Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.2) Půjčeno:36x 
BK
V Ostravě : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012
96 s. : il., mapy ; 30 cm

ISBN 978-80-7368-987-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 86-90 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000241631
OBSAH Annotation Slovo úvodem // 4 // 1 Vymezení oboru sociální práce a jeho vývoje v České republice // 2 Obecná východiska a užité pojmosloví // 3 Exkurz do vybraných teoretických koncepcí sociální práce ve zdravotnictví // 3.1 Specifika sociální práce ve zdravotnictví // 3.2 Podmínky potřebné pro výkon sociální práce ve zdravotnických organizacích // 4 Design a konceptuálni rámec výzkumu // 5 Základní popis výzkumného souboru // 5.1 Popis oblasti organizačních podmínek ve zdravotnických organizacích v ČR // 5.2 Popis oblasti podmínek daných klientelou zdravotnických organizací v ČR // 5.3 Popis týmové spolupráce ve zdravotnictví z pohledu respondentů // 6 Aktuální stav podmínek pro výkon sociální práce ve zdravotnictví v ČR -výstupy výzkumu // 6.1 Klientela sociálního pracovníka ve zdravotnické organizaci // 6.2 Problémy klientů a možnosti pomoci sociální práce // 6.3 Multidisciplinámí spolupráce z pohledu sociální práce // 7 Kvalita sociální práce ve // 8 Doporučení pro praxi Závěrem Použité zdroje Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Příloha // 5 // 7 // 11 // 14 // 18 // 21 // 23 // 29 // 29 // 36 // 40 // 42 // 52 // 62 // 67 // 73 // 81 // 85 // 86 // 91 // 92 92 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC