Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2012
196 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 24 cm

ISBN 978-80-85034-67-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 190-194 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000242127
ÚVOD 11 // POPIS ROSICKO-OSLAVANSKÉHO REVÍRU 13 // Územní poměry 13 // Geologické poměry 14 // HISTORICKÝ VÝVOJ ROSICKO-OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACE 17 // Vývoj dobývaní v rosicko-oslavanské pánvi 17 // Počátky hornické činnosti 17 // Prvé nálezy uhli 19 // Štolové a mělké dobýváni v jednotlivých částech revíru 20 //Jižní část revíru 20 // Nejižnější část revíru, Oslavany-Dolina 21 // Střední část revíru 21 Severní část revíru 22 // Přechod na hlubinné dobývání, hloubení jam na tav. druhou hloubku 24 // Rozšíření odbytu uhlí, zprovoznění uhelné dráhy a založení železáren 26 // Založení velké těžební společnosti 27 // Modernizace a rozmach těžby, působení Jaroslava Jičínského 28 // Období 1. světové války a poválečný vývoj, konečná fáze těžebních společností Prohlubování dolů, systém tzv. kaskádního těžení 30 // Období 2. světové války 32 // Znárodnění dolů a poválečný vývoj 33 // Geologický průzkum pánve 34 // Dobýváni visutých uhelných zásob z minulosti 35 // Generální rekonstrukce revíru 35 // Útlum těžby uhlí 36 // Vývoj koksárenství 37 // Vývoj železniční dopravy // 40 Stavba Brněnsko-rosické dráhy 40 // Stavba odbočné tratě // 41 Přeměna lokální dráhy na tranzitní trať 42 // Českomoravská transverzální dráha 42 // Místní dráha Kounice-Ivančice-Oslavany (KIOD) 43 // 6 Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace // Vývoj elektrárenství 44 // Počátky elektrifikace 44 //
Přespolní elektrárna 45 // Všeužitečné podniky a soustavná elektrifikace 46 // Znárodněni energetiky a poválečný vývoj 47 // Vývoj památkové ochrany a hodnocení průmyslového dědictví 47 // TECHNICKÝ A STAVEBNÍ VÝVOJ 53 // Uhelné hornictví 53 // Dobývací metody 53 // Metody povrchové těžby 53 // Metody těžby při mělkém dolování 54 // Metody těžby při hlubinném dolováni 54 // Metoda pilířování a zátinkování (směrné pilířování, úpadní pilířování, úpadní a směrné zátinkování) 56 // Metoda plástového dobýváni 56 // Metoda stěnování (Piňosovo stěnování) 56 // Mechanizace dobývání 57 // Ruční nářadí 57 // Mechanizace dobývání 57 // Sbíjecí kladiva 57 // Brázdičky 58 // Dobývací kombajny 58 // Horizontální důlní doprava 58 // Doprava ve štolách a mělkých dolech 58 // Doprava v porubech a přilehlých chodbách 58 // Kolejové tratě 59 // Důlní doprava koňmi 60 // Důlní lokomotivy 60 // Závěsná důlní doprava a pásová doprava 60 // Svislá důlní doprava, těžní stroje 61 // Těžní rumpály 61 // Těžní žentoury 61 // Parní těžní stroje 62 // Bubnové těžní stroje 63 // Těžní stroje s třecím kotoučem, systém Koepe 63 // Elektrické těžní stroje 63 // Jámové (těžní) budovy // 65 Úhlový (rohový) typ těžní budovy 65 // Lineární (podélný) typ těžní budovy 65 // Centrální typ těžní budovy 65 // Volně stojící jámové budovy // 65 Těžní věže 66 // Zděné těžní věže 67 // Pyramidální těžní věže 68 //
Kozlíkové těžní věže anglického typu 65 // Vzpěrové věže německého typu 71 // Těžní věže s nadzemní strojovnou 71 // Elektrárenství 71 // Tepelná elektrárna, uhelná elektrárna 71 // Uhelné a vodní hospodářství 71 // Kotle, kotelna 72 // Turbosoustrojí, strojovna 72 // Tepelná turbína 72 // Alternátor/ Generátor 75 // Rozvodna, rozvodní soustavy, vedení VVN, VN a NN 75 // Rozvodné soustavy 75 // Železniční doprava 76 // Výpravní budovy, staniční budovy 76 // Výtopny, remízy 78 // Vodárny 79 // Strážní domky 80 // KATALOG SPOLEČNOSTÍ A DŮLNÍCH PODNIKATELŮ 82 // Bauer, Aron, Mořic Jan (Moritz Johann), Viktor 83 // K. k. privilegované Innerbergské hlavní téžířstvo (K.-k. privilegierte Innerberger Hauptgewerkschaft) 84 // C. k. privilegovaná Rakouská společnost státní dráhy (K.-k. privilegierte Staats - Eisenbahn - Gesellschaft), StEG / C. k. privilegovaná Rakousko--uherská společnost státní dráhy (K. u k. privilegierte österreichisch-ungarische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft) / C. k. Rakouské státní dráhy (K.-k. österreichische Staatsbahnen), StB 84 // C. k. prüplavni a hornická společnost // (K.-k. privilegierte Canal und Bergbau Compagnie) 85 // 8 Kulturní památky rosicko-oslavanskč průmysloví aglomerace // C. k. výhradně privilegovaná společnost Severní dráhy císaře Ferdinanda (K.-k. ausschliesslich privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn, KFNB) // / C. k. privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda (K.-k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn)/ Severní dráha Ferdinandova, SDF 85 //
C. k. výhradně privilegovaná Brněnsko-rosická dráha // (K.-k. ausschliesslich privilegierte Brünn-Rossitzer Eisenbahn), BRE 85 // Československé státní dráhy, ČSD / Protektorátní dráhy Čech a Moravy, ČMD / České dráhy, ČD . 85 Herring,Jan (Johanu) rytíř,Jan Arnošt (Johann Ernest) 86 Jenich, Josef 86 // Jičínský Jaroslav, Prof. Ing. Dr. Mont. h.c. 87 // Klein, František (Franz), František 1., František II., // František 111., Vojtěch (Albert), 1 lubert, Bedřich (Friedrich) 88 // Kiittncr, Benedikt 89 // Locker, Bedřich (Friedrich), Ing. 89 // I .öhncr, Ferdinand 90 // Lorenzi, Alois 91 // Müller,Jan (Johann) Baptista, Anna, Antoníni (Anton), Ferdinand,Jan (Johann) Danieljan (Johann), František (Franz) a Theodor / Müllcrovo těžířstvo // Oslavanské panství 93 // Rahn, Adam, Antonín (Anton) I, Antonín (Anton) 11,Jindřich I,Jindřich II 94 Rakouská akciová společnost na dodání elektřiny // (Oesterreichischcn Elektrizitäts-Lieferungs-Aktien-Gesellsehaft), OELAG 95 // Rakouská alpinská montánní společnost (Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft) 95 // Riedl, František (Franz) 96 // Rittler, Ferdinand, František, Julius, Hugo 96 // Rosická báňská společnost (Rossitzer Bergbaugesellschaft), RBS 96 // Rosická báňská společnost Láska boží, a.s. 98 // Rosické elektrárny (Rossitzer Elektrizitäts-Werke), // ROE / Západomoravské elektrárny,
ZMĽ / ČĽZ 98 // Rosické panství 99 // Rosické těžířstvo železných hutí (Rossitzer Eisen Hütten Gewerkschaft) 99 // Rosické uhelné doly, národní podnik 100 // Těžířstvo Františka (Francisci Gewerkschaft) / Těžířstvo důl Františka (Franciska Zeche Gewerkschaft) 100 // Obs-,ill 9 // Těžířstvo Láska Boží (Gottesliebe Gewerkschaft) / Kamenouhelný Důl Láska Boží, a.s 101 // Těžířstvo Matka Boží (Mutter Gottes Gewerkschaft) / Boží Matka 101 // Těžířstvo rytíř Baratta a spol. 101 // Těžířstvo rytíř Herring a spol. 102 // Těžířstvo sv. František / Smetana Leopold, František, Jan, Michal 102 // Těžířstvo sv. Trojice / Těžířstvo Svatotrojické 102 // Thomerer, Johann Augustin 103 // Uhlig, Christian Gotthclf, Mariana 103 // Všeobecná elektrotechnická společnost - Union // (Allgemeine Etektrizitäts-Gesellschaft-Union), AEG-Union 104 // KATALOG KULTURNÍCH PAMÁTEK A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 105 k.ú. Brno, železnice 105 // Hlavní nádraží, severní a státní, horní nádraží 105 Rosické nádraží / Rosir/.crbahnhof, dolní nádraží 10/ k.ú. Horní Heršpice, nádraží 112 Křížení tratí 112 Výpravní budova 112 k.ú. Oslavany, Dědičná štola 115 k.ú. Oslavany, dul Kukla / Václav Nosek 116 // k.ú. Oslavany, elektrárna Union / Oslavanská přespolní elektrárna / Elektrárna prosincové stávky 121 // k.ú. Oslavany, Havírna / Werkhof 128 // k.ú. Padochov, dul Františka 130 // k.ú. Střelíce,
nádraží 135 // k.ú. Zastávka / Boží Požehnání, důl Herring 136 // k.ú. Zastávka / Boží Požehnání, dul Julius / Nová jáma / Juranovy závody 138 // k.ú. Zastávka / Boží Požehnání, nádraží 142 // k.ú. Zastávka / Boží Požehnání, obytně objekty 144 // Amaliengruml / Stará kolonie 144 Hutnická kolonie 146 Nová kolonie 146 Martinská kolonie 146 Kasárna 149 // 1 (I Kulturní památku rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace // k.ú. Zastávka, železárny Alfonsova huť / firma Strebel, firma Polák a Hopp, firma Karel Urbanovský / Šmeralovy závody Brno / FORM / Metalpress 148 k.ú. Zbýšov, dul Jindřich 11 154 // k.ú. Zbýšov, důl Na Láne / Samson / Simson 158 k.ú. Zbýšov, obytné objekty 164 Ráhnová kolonie. Dolní kolonie 164 I lomí kolonie 164 Dům Na Lánč, Miillerova kolonie 166 Kolonie Majrov 166 k.ú. Zbýšov, železnice 166 // REGISTR ÚVODNICI I DŮLNÍCH DĚL ROSIC KO-OSLAVANSKÉHO REVÍRU 168 // REGISTR ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK // V ROSICKO-OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACI 178 // REGISTR LANOVÝCH DRAH V ROSICKO-OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACI 180 // REGISTR KOKSOVEN // V ROSICKO-OSLAVANSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACI 182 // MAPOVÉ PŘÍLOHY REGISTRU ÚVODNÍCH DŮLNÍCH DÉL, ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK, LANOVÝCH DRAH A KOKSOVEN // LITERATURA A PRAMENY 190 Literatura 190 Prameny 194 // SUMMARY 195
(OCoLC)829662081
cnb002435572

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC