Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.2) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2012
199 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-210-5993-1 (brož.)
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 175-186 a rejstříky
Anglické resumé
000242530
OBSAH // Úvod...5 // 1 Teoretická východiska ...11 // 1.1 Terminologická východiska ...11 // 1.2 Okruh osob se sluchovým postižením ...21 // 1.3 Specifika osobnosti jedinců se sluchovým postižením ...27 // 1.4 Lingvistický a sociální aspekt sluchového postižení ...36 // 2 Komunikační formy osob se sluchovým postižením...47 // 2.1 Audioorální komunikační systémy...47 // 2.2 Odezírání...52 // 2.3 Vizuálněmotorické komunikační systémy...62 // 2.4 Raná intervence u jedinců se sluchovým postižením ...70 // 3 Vzdělávání a profesní příprava jedinců se sluchovým postižením ...75 // 3.1 Předškolní vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením ...75 // 3.2 Základní vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením ...78 // 3.3 Předprofesní a profesní příprava osob se sluchovým postižením..82 // 3.4 Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením...86 // 4 Analýza postojů vysokoškolských učitelů ? terciárnímu vzdělávání // studentů se sluchovým postižením...99 // * 4.1 Teoretická východiska zkoumaného problému...99 // 4.2 Cíle výzkumu a metodologie...100 // 4.3 Charakteristika výzkumného vzorku...103 // 4.4 Zpracování výzkumného šetření...103 // 4.5 Analýza a interpretace výsledků výzkumného šetření...126 // 4.6 Závěry výzkumného šetření a možnosti využití výsledků // ve speciálně pedagogické teorii a praxi...139 // 5 Případové studie...145
// 5.1 Cíl a metodologie...145 // 5.2 Charakteristika výzkumného vzorku...146 // 5.3 Případové studie A-F ...147 // 5.4Závěry výzkumného šetření...165 // Závěr...171 // Summary ...173 // Seznam literatury...175 // Seznam tabulek, grafů a obrázků ... // Jmenný rejstřík ... // Věcný rejstřík ... ... // Fŕiioha CD Rom - Manuál základních postupů jednání při kontaktu se // studentem se sluchovým postižením na vysoké škole
cnb002446511

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC