Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
V Praze : Idea servis, 2010
405 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-85970-68-5 (brož.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje bibliografii na s. 397-405
000242367
1 SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU -- 1.1 Podstata služeb a jejich znaky v cestovním ruchu -- 1.2 Dělení a charakteristika služeb v cestovním ruchu -- 1.3 Komplexnost služeb cestovního ruchu -- 1.4 Kvalita služeb cestovního ruchu -- 1.5 Poskytování služeb cestovního ruchu z hlediska živnostenského zákona — -- 1.6 Občanskoprávní aspekty poskytování služeb cestovního ruchu -- 2 INFORMAČNÍ SLUŽBY -- 2.1 Význam poskytování informačních služeb v cestovním ruchu -- 2.2 Turistická informační centra -- 2.3 Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu -- 2.4 Internet -- 3 DOPRAVNÍ SLUŽBY_— -- 3.1 Charakteristika a dělení dopravních služeb -- 3.2 Služby železniční dopravy-— -- 3.2.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb železniční dopravy -- 3.2.2 Sortiment poskytovaných služeb — -- 3.2.3 Práva a povinnosti cestujících -- 3.2.4 Jízdní řády -- 3.2.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace -- 3.3 Služby letecké dopravy -- 3.3.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb letecké dopravy -- 3.3.2 Sortiment poskytovaných služeb -- 3.3.3 Práva a povinnosti letecky přepravovaných cestujících -- 3.3.4 Letové řády — -- 3.3.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace -- 3.3.6 Kódy IATA a ICAO a jejich význam -- 3.4 Služby silniční dopravy — -- 3.4.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb silniční dopravy -- 3.4.2 Sortiment poskytovaných služeb --
3.4.3 Práva a povinnosti cestujících -- 3.4.4 Jízdní řády -- 3.4.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace -- 3.5 Služby vodní dopravy -- 3.5.1 Materiálně-technické podmínky poskytování služeb vodní dopravy -- 3.5.2 Sortiment poskytovaných služeb -- 3.5.3 Práva a povinnosti cestujících -- 3.5.4 Lodní řády -- 3.5.5 Dopravní ceniny, tarify, slevy a reklamace -- 3.6 Služby ostatních druhů dopravy -- 4 UBYTOVACÍ SLUŽBY -- 4.1 Materiálně-technické podmínky poskytování ubytovacích služeb -- 4.2 Dělení a kategorizace ubytovacích zařízení -- 4.3 Spolupráce ubytovacích zařízení -- 4.4 Péče o hosta v ubytovacím zařízení -- 4.5 Služby ubytovacích zařízení -- 4.6 Odpovědnost za věci vnesené a další škody ubytovaných hostů -- 5 STRAVOVACÍ SLUŽBY -- 5.1 Materiálně-technické podmínky poskytování stravovacích služeb -- 5.2 Kategorizace hostinských zařízení -- 5.3 Nabídka produktu stravovacích zařízení -- 5.4 Realizace produktu ve stravovacích zařízeních -- 5.4.1 Obsluha -- 5.4.2 Samoobsluha -- 5.4.3 Kombinované formy obsluhy prodeje -- 5.4.4 Prodej pomocí automatů -- 5.4.5 Obsluha při společném stolování -- 5.5 Formy rychlého stravování a občerstvení -- 5.6 Stolování -- 5.7 Světová a národní gastronomie -- 5.8 Odpovědnost za škodu na odložených věcech hostů -- 6 SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ SLUŽBY -- 6.1 Charakteristika a význam poskytování sportovně-rekreačních
služeb -- 6.2 Podmínky poskytování sportovně-rekreačních služeb -- 6.3 Charakteristika a význam poskytování kulturně-společenských služeb -- 6.4 Podmínky poskytování kulturně-společenských služeb -- 7 SLUŽBY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ -- A CESTOVNÍCH AGENTUR -- 7.1 Význam a funkce cestovních kanceláří a cestovních agentur -- 7.2 Dělení cestovních kanceláří a cestovních agentur -- 7.3 Cestovní kanceláře a cestovní agentury v České republice -- a jejich spolupráce -- 7.3.1 Historický exkurz do činnosti cestovních kanceláří -- do roku 1989 -- 7.3.2 Charakteristika činnosti cestovních kanceláří -- a cestovních agentur po roce 1989 do současnosti -- 7.3.3 Spolupráce českých cestovních kanceláří -- a cestovních agentur -- 7.4 Mezinárodní spolupráce cestovních kanceláří -- a cestovních agentur_— -- 7.5 Vybrané podmínky činnosti cestovních kanceláří -- a cestovních agentur — -- 7.5.1 Legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří -- a cestovních agentur -- 7.5.2 Lokalizace provozovny cestovní kanceláře -- a cestovní agentury -- 7.5.3 Dispoziční řešení a vybavenost cestovní kanceláře -- a cestovní agentury -- 7.5.4 Bezpečnostní a protipožární vybavení cestovní kanceláře a cestovní agentury -- 7.5.5 Organizační struktura a personální zajištění činnosti -- cestovní kanceláře a cestovní agentury -- 7.6 Produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur -- 7.6.1
Charakteristika a struktura produktu -- cestovních kanceláří -- 7.6.2 Poskytování informací cestovními kancelářemi -- 7.6.3 Balíčky služeb cestovních kanceláří zájezdy -- 7.6.4 Technika zpracování zájezdu -- 7.6.5 Zprostředkování a poskytování jednotlivých služeb -- 7.7 Nabídka produktu cestovních kanceláří a cestovních agentur -- 7.8 Distribuce produktu cestovních kanceláří -- a cestovních agentur -- 7.8.1 Systém, formy a cesty odbytu produktu -- 7.8.2 Všeobecné a záruční podmínky cestovních kanceláří -- 7.8.3 Slevy z cen cestovních kanceláří -- 7.8.4 Technika prodeje zájezdů -- 8 PRŮVODCOVSKÉ A ANIMAČNÍ SLUŽBY -- 8.1 Průvodcovské a animační služby jako součást asistence -- v cestovním ruchu -- 8.2 Význam a dělení průvodcovských služeb -- 8.3 Význam, cíle a účinky animačních služeb -- 8.4 Zajištování animačních služeb -- 8.4.1 Organizační zabezpečení -- 8.4.2 Personální zabezpečení -- 8.4.3 Materiální zabezpečení -- 8.4.4 Ekonomické zabezpečení -- 8.5 Animační aktivity v cestovním ruchu, jejich struktura -- a charakteristika -- 9 POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU -- 9.1 Definice a základní pojmy pojišťovnictví -- 9.2 Smlouvy upravující pojištění v cestovním ruchu -- 9.3 Druhy pojištění v cestovním ruchu -- 9.4 Charakteristika vybraných druhů cestovního pojištění -- 9.5 Postup při sjednávání cestovního pojištění a řešení -- pojistných
událostí -- 9.6 Nekomerční (veřejné) zdravotní pojištění -- 10 LÁZEŇSKÉ SLUŽBY -- 10.1 Indikační zaměření přírodních léčebných lázní -- 10.2 Podmínky poskytování lázeňských služeb -- 10.3 Charakteristika a dělení lázeňských služeb -- 10.4 Služby zdravotního cestovního ruchu (wellness) -- 11 SLUŽBY KONGRESOVÉHO AINCENTIVNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU -- 11.1 Charakteristika a dělení kongresových akcí -- 11.2 Podmínky poskytování kongresových služeb -- 11.3 Dělení kongresových služeb -- 11.4 Organizování kongresových akcí -- 11.5 Služby incentivního cestovního ruchu -- 12 SLUŽBY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU -- 12.1 Charakteristika a význam služeb venkovského cestovního ruchu -- 12.2 Standardizace zařízení poskytujících služby venkovského cestovního ruchu -- 12.3 Ubytovací služby venkovského cestovního ruchu -- 12.4 Stravovací služby venkovského cestovního ruchu -- 12.5 Doplňkové služby venkovského cestovního ruchu -- 13 SLUŽBY PRO SPECIFICKÉ SEGMENTY TRHU CESTOVNÍHO RUCHU -- 13.1 Služby cestovního ruchu pro děti a mládež -- 13.2 Služby cestovního ruchu pro mladé rodiny s dětmi -- 13.3 Služby cestovního ruchu pro seniory -- 13.4 Služby pro zájemce o dobrodružný cestovní ruch -- 13.5 Služby pro zájemce o zážitkový cestovní ruch -- 14 OSTATNÍ SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU -- 14.1 Směnárenské služby v cestovním ruchu -- 14.1.1 Směnárenská místa -- 14.1.2 Kurz měny a
kurzovní lístek -- 14.1.3 Nákup a prodej cizí měny v hotovosti -- 14.1.4 Manipulace s cestovními šeky, bankovními -- a soukromými šeky_—— -- 14.1.5 Používání platebních karet -- 14.1.6 Manipulace s vouchery — -- 14.2 Cestovní doklady a celní řízení v cestovním ruchu -- 14.2.1 Cestovní doklady občanů České republiky -- 14.2.2 Celní dohled v zahraničním cestovním ruchu -- 14.3 Vízová agenda v zahraničním cestovním ruchu -- 14.4 Zdravotní opatření v zahraničním cestovním ruchu -- 14.5 Konzulární pomoc českým občanům v zahraničí -- 14.6 Služby místní infrastruktury ve vztahu k cestovnímu ruchu
(OCoLC)697264526
cnb002126029

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC