitola jedenáctá. Operacionalizace pojmu a indikátory kvality života | 96 // 11.1. Indexy a způsoby měření objektivní kvality života | 97 n.i.i. Makroregionální úroveň - příklady // používaných indexů | 99 // n.1.2. Národní, regionálni a mikroregionální úroveň -příklady používaných indexů | 120 ?.2. Způsoby měření individuální kvality života -intrapersonální (subjektivní) a interpersonální (relativně objektivní) pohled - příklady výzkumů | 133 // Kapitola dvanáctá. Metodický a obecný appendix | 143 // 12.1. Možnosti kvantifikace a agregace indikátorů kvality života | 146 // 12.2. Širší zarámování problematiky zkoumání QOL | 151 // Kapitola třináctá. Empirický výzkum QOL a jeho výsledky | 154 // 13.1. Cíle, východiska a hypotézy | 154 // 13.2. Metodika výzkumu | 159 // 13.3. Vybrané výsledky a verifikace hypotéz | 160 // 13.4. Prostorové kontexty a průměty subjektivní QOL Pražanů | 173 // 13.5. Syntéza poznatků empirického výzkumu QOL Pražanů | 177 // Závěry I 180 // Přílohová část | 189 Summary | 207 // Použitá a související literatura | 210 Hlavní internetové zdroje | 230 Seznam zkratek | 231 Seznam tabulek | 235 Seznam obrázků | 236 Věcný
rejstřík | 237
(OCoLC)837502453
cnb002433216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC