Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:21x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
122 s. : il., formuláře ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-233-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 100-114, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000242211
ÚVOD // OBSAH // 6 // 1 EPISTÉMOLOGICKÉ OTÁZKY SOUSTAVY HODNOT...10 // 1.1 Pedagogicko-filozofické pojetí soustavy hodnot...10 // 1.2 Psychologické pojetí soustavy hodnot...14 // 1.3 Pojetí soustavy hodnot romského etnika...18 // 1.4 Výzkumné pojetí soustavy hodnot...21 // 2 DĚTI A ŽÁCI V ČESKÉM VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU...23 // 2.1 Předškolní vzdělávání romských dětí...23 // 2.2 Základní vzdělávání romských žáků...27 // 2.3 Společenské otázky v kontextu multikulturního vzdělávání...32 // 3 KLÍČOVÉ DETERMINANTY SOUSTAVY HODNOT ROMSKÝCH ŽÁKŮ 36 // 3.1 Sociálně vyloučené prostředí a prostředí ohrožené sociálním vyloučením 36 // 3.2 Postoje rodičů ke vzdělávání jejich dětí...39 // 3.3 Škola a učitel jako podporující mechanizmy vzdělávání...44 // 3.4 Jazyk jako jeden z faktorů ovlivňující úspěšnost vzdělávání...48 // 4 VZDĚLÁVÁNÍ JAKO HODNOTA U ROMSKÝCH ŽÁKŮ...56 // 4.1 Metodologická východiska zkoumaného jevu...56 // 4.2 Univariační analýza systému nedokončených vět...68 // 4.3 Univariační analýza dotazníku...72 // 4.4 Komparační bivariační analýza názorů a postojů...78 // 4.5 Výzkumné shrnutí a diskuse nad zkoumaným jevem...82 // ZÁVĚR...96 // SUMMARY...99 // SEZNAMY...115 // REJSTŘÍKY...117

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC