Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:32x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012
168 s. ; 19 cm

ISBN 978-80-7465-038-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 157-165, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000241759
Obsah // Úvod // Kapitola 1 // Senior a změny v seniorském věku // Vymezení pojmu senior Stáří a stárnutí Změny ve stáří // Změny v pojetí volného času u seniorů // Kapitola 2 // Vzdělávání seniorů // Význam vzdělávání pro seniory Překážky a omezení při vzdělávání seniorů Osobnost lektora Kompetence lektora Institucionální zajištění vzdělávacích aktivit seniorů // Příklady dobré praxe v oblasti vzdělávání seniorů Možné další perspektiv)’ vzdělávání seniorů // Kapitola 3 _ // Vzdělávání seniorů - U3V v České republice a v zahraničí // U3V v České republice U3A (University of the Third Age) v Austrálii U3A (University of the Third Age) ve Velké Británii a tamější způsob výuky cizím jazykům U3V ve Finsku // Předpoklad dalšího rozvoje U3V // Kapitola 4 // U3V na Technické univerzitě v Liberci, // Univerzitě Hradec Králové a Univerzitě Pardubice // VE VZÁJEMNÉM SROVNÁNÍ // Kapitola 5 // Výsledky dotazníkové akce posluchačů U3V UHK a TUL // 9 // 11 // 11 // 11 // 15 // 18 // 26 // 33 // 33 // 34 37 // 40 // 41 // 45 // 47 // 48 // 51 // 51 // 54 // 55 // 57 // 61 // 62 // 65 // 65 // 81 // 81 // Kapitola 6 89 // Rozdíly v učení jazyků u detí a dospělých 89 // Způsoby nabývání jazyka 90 // Neuvědomělé osvojování jazyka 92 // Učení jazyka 95 // Úloha mateřského jazyka ve studiu cizího jazyka 97 Vliv biologického věku 98 // Jazykové nadání ?2 // Učitel ve
výuce jazyků i 04 // Negramatické komponenty jazyka 105 // Kapitou 7 107 // Hlavní faktory cizojazyčné výuky seniorů 107 // Organizační podmínky - prostředí výuky 109 // Materiální podmínky výuky 110 // Cíl cizojazyčné výuky 113 // Vyučovací metody 113 // Žák 120 // Učitel 123 // Vyučovací metody a postupy 128 // Kapitola 8 133 // Výuka cizích jazyků na univerzitách třetího věku 133 // Pár slov na závěr 147 // Résumé 131 // Summary 133 // O autorech 155 // Literatura 157 // Věcný rejstřík 167
cnb002437712

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC